Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1732/TCT-PCCS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 598 văn bản

161

Quyết định 811/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 về phê duyệt Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 2016-2025 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

811/QD-BNN-TCTS,Quyết định 811,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bảo tồn,Kế hoạch,Kế hoạch hành động,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

162

Quyết định 1161/QĐ-TCT năm 2013 về Quy chế quản lý, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc có tính chất đặc thù của ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1161/QD-TCT,Quyết định 1161 2013,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1161/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

163

Quyết định 1036/QĐ-TCT năm 2013 về Quy định 10 Điều kỷ luật đối với công, viên chức ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1036/QD-TCT,Quyết định 1036 2013,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1036/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 11/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

164

Quyết định 13/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 công bố mã HS đối với danh mục quản lý hàng hóa chuyên ngành thủy sản tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

13/QD-BNN-TCTS,Quyết định 13 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục quản lý hàng hóa,Hàng hoá chuyên ngành thủy sản ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2016

165

Quyết định 5528/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 phê duyệt quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5528/QD-BNN-TCTS,Quyết định 5528 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy hoạch nuôi tôm ,Tôm nước lợ,Đồng bằng sông Cửu Long BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

166

Quyết định 688/QĐ-TCT năm 2013 về Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế ban hành

688/QD-TCT,Quyết định 688 2013,Tổng cục Thuế,chỉ số đánh giá quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 688/QĐ-TCT

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

167

Quyết định 848/QĐ-TCTS-VP năm 2015 áp dụng Hệ thống Quy trình ISO thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Tổng cục Thủy sản

848/QD-TCTS-VP,Quyết định 848 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Hệ thống Quy trình ISO ,Thủ tục hành chính cơ chế một cửa ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

168

Quyết định 782/QĐ-TCTS-KHTC năm 2015 phê duyệt kết quả điều tra dự án điều tra cơ bản “Điều tra năng lực khai thác thủy sản” do Tổng cục Thủy sản ban hành

782/QD-TCTS-KHTC,Quyết định 782 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Khai thác thủy sản,Dự án điều tra cơ bản ,Điều tra năng lực khai thác thủy sản,Phê duyệt kết quả điều tra ,Kết quả điều tra BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2015

169

Quyết định 440/QĐ-TCT năm 2013 về Quy trình Quản lý biên lai do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

440/QD-TCT,Quyết định 440,Tổng cục Thuế,Quy trình Quản lý biên lai ,Quản lý biên lai,Biên lai thu thuế,Biên lai thu phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

170

Quyết định 4835/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 về Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei), tôm sú (P.monodon) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4835/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4835 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hướng dẫn áp dụng VietGaP ,Nuôi thương phẩm tôm sú ,Nuôi thương phẩm tôm chân trắng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

171

Quy chế 3248/QCPH-KVN-TCTS năm 2015 phối hợp cung cấp thông tin và tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển của Tổng công ty Khí Việt Nam và Tổng cục Thủy sản

3248/QCPH-KVN-TCTS,Quy chế 3248 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Tổng Công ty Khí Việt Nam,Phối hợp cung cấp thông tin ,Bảo vệ an ninh an toàn,Đường ống dẫn khí dưới biển ,Tài nguyên - Môi trường TỔNG C.TY KHÍ VIỆT NAM -TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

172

Quyết định 693/QĐ-TCTS-NTTS năm 2015 công nhận thức ăn thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

693/QD-TCTS-NTTS,Quyết định 693,Tổng cục Thuỷ sản,Danh mục thức ăn thủy sản ,Công nhận thức ăn thủy sản,Thức ăn thủy sản sản xuất trong nước,Thức ăn thủy sản được phép lưu hành ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2015

173

Quy chế 2176A/QCPH-TCT-TCTK năm 2015 Phối hợp công tác và Trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê

2176A/QCPH-TCT-TCTK,Quy chế 2176A 2015,Tổng cục Thống kê,Tổng cục Thuế,Phối hợp công tác,Công tác trao đổi thông tin,Tổng cục thuế và Tổng cục thống kê,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2015

174

Quy chế phối hợp mẫu 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ năm 2015 quy định về phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai do Tổng cục Thuế - Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

1955/QCPH-TCT-TCQLDD,Quy chế 1955 2015,Tổng cục Thuế,Tổng cục Quản lý đất đai,Nghĩa vụ tài chính,Xác định nghĩa vụ tài chính ,Đất đai,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

175

Quyết định 61/QĐ-TCT Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2013 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

61/QD-TCT,Quyết định 61 2013,Tổng cục Thuế,Kế hoạch cải cách hành chính,Cải cách hệ thống thuế,Kế hoạch cải cách hệ thống thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2016

176

Quyết định 2248/QĐ-TCT năm 2012 về Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2248/QD-TCT,Quyết định 2248 2012,Tổng cục Thuế,Quy trình quản lý thuế ,Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2248/QĐ-TCT

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

177

Quyết định 2180/QĐ-TCT năm 2012 về giao cho Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2013 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2180/QD-TCT,Quyết định 2180 2012,Tổng cục Thuế,Kiểm tra doanh nghiệp,Thanh tra doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2180/QĐ-TCT

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

178

Quyết định 578/QĐ-TCTS-VP năm 2015 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản

578/QD-TCTS-VP,Quyết định 578 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản,Vụ khai thác thủy sản,Vụ bảo tồn phát triển nguồn lợi thủy sản,Kiểm định nuôi trồng thủy sản ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

179

Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN năm 2015 về việc công nhận loài tôm hùm (homarus americanus) nhập khẩu vào danh mục thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro do Tổng cục Thủy sản ban hành

540/QD-TCTS-TTKN,Quyết định 540 2015,Tổng cục Thuỷ sản,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

180

Quyết định 3638/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 về Công bố 50 cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá đủ điều kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3638/QD-BNN-TCTS,Quyết định 3638 2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá,Đăng ký tàu cá,Tàu cá đủ điều kiện,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,cải hoán tàu cá đủ điều kiện,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179