Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1732/TCT-PCCS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 598 văn bản

121

Quyết định 1371/QĐ-BNN-TCTS năm 2017 phê duyệt "Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1371/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1371 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh,Nâng cao năng lực cạnh tranh,Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

122

Quyết định 1895/QĐ-TCT năm 2014 sửa đổi Quy trình thanh tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1895/QD-TCT,Quyết định 1895 2014,Tổng cục Hải quan,Quy trình thanh tra ,Quy trình thanh tra thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

123

Quyết định 1204/QĐ-BNN-TCTS năm 2017 phê duyệt phương án đơn giản hóa "Nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1204/QD-BNN-TCTS,Quyết định 1204 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thủ tục hành chính,Đơn giản thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính nông nghiệp,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

124

Thông báo 316/TB-TCT năm 2014 giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

316/TB-TCT,Thông báo 316,Tổng cục Thuế,Quản lý thuế,Hộ kinh doanh,Cơ quan quản lý thuế,Công tác quản lý thuế,Quy trình quản lý thuế ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

125

Quyết định 1721/QĐ-TCT năm 2014 ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1721/QD-TCT,Quyết định 1721 2014,Tổng cục Thuế,Quy chế kiểm tra nội bộ,Ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-TCT

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

126

Quyết định 1720/QĐ-TCT năm 2014 về Quy chế giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế ban hành

1720/QD-TCT,Quyết định 1720 2014,Tổng cục Thuế,Quy chế giải quyết đơn thư khiếu nại,Cơ quan thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1720/QĐ-TCT

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

127

Quyết định 1719/QĐ-TCT năm 2014 Quy trình giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục Thuế ban hành

1719/QD-TCT,Quyết định 1719 2014,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

128

Quyết định 1716/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình tiếp công dân tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1716/QD-TCT,Quyết định 1716 2014,Tổng cục Thuế,Quy trình tiếp công dân,Cơ quan thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1716/QĐ-TCT

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

129

Quyết định 1722/QĐ-TCT năm 2014 Quy trình kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1722/QD-TCT,Quyết định 1722 2014,Tổng cục Thuế,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Thanh tra nội bộ ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

130

Quyết định 1718/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp

1718/QD-TCT,Quyết định 1718 2014,Tổng cục Thuế,Quy trình giải quyết đơn khiếu nại,Giải quyết đơn khiếu nại tố cáo,Giải quyết đơn khiếu nại ,Quy chế giải quyết đơn khiếu nại,Khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

131

Quyết định 1700/QĐ-TCT năm 2014 về Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Kiểm tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1700/QD-TCT,Quyết định 1700 2014,Tổng cục Thuế,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Kiểm tra thuế,Quy chế kiểm tra nội bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

132

Quyết định 1701/QĐ-TCT năm 2014 về Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Thanh tra thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1701/QD-TCT,Quyết định 1701 2014,Tổng cục Thuế,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1701/QĐ-TCT

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

133

Quyết định 1698/QĐ-TCT năm 2014 ban hành Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1698/QD-TCT,Quyết định 1698 2014,Tổng cục Thuế,Quản lý công tác thi đua khen thưởng ,Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng ngành Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

134

Quyết định 1689/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1689/QD-TCT,Quyết định 1689 2014,Tổng cục Thuế,Trang thông tin điện tử,Nộp thuế theo phương pháp khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

135

Quyết định 1688/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1688/QD-TCT,Quyết định 1688 2014,Tổng cục Thuế,Hộ kinh doanh,Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1688/QĐ-TCT

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

136

Quyết định 1671/QĐ-TCT năm 2014 về Chương trình và tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp đội Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1671/QD-TCT,Quyết định 1671 2014,Tổng cục Thuế,Bồi dưỡng chuyên môn,Bồi dưỡng đào tạo,Tài liệu bồi dưỡng kiến thức,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

137

Quyết định 1588/QĐ-TCT năm 2014 về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong đơn vị thuộc hệ thống Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1588/QD-TCT,Quyết định 1588 2014,Tổng cục Thuế,Lĩnh vực tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1588/QĐ-TCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

138

Quyết định 1562/QĐ-TCT năm 2014 về sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1562/QD-TCT,Quyết định 1562 2014,Tổng cục Thuế,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Ấn định thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1562/QĐ-TCT

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2014

139

Quyết định 1563/QĐ-TCT năm 2014 về Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác Quản lý đăng ký thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1563/QD-TCT,Quyết định 1563 2014,Tổng cục Thuế,Sổ tay nghiệp vụ ngành thuế ,Thanh tra nội bộ ngành thuế,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

140

Quyết định 655/QĐ-BNN-TCTS năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

655/QD-BNN-TCTS,Quyết định 655 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ứng dụng khoa học công nghệ ,Khoa học Công nghệ,Ngành thủy sản,Công nghệ thông tin BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40