Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1732/TCT-PCCS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 598 văn bản

21

Kế hoạch 1732/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 do Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành

1732/KH-HDPH,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1732/KH-HĐPH Hà Nội,

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

22

Hướng dẫn 1732/HD-TLĐ năm 2010 về xây dựng Dự toán ngân sách Công đoàn năm 2011 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

1732/HD-TLD,Hướng dẫn 1732,Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,Dự toán ngân sách,Kế toán dự toán ngân sách ,Công đoàn,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2018

23

Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt báo cáo tài chính Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Ninh thời điểm chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do tỉnh Bắc Ninh ban hành

1732/QD-UBND,Quyết định 1732,Tỉnh Bắc Ninh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1732/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

24

Quyết định 1732/QĐ-TTg năm 2009 về việc xuất vắc xin, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng, chống dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1732/QD-TTg,Quyết định 1732 2009,Thủ tướng Chính phủ,Hàng xuất cấp nguồn dự trữ quốc gia,Vắcxin,Hóa chất khử trùng,Phòng chống dịch bệnh,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 29/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2009

25

Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

1732/QD-BVHTTDL,Quyết định 1732 2009,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Đường Hồ Chí Minh,Đường Trường Sơn,Xếp hạng di tích,Xếp hạng di tích quốc gia,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2009

26

Quyết định 1732/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay-chân-miệng” của Bộ trưởng Bộ Y tế

1732/QD-BYT,Quyết định 1732 2008,Bộ Y tế,Bệnh tay chân miệng,Chẩn đoán bệnh tay chân miệng,Điều trị bệnh tay chân miệng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1732/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 5

Ban hành: 16/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2008

27

Quyết định 1732/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1732/QD-TTg,Quyết định 1732 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1732/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

28

Quyết định 1732/2000/QĐ-BTM về Quy chế về hàng hoá của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

1732/2000/QD-BTM,Quyết định 1732 2000,Bộ Thương mại,Hàng hóa Campuchia quá cảnh Việt Nam,Hàng hóa Campuchia,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1732/2000/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUYẾT

Ban hành: 13/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

29

Thông báo 183/PCCS thi hành quy định về chế độ thu phí và lệ phí sở hữu công nghiệp tại Thông tư 132/2004/TT-BTC do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

183/PCCS,Thông báo 183,Cục Sở hữu trí tuệ ,Lệ phí sở hữu công nghiệp,Phí sở hữu công nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2012

30

Quyết định 245/QĐ-TCT năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

245/QD-TCT,Quyết định 245 2019,Tổng cục Thuế,Đội thuộc Chi cục Thuế,Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

31

Quyết định 183/QĐ-TCT năm 2019 về Quy trình giải quyết tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

183/QD-TCT,Quyết định 183 2019,Tổng cục Thuế,Giải quyết tố cáo,Cơ quan Thuế các cấp,Quy trình giải quyết tố cáo,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

32

Quyết định 178/QĐ-TCT năm 2019 về Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

178/QD-TCT,Quyết định 178 2019,Tổng cục Thuế,Giải quyết đơn khiếu nại ,Quy trình giải quyết đơn khiếu nại,Cơ quan Thuế các cấp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

33

Quyết định 1403/QĐ-TCT năm 2018 về Chuẩn trao đổi dữ liệu giữa hệ thống của Tổng cục Thuế và Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán đáp ứng nộp thuế điện tử bằng hình thức nộp qua Internet Banking do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1403/QD-TCT,Quyết định 1403 2018,Tổng cục Thuế,Nộp thuế điện tử,Dich vụ nộp thuế điện tử,Triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

34

Quyết định 829/QĐ-TCT năm 2018 về Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

829/QD-TCT,Quyết định 829 2018,Tổng cục Thuế,Bán hóa đơn ,Bán hóa đơn lẻ ,Hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-TCT

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

35

Quyết định 126/QĐ-TCT năm 2018 về quy trình và chế độ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế gửi đến Văn phòng Chính phủ qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

126/QD-TCT,Quyết định 126 2018,Tổng cục Thuế,Chế độ trách nhiệm,Cơ quan thuế,Cơ quan Thuế các cấp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 126/QĐ-TCT

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

36

Quyết định 2155/QĐ-TCT năm 2017 về Quy trình luân chuyển và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong nội bộ cơ quan Thuế đối với các khoản thu từ đất của cá nhân, hộ gia đình do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2155/QD-TCT,Quyết định 2155 2017,Tổng cục Thuế,Nghĩa vụ tài chính,Xác định nghĩa vụ tài chính ,Giá tính các khoản thu từ đất ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

37

Quyết định 2050/QĐ-TCT năm 2017 về Quy trình quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất) do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2050/QD-TCT,Quyết định 2050 2017,Tổng cục Thuế,Lệ phí trước bạ,Quản lý sử dụng lệ phí trước bạ ,Vướng mắc lệ phí trước bạ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

38

Quyết định 1848/QĐ-TCT năm 2017 về quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan Thuế các cấp do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1848/QD-TCT,Quyết định 1848 2017,Tổng cục Thuế,Giải quyết khiếu nại,Quy trình giải quyết khiếu nại,Người nộp thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1848/QĐ-TCT

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

39

Quyết định 4092/QĐ-BNN-TCTS năm 2019 về hướng dẫn quy trình kiểm soát tàu nước ngoài đánh bắt thủy sản, vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4092/QD-BNN-TCTS,Quyết định 4092 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tàu nước ngoài,Sản phẩm thủy sản,Thuế đánh bắt thủy sản,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

40

Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản

533/QD-TCTS-KHCN&HTQT,Quyết định 533 2019,Tổng cục Thuỷ sản,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254