Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1729/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203749 văn bản

1

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

1729/QD-UBND,Quyết định 1729 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1729/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 21 tháng 06 năm

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

2

Quyết định 1729/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1729/QD-UBND,Quyết định 1729 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1729/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

3

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đặc thù của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1729/QD-UBND,Quyết định 1729 2018,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1729/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

4

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2018

THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật An toàn thông tin ngày 19 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

5

Quyết định 1729/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

1729/QD-UBND,Quyết định 1729 2016,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất,Lập kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ,Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

6

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1729/QD-UBND,Quyết định 1729 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1729/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 15 tháng 9 năm 2015

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

7

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2013 đặt tên đường bổ sung tại khu vực Lô 90, Lô Thanh Thanh và đường hẻm mới được nâng cấp trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng

1729/QD-UBND,Quyết định 1729,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1729/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

8

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2012 về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Khu tái định cư dự án Nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

1729/QD-UBND,Quyết định 1729,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1729/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 02

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

9

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2011 phân loại, đặt số hiệu và phân cấp quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

1729/QD-UBND,Quyết định 1729 2011,Tỉnh Đắk Nông,Phân cấp quản lý đường bộ,Đặt số hiệu đường bộ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1729/QĐ-UBND

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

10

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2011 ban hành Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015

1729/QD-UBND,Quyết định 1729,Tỉnh Lâm Đồng, chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng ,Chương trình phát triển thanh niên,Phát triển thanh niên ,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

11

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2010 về công bố sửa đổi Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

1729/QD-UBND,Quyết định 1729 2010,Thành phố Cần Thơ,Sửa đổi bộ thủ tục hành chính ,Ban Quản lý Khu chế xuất,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2011

12

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2010 ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

1729/QD-UBND,Quyết định 1729 2010,Tỉnh Thanh Hóa,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Tài sản gắn liền với đất,Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

13

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2009 sửa đổi Quyết định 1500/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

1729/QD-UBND,Quyết định 1729 2009,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1729/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

14

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2009 kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1729/QD-UBND,Quyết định 1729,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1729/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 03

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2017

15

Quyết định 1729/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1729/QD-BTP,Quyết định 1729 2016,Bộ Tư pháp,Phòng chống vi phạm pháp luật,Thi hành án ,Thực hiện công tác thi hành án,Vi phạm pháp luật,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

16

Quyết định 1729/QĐ-TCĐBVN năm 2015 về Kế hoạch tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

1729/QD-TCDBVN,Quyết định 1729 2015,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Tải trọng phương tiện đường bộ ,Phương tiện đường bộ ,Kiểm soát phương tiện đường bộ ,Đường bộ,Dùng cho đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

17

Quyết định 1729/QĐ-TTg năm 2010 bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1729/QD-TTg,Quyết định 1729 2010,Thủ tướng Chính phủ,Bổ nhiệm,Ông Phùng Xuân Nhạ,Đại học quốc gia Hà Nội,Phó Giám đốc,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1729/QĐ

Ban hành: 17/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

18

Quyết định 1729/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Ban điều phối Ngành hàng cà phê Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1729/QD-BNN-TCCB,Quyết định 1729 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1729/QĐ-BNN-TCCB Hà

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

19

Quyết định 1729/QĐ-BYT năm 2010 về mẫu Phiếu khám sức khỏe cán bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1729/QD-BYT,Quyết định 1729 2010,Bộ Y tế,Giấy khám sức khỏe,Phiếu khám sức khỏe ,Khám sức khỏe cán bộ,Mẫu Phiếu khám sức khỏe cán bộ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2016

20

Quyết định 1729/QĐ-BNN-KH năm 2012 phê duyệt bổ sung danh mục dự án thiết kế quy hoạch mở mới và phân giao nhiệm vụ quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1729/QD-BNN-KH,Quyết định 1729 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phê duyệt bổ sung danh mục dự án ,Thiết kế quy hoạch mở mới ,Phân giao nhiệm vụ quản lý,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122