Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1728/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203681 văn bản

1

Quyết định 1728/2006/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010 của quận 4 do Uỷ ban nhân dân Quận 4 ban hành

1728/2006/QD-UBND,Quyết định 1728 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,2006 - 2010,Quận 4,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1728/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

2

Quyết định 1728/QĐ-UBND về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2020,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất của huyện Mỹ Đức Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Đức,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

3

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 794/QĐ-UBND về kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

4

Quyết định 1728/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng 5

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

5

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt quy trình liên thông, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2018,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

6

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định 2077/-BTP

1728/QD-UBND,Quyết định 1728,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND  Bình Định, ngày 20 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

7

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế mẫu khu nhà ở nội trú cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện vùng núi cao tỉnh Thanh Hóa đến 2020

1728/QD-UBND,Quyết định 1728,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

8

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

1728/QD-UBND,Quyết định 1728,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 17 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

9

Quyết định 1728/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2016,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất 2016,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất Hà Nội ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

10

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 15 tháng 9 năm

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2015

11

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp quyết định đầu tư do tỉnh Nam Định ban hành

1728/QD-UBND,Quyết định 1728,Tỉnh Nam Định,Phân cấp quyết định đầu tư,Cấp quyết định đầu tư,Quyết định đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

12

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi nhiệm vụ, trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành quy định tại Quyết định 1909/QĐ-UBND

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2014,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1728/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

13

Quyết định 1728/QĐ-UBND quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Giá thóc tẻ,Giá thóc tẻ tính thuế ,Giá thóc tẻ tính thuế sử dụng đất ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

14

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2012,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 9

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

15

Quyết định 1728/QĐ-UBND về Chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2012,Tỉnh Khánh Hòa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

16

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2012,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục hành chính mới,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-UBND

Ban hành: 07/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2012

17

Quyết định 1728/QĐ-BCT năm 2019 về miễn trừ áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Vĩnh Thành nhập khẩu thép cuộn do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

1728/QD-BCT,Quyết định 1728 2019,Bộ Công thương,Thương mại,Biện pháp,Miễn trừ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

18

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2011 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015

1728/QD-UBND,Quyết định 1728,Tỉnh Lâm Đồng, phát triển Du lịch, phát triển du lịch dịch vụ Lâm Đồng ,Phát triển dịch vụ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

19

Kế hoạch 1728/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do tỉnh Hà Nam ban hành

1728/KH-UBND,Tỉnh Hà Nam,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1728/KH-UBND Hà Nam, ngày 28 tháng 06 năm 2018 KẾ

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

20

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2010 về công bố sửa đổi Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2010,Thành phố Cần Thơ,Bổ sung bộ thủ tục hành chính,Sửa đổi bộ thủ tục hành chính ,Sở Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83