Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 165896 văn bản

1

Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 1722/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC CỦA ĐẢNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; Theo

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

2

Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 1722/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng

Ban hành: 02/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

3

Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2014 về Ngày Âm nhạc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1722/QD-TTg,Quyết định 1722 2014,Thủ tướng Chính phủ,Ngày âm nhạc Việt Nam ,Nền âm nhạc Việt Nam ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1722/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2014

4

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Điện Biên

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2021,Tỉnh Điện Biên,Đơn giản hóa thủ tục về đất đai tỉnh Điện Biên,Thủ tục hành chính về tài nguyên nước tỉnh Điện Biên,Đơn giản hóa thủ tục về khoáng sản tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2021

5

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tên thủ tục cắt giảm thời gian Ủy ban tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Thủ tục cắt giảm thời gian của Sở Ban ngành Vũng Tàu,Thủ tục cắt giảm thời gian giải quyết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

6

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Giải quyết thủ tục về Lao động Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục về Lao động tiền lương Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Quy trình Giải quyết thủ tục của Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

7

Quyết định 1722/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1722/QD-BGDDT,Quyết định 1722 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khoa học cấp bộ được thực hiện,Chương trình khoa học công nghệ cấp bộ 2020,Chương trình công nghệ cấp bộ được thực hiện 2021,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

8

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Quảng Ninh,Danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Quảng Ninh,Công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

Ban hành: 27/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

10

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 14 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

11

Quyết định 1722/QĐ-CTN năm 2018 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Bà Juan Chin-Shih do Chủ tịch nước ban hành

1722/QD-CTN,Quyết định 1722 2018,Chủ tịch nước,Cho trở lại quốc tịch,Cho trở lại quốc tịch Việt Nam,Lệ phí trở lại quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/QĐ

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

12

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2018 về phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2018,Tỉnh Hưng Yên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 30 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

13

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2017 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 của tỉnh Trà Vinh

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2017,Tỉnh Trà Vinh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 13 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

14

Quyết định 1722/QĐ-TCHQ năm 2016 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1722/QD-TCHQ,Quyết định 1722 2016,Tổng cục Hải quan,Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,Năng lực cạnh tranh quốc gia ,Kế hoạch hành động thực hiện ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

15

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Tiền Giang

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2015,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

16

Quyết định 1722/QĐ-TCT năm 2014 Quy trình kiểm tra nội bộ ngành thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1722/QD-TCT,Quyết định 1722 2014,Tổng cục Thuế,Kiểm tra nội bộ ngành thuế ,Thanh tra nội bộ ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

17

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2014,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Thủ tục hành chính bãi bỏ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/QĐ

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

18

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2013 về Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2013,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 27 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

19

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015

1722/QD-UBND,Quyết định 1722,Tỉnh Lâm Đồng,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 05 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

20

Quyết định 1722/QĐ-UBND bổ sung dự toán kinh phí quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo năm 2013 do tỉnh Sơn La ban hành

1722/QD-UBND,Quyết định 1722 2013,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/QĐ-UBND Sơn La. ngày 12 tháng 8 năm

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127