Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 150353 văn bản

161

Quyết định 987/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

987/QD-TTg,Quyết định 987 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai,Tăng cường công tác phòng ngừa khắc phục thiên tai,Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW khắc phục hậu quả thiên tai,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

162

Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

964/QD-TTg,Quyết định 964 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

163

Quyết định 972/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

972/QD-TTg,Quyết định 972 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn 2020 2025,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

164

Quyết định 970/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

970/QD-TTg,Quyết định 970 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân,Danh mục bí mật thuộc Tòa án nhân dân,Thủ tướng ban hành bí mật thuộc Tòa án,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

165

Quyết định 969/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

969/QD-TTg,Quyết định 969 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bí mật nhà nước lĩnh vực Giao thông vận tải,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Giao thông,Danh mục bí mật nhà nước về Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

166

Quyết định 960/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

960/QD-TTg,Quyết định 960 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy định Danh mục bí mật nhà nước,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ,Bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

167

Quyết định 973/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

973/QD-TTg,Quyết định 973 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức an ninh cho đối tượng 1,Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 1,Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

168

Quyết định 971/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

971/QD-TTg,Quyết định 971 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước về công tác dân tộc,Bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc,Danh mục công tác dân tộc thuộc bí mật nhà nước,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

169

Quyết định 957/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

957/QD-TTg,Quyết định 957 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển 2020,Đề án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển đến 2030,Phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở 2020,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

170

Quyết định 955/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

955/QD-TTg,Quyết định 955 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới,Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia,Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

171

Quyết định 956/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

956/QD-TTg,Quyết định 956 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực hành nghề Y,Thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia,Hội đồng Y khoa Quốc gia,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

172

Quyết định 954/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

954/QD-TTg,Quyết định 954 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh đầu tư công trung hạn vốn ngân sách,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tại Đà Nẵng,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Đà Nẵng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

173

Quyết định 952/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

952/QD-TTg,Quyết định 952 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập quy hoạch Hậu Giang 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch tầm nhìn 2050 Hậu Giang,Hậu Giang lập Quy hoạch giai đoạn 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

174

Quyết định 922/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

922/QD-TTg,Quyết định 922 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định dự trữ quốc gia,Quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia,Hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 2030,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

175

Quyết định 916/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021­2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

916/QD-TTg,Quyết định 916 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre 2021 2030,Lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre tầm nhìn 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

176

Quyết định 915/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

915/QD-TTg,Quyết định 915 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk,Lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Đắk Lắk 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

177

Quyết định 923/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

923/QD-TTg,Quyết định 923 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ứng dụng công nghệ quản lý giao thông,Ứng dụng công nghệ điều hành giao thông,Ứng dụng công nghệ tập trung đường bộ,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

178

Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

924/QD-TTg,Quyết định 924 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Công ước La Hay 1970 thu thập chứng cứ,Thu thập chứng cứ ở nước ngoài lĩnh vực dân sự,Thu thập chứng cứ ở nước ngoài lĩnh vực thương mại,Thương mại,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

179

Quyết định 907/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

907/QD-TTg,Quyết định 907 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn,Nhiệm vụ lập quy hoạch Bắc Kạn 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch Bắc Kạn tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

180

Quyết định 908/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

908/QD-TTg,Quyết định 908 2020,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn,Danh mục doanh nghiệp vốn nhà nước thoái vốn,Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thoái vốn,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211