Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 150417 văn bản

141

Quyết định 1160/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1160/QD-TTg,Quyết định 1160 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Danh sách thành viên Ủy ban về Chính phủ điện tử,Tổ công tác giúp việc Ủy ban Chính phủ điện tử,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

142

Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1163/QD-TTg,Quyết định 1163 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long,Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng sông Cửu Long 2021 2030,Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

143

Quyết định 1148/QĐ-TTg năm 2020 về giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1148/QD-TTg,Quyết định 1148 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải,Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng ,Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

144

Quyết định 1145/QĐ-TTg về điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1145/QD-TTg,Quyết định 1145 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn tỉnh Sơn La,Giao bổ sung đầu tư vốn ngân sách cho tỉnh Sơn La,Bổ sung đầu tư vốn ngân sách từ nguồn tăng thu,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

145

Quyết định 1128/QĐ-TTg năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1128/QD-TTg,Quyết định 1128 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải,Đầu tư xây dựng Dự án Khu công nghiệp Trường Hải,Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc tế,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

146

Quyết định 1130/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1130/QD-TTg,Quyết định 1130 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020 2022,Kế hoạch vay trả nợ công năm 2020,Chương trình quản lý nợ công,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

147

Quyết định 1129/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1129/QD-TTg,Quyết định 1129 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam,Đề án phát triển kinh tế ban đêm,Chính sách phát triển kinh tế ban đêm,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

148

Quyết định 1109/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1109/QD-TTg,Quyết định 1109 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn luật,Cơ quan soạn thảo văn bản hướng dẫn nghị quyết,Quốc hội XIV thông qua cơ quan soạn thảo văn bản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

149

Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 158/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1083/QD-TTg,Quyết định 1083 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam,Sửa đổi Quyết định 158/QĐ-TTg,Chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam 2020,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

150

Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1072/QD-TTg,Quyết định 1072 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh,Dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh Quảng Bình,Dự án Sân golf Bảo Ninh Đồng Hới Quảng Bình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

151

Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1055/QD-TTg,Quyết định 1055 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu,Thích ứng với biến đổi khí hậu 2021 2030,Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

152

Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1056/QD-TTg,Quyết định 1056 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ,Lập quy hoạch thành phố Cần Thơ 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ đến 2050,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

153

Quyết định 1047/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1047/QD-TTg,Quyết định 1047 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định hỗ trợ lĩnh vực hải quan Việt Nam Hoa Kỳ,Thực hiện hỗ trợ lẫn nhau lĩnh vực hải quan,Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

154

Quyết định 1053/QĐ-TTg về thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1053/QD-TTg,Quyết định 1053 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2020,Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc sản xuất kinh doanh,Tháo gỡ Vướng mắc về sản xuất kinh doanh,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

155

Quyết định 1040/QĐ-TTg năm 2020 về Thành lập Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1040/QD-TTg,Quyết định 1040 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia,Thành lập Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự,Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

156

Quyết định 1016/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1016/QD-TTg,Quyết định 1016 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập quy hoạch Đồng Nai 2021 2030,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập quy hoạch Đồng Nai tầm nhìn 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

157

Quyết định 1015/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1015/QD-TTg,Quyết định 1015 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Gia Lai tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Gia Lai 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

158

Quyết định 1014/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1014/QD-TTg,Quyết định 1014 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia 2020,Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế,Phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào miền núi,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

159

Quyết định 999/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

999/QD-TTg,Quyết định 999 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thời hạn trình dự án luật dự thảo Nghị quyết,Cơ quan soạn thảo dự án luật dự thảo Nghị quyết,Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

160

Quyết định 998/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

998/QD-TTg,Quyết định 998 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tầm nhìn 2050,Nhiệm vụ lập Quy hoạch Vĩnh Phúc 2021 2030,Quy hoạch tầm nhìn 2050 Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5