Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 150353 văn bản

101

Quyết định 1310/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 208/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1310/QD-TTg,Quyết định 1310 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 208/QĐ-TTg,Mạng lướiị sự nghiệp công lập Bộ Giao thông vận tải,Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập đến 2020,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

102

Quyết định 1306/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1306/QD-TTg,Quyết định 1306 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục Bí mật nhà nước của Quốc hội,Danh mục Bí mật của Tổng Thư ký Quốc hội,Danh mục Bí mật của Văn phòng Quốc hội,Danh mục Bí mật của Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

103

Quyết định 1294/QĐ-TTg năm 2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1294/QD-TTg,Quyết định 1294 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực khoa học,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực công nghệ,Bí mật nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

104

Quyết định 1296/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1296/QD-TTg,Quyết định 1296 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về nghệ thuật,Công bố tác phẩm nền tảng cách mạng công nghiệp,Công bố tác phẩm văn học nghệ thuật,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

105

Quyết định 1295/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1295/QD-TTg,Quyết định 1295 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế,Danh mục bí mật lĩnh vực y tế,Ban hành danh mục bí mật nhà nước về y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

106

Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1292/QD-TTg,Quyết định 1292 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giáo dục,Phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục,Phê duyệt Đề án tổ chức lại đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

107

Quyết định 1290/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1290/QD-TTg,Quyết định 1290 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo tồn giá trị di tích khảo cổ hang con Moong,Tôn tạo giá trị di tích khảo cổ hang con Moong,Phát huy bảo tồn giá trị di tích khảo cổ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

108

Quyết định 1291/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1291/QD-TTg,Quyết định 1291 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19,Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19,Tăng cường nhân lực chỉ đạo phòng chống Covid-19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

109

Quyết định 1268/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1268/QD-TTg,Quyết định 1268 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bản ghi nhớ thương mại biên giới với Campuchia,Thực hiện Bản ghi nhớ phát triển hạ tầng biên giới,Phát triển hạ tầng thương mại Việt Nam Campuchia,Thương mại,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

110

Quyết định 1274/QĐ-TTg về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1274/QD-TTg,Quyết định 1274 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xét công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới,Thủ tục hồ sơ xét nông thôn mới,Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

111

Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1275/QD-TTg,Quyết định 1275 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho công chức,Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho công chức ngoại vụ,Bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức ngoại vụ,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

112

Quyết định 1266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1266/QD-TTg,Quyết định 1266 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam,Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng,Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

113

Quyết định 1265/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1265/QD-TTg,Quyết định 1265 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng ngân sách nhà nước trong thông tin,Sử dụng ngân sách nhà nước trong truyền thông,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

114

Quyết định 1257/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1257/QD-TTg,Quyết định 1257 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia,Xuất cấp hóa chất khử khuẩn chống COVID 19,Cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ chống COVID 19,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

115

Quyết định 1258/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 1254/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1258/QD-TTg,Quyết định 1258 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 1254/QĐ-TTg,Sửa đổi Quyết định kiểm tra hàng hóa xuất khẩu,Công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

116

Quyết định 1246/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1246/QD-TTg,Quyết định 1246 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào 2030,Phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt AIDS,Phê duyệt Chiến lược chấm dứt AIDS vào 2030,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

117

Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2020 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1232/QD-TTg,Quyết định 1232 2020,Thủ tướng Chính phủ,Mức lãi suất cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội,Mức lãi suất cho vay ưu đãi quản lý nhà ở xã hội,Lãi suất cho vay phát triển và quản lý nhà ở xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

118

Quyết định 1221/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1221/QD-TTg,Quyết định 1221 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Quảng Nam,Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 2030,Lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam tầm nhìn 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

119

Quyết định 1222/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1222/QD-TTg,Quyết định 1222 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ,Danh mục bí mật Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,Danh mục bí mật nhà nước Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

120

Quyết định 1212/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1212/QD-TTg,Quyết định 1212 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh,Chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc,Đầu tư cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh theo đối tác công tư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69