Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 150488 văn bản

81

Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2020 về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1486/QD-TTg,Quyết định 1486 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam,Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam là 04/10,Tổ chức thống nhất ngày kỹ năng lao động,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2020

82

Quyết định 1473/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1473/QD-TTg,Quyết định 1473 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật,Hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập,Thành lập Hội đồng Quy hoạch giáo dục chuyên biệt,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

83

Quyết định 1470/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa Việt Nam - Mông Cổ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1470/QD-TTg,Quyết định 1470 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định bảo vệ tin mật giữa Việt Nam Mông Cổ,Thực hiện Hiệp định tin mật giữa Việt Nam Mông Cổ,Kế hoạch thực hiện Hiệp định trao đổi tin mật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

84

Quyết định 1472/QĐ-TTg năm 2020 triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1472/QD-TTg,Quyết định 1472 2020,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14,Pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em,Chính sách về phòng chống xâm hại trẻ em,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

85

Quyết định 1454/QĐ-TTg năm 2020 quy định về cơ chế đặc thù của Trường Đại học Việt Nhật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1454/QD-TTg,Quyết định 1454 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cơ chế đặc thù của Trường Đại học Việt Nhật,Quy định cơ chế đặc thù của Trường Việt Nhật,Quy định cơ chế Trường Đại học Việt Nhật,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

86

Quyết định 1453/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1453/QD-TTg,Quyết định 1453 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển,Bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế ven biển,Phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

87

Quyết định 1450/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1450/QD-TTg,Quyết định 1450 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Kế hoạch triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

88

Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1451/QD-TTg,Quyết định 1451 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực xã hội,Danh mục bí mật nhà nước về lao động và xã hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

89

Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1441/QD-TTg,Quyết định 1441 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch,Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực đầu tư,Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thống kê,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

90

Quyết định 1442/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1442/QD-TTg,Quyết định 1442 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vũng Tàu,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Nhiệm vụ lập quy hoạch Vũng Tàu 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

91

Quyết định 1421/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1421/QD-TTg,Quyết định 1421 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

92

Quyết định 1422/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1422/QD-TTg,Quyết định 1422 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung thành phố Nam Định,Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định,Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Nam Định đến 2040,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

93

Quyết định 1423/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1423/QD-TTg,Quyết định 1423 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K,Đề án tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020 2022,Phê duyệt Đề án tự chủ của Bệnh viện K 2020 2022,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

94

Quyết định 1413/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1413/QD-TTg,Quyết định 1413 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình 2021 2030,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

95

Quyết định 1409/QĐ-TTg năm 2020 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1409/QD-TTg,Quyết định 1409 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

96

Quyết định 1412/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1412/QD-TTg,Quyết định 1412 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng,Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng 2021 2030,Lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

97

Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1394/QD-TTg,Quyết định 1394 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính,Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện,Ban chỉ đạo Chiến lược tài chính quốc gia,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

98

Quyết định 1375/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1375/QD-TTg,Quyết định 1375 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương,Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường 2020 2025,Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

99

Quyết định 1370/QĐ-TTg về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1370/QD-TTg,Quyết định 1370 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

100

Quyết định 1368/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1368/QD-TTg,Quyết định 1368 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dự án sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân,Chủ trương đầu tư sản xuất Căn cước công dân,Chủ trương đầu tư quản lý Căn cước công dân,Đầu tư,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5