Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 34174 công văn

101

Công văn 1267/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1267/TTg-NN,Công văn 1267 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Hải Dương,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

102

Công văn 1259/TTg-KTTH năm 2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1259/TTg-KTTH,Công văn 1259 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tháo gỡ khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19,Thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiêu dùng,Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

103

Công văn 1234/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1234/TTg-NN,Công văn 1234 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Kiên Giang,Chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

104

Công văn 1233/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1233/TTg-NN,Công văn 1233 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

105

Công văn 1203/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1203/TTg-NN,Công văn 1203 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh An Giang,Quy định chuyển mục đích đất trồng lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

106

Công văn 1200/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1200/TTg-NN,Công văn 1200 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Quy định chuyển mục đích đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

107

Công văn 1190/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1190/TTg-NN,Công văn 1190 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Hòa Bình,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

108

Công văn 1192/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1192/TTg-NN,Công văn 1192 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án Hải Dương,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

109

Công văn 1189/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1189/TTg-NN,Công văn 1189 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Hải Dương,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

110

Công văn 1188/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1188/TTg-NN,Công văn 1188 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thái Nguyên,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

111

Công văn 1155/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1155/TTg-CN,Công văn 1155 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp,Điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III,Giảm diện tích khu công nghiệp Đức Hòa III Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

112

Công văn 1144/TTg-NN năm 2020 về gia hạn thời hạn giao khu vực biển của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

1144/TTg-NN,Công văn 1144 2020,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn thời hạn giao khu vực biển,Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất,Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Công ty Thép,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

113

Công văn 1063/TTg-NN năm 2020 về thực hiện Văn bản 81-CV/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống khai thác IUU do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 81-CV/TW; tiếp tục rà soát kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2017, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo quốc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

114

Công văn 1003/TTg-KGVX năm 2020 về thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1003/TTg-KGVX,Công văn 1003 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo vệ giá trị Di sản văn hóa phi vật Dân ca Ví,Phát huy Di sản văn hóa phi vật thể Giặm Nghệ Tĩnh,Bảo vệ Di sản phi vật thể Dân ca Nghệ Tĩnh,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

115

Công văn 994/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

994/TTg-NN,Công văn 994 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đất trồng lúa tỉnh Long An,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Long An,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

116

Công văn 992/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

992/TTg-CN,Công văn 992 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch khu công nghiệp Phú Thọ,Bảo vệ môi trường khu công nghiệp,Thành lập khu công nghiệp Phú Thọ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

117

Công văn 939/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

939/TTg-CN,Công văn 939 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Đề án bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Lâm Đồng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

118

Công văn 933/TTg-CN năm 2020 về chạy tàu an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

933/TTg-CN,Công văn 933 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách chạy tàu an sinh xã hội,Chạy tàu an sinh xã hội 2020,Chính sách chạy tàu an sinh xã hội 2020,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

119

Công văn 912/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

912/TTg-CN,Công văn 912 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khung chính sách bồi thường Dự án cao tốc 2020,Bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án cao tốc Tuyên Quang,Bồi thường Dự án nối đường cao tốc Nội Bài Lào Cai,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

120

Công văn 903/TTg-NN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

903/TTg-NN,Công văn 903 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn di tích Ngã ba Đồng Lộc,Tuyến đường điều chỉnh thành đoạn tuyến quốc lộ 15B,Điều chỉnh đoạn tuyến đường địa phương Hà Tĩnh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123