Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 34184 công văn

81

Công văn 1676/TTg-NC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1676/TTg-NC,Công văn 1676 2020,Thủ tướng Chính phủ,Biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người,Tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người,Tình hình tội phạm giết người diễn biến phức tạp,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

82

Công văn 1681/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1681/TTg-NN,Công văn 1681 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Hòa Bình,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

83

Công văn 1674/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1674/TTg-CN,Công văn 1674 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển đổi phương thức đầu tư dự án Bắc Nam,Đầu tư dự án trên tuyến Bắc Nam phía Đông,Đầu tư dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

84

Công văn 1666/TTg-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1666/TTg-KGVX,Công văn 1666 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19,Tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Thực hiện công tác phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

85

Công văn 1655/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1655/TTg-NN,Công văn 1655 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Hà Nam,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

86

Công văn 1632/TTg-CN năm 2020 về bổ sung danh mục dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1632/TTg-CN,Công văn 1632 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung danh mục dự án điện mặt trời,Bổ sung điện mặt trời vào quy hoạch điện lực,Bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

87

Công văn 1631/TTg-CN năm 2020 về đầu tư cải tạo, mở rộng quốc lộ 2 đoạn từ đường trục Mê Linh tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đến thành phố Vĩnh Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1631/TTg-CN,Công văn 1631 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư cải tạo mở rộng quốc lộ 2 Mê Linh đến Vĩnh Yên,Cải tạo mở rộng quốc lộ 2 đoạn từ Mê Linh đến Vĩnh Yên,Đầu tư cải tạo mở rộng quốc lộ 2,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

88

Công văn 1627/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1627/TTg-NN,Công văn 1627 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng,Chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

89

Công văn 1610/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1610/TTg-NN,Công văn 1610 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích để thực hiện Dự án Hải Dương,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

90

Công văn 1509/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1509/TTg-NN,Công văn 1509 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng rừng Ninh Thuận,Thực hiện dự án hồ chứa nước Ninh Thuận,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

91

Công văn 1505/TTg-CN năm 2020 về thí điểm triển khai hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1505/TTg-CN,Công văn 1505 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang,Triển khai hoạt động tàu lặn tại Nha Trang,Thí điểm triển khai hoạt động dịch vụ tàu lặn,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

92

Công văn 1467/TTg-CN về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thuộc trung ương - Tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban ATGT cấp tỉnh theo Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, luân chuyển cán bộ của Văn phòng Ban ATGT tỉnh.

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

93

Công văn 1445/TTg-CN năm 2020 về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1445/TTg-CN,Công văn 1445 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dự án xây dựng đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài,Đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc,Xây dựng đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

94

Công văn 1405/TTg-CN năm 2020 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1405/TTg-CN,Công văn 1405 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tái định cư Dự án tuyến đường bộ ven biển,Hỗ trợ Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Ninh Bình,Dự án đầu tư tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Ninh Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

95

Công văn 1402/TTg-CN về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1402/TTg-CN,Công văn 1402 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh,Điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp đến 2020,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

96

Công văn 1386/TTg-CN năm 2020 về Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1386/TTg-CN,Công văn 1386 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam,Thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam,Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

97

Công văn 1389/TTg-CN về điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1389/TTg-CN,Công văn 1389 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam,Điều chỉnh đưa khu công nghiệp Hòa Bình tỉnh Kon Tum,Đưa Hòa Bình ra khỏi Quy hoạch khu công nghiệp,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

98

Công văn 1357/TTg-CN năm 2020 báo cáo Quốc hội về thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1357/TTg-CN,Công văn 1357 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt,Sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư vận tải đường sắt,Sử dụng ngân sách đầu tư cho giao thông vận tải,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

99

Công văn 1346/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1346/TTg-CN,Công văn 1346 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành,Báo cáo Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành,Báo cáo thực hiện Dự án cảng hàng không Long Thành,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

100

Công văn 1345/TTg-CN năm 2020 báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1345/TTg-CN,Công văn 1345 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh,Báo cáo Chính phủ dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh,Báo cáo thực hiện xây dựng đường Hồ Chí Minh,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213