Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 34181 công văn

61

Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Căn cứ tình hình triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đối với các dự án thủy lợi, thủy điện trên toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

62

Công văn 18/TTg-CN năm 2021 về bổ sung khu vực mỏ laterit làm phụ gia xi măng tại tỉnh Quảng Bình vào quy hoạch khoáng sản làm xi măng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

18/TTg-CN,Công văn 18 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung vào quy hoạch khoáng sản làm xi măng,Mỏ laterit tỉnh Quảng Bình vào quy hoạch khoáng sản,Bổ sung mỏ laterit làm phụ gia xi măng tỉnh Quảng Bình,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

63

Công văn 16/TTg-KTTH năm 2021 về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh về bất cập trong áp thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/TTg-KTTH,Công văn 16 2021,Thủ tướng Chính phủ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho nghệ sỹ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho diễn viên,Trả lời chất vấn về áp thang bảng lương cho nghệ sỹ,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

64

Công văn 03/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 và công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014 không thay đổi. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

65

Công văn 2/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Khai Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2/TTg-CN,Công văn 2 2021,Thủ tướng Chính phủ,Mở rộng khu công nghiệp Khai Quang tỉnh Vĩnh Phúc,Quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Khai Quang,Bổ sung mở rộng khu công nghiệp Khai Quang,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

66

Công văn 1868/TTg-CN năm 2020 về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1868/TTg-CN,Công văn 1868 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp,Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Quảng Nam,Đề án quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

67

Công văn 1869/TTg-CN năm 2020 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp số 05 và khu công nghiệp Thổ Hoàng vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1869/TTg-CN,Công văn 1869 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam,Bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp,Bổ sung Thổ Hoàng vào Quy hoạch khu công nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

68

Công văn 1840/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Đông và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 2. Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 và các văn bản số 463/TTg-KTN ngày 28 tháng 3 năm 2013, số 875/TTg-KTN ngày 27 tháng 5 năm 2016, số 1797/TTg-KTN ngày 11 tháng 10 năm 2016, số

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

69

Công văn 1837/TTg-CN về bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3) và khu công nghiệp Yên Mỹ II vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1837/TTg-CN,Công văn 1837 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên,Bổ sung Thăng Long II vào Quy hoạch khu công nghiệp,Bổ sung Yên Mỹ II vào Quy hoạch khu công nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

70

Công văn 1836/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1836/TTg-CN,Công văn 1836 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch các khu công nghiệp Đồng Nai 2020,Bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp Đồng Nai,Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch khu công nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

71

Công văn 1826/TTg-NN về ủy quyền điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở tại đô thị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1826/TTg-NN,Công văn 1826 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp,Ủy quyền điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất,Sử dụng đất khu công nghiệp đất ở tại đô thị,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

72

Công văn 1804/TTg-CN năm 2020 về lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

73

Công văn 1784/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1784/TTg-CN,Công văn 1784 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp,Điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị,Đề án bổ sung quy hoạch khu công nghiệp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

74

Công văn 1774/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1774/TTg-NN,Công văn 1774 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Hải Dương,Chuyển mục đích thực hiện Dự án tỉnh Hải Dương,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

75

Công văn 1776/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1776/TTg-NN,Công văn 1776 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

76

Công văn 1771/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1771/TTg-NN,Công văn 1771 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Long An,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

77

Công văn 1765/TTg-NN năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, chủ động phòng, chống thiên tai tại miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dịch bệnh) và Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai) để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công tác hỗ trợ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

78

Công văn 1737/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1737/TTg-NN,Công văn 1737 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thái Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích để thực hiện Dự án tỉnh Thái Bình,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

79

Công văn 1716/TTg-CN năm 2020 về triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1716/TTg-CN,Công văn 1716 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu,Triển khai Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu,Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

80

Công văn 1707/TTg-CN năm 2020 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1707/TTg-CN,Công văn 1707 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khung chính sách bồi thường Dự án cải tạo QL1A,Khung chính sách hỗ trợ Dự án nâng cấp QL1A,Khung chính sách tái định cư Dự án cải tạo QL1A,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220