Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 34181 công văn

181

Công văn 123/TTg-KGVX năm 2020 về gia hạn thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định 371/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng CP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

182

Công văn 117/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

117/TTg-NN,Công văn 117 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng,Đất trồng lúa ,Thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/TTg-NN V/v chuyển mục

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

183

Công văn 6639/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6639/TCHQ-GSQL,Công văn 6639 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg,Hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan,Danh mục hàng hóa không được gửi kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

184

Công văn 114/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

114/TTg-NN,Công văn 114 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Tỉnh Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

185

Công văn 6581/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6581/TCHQ-GSQL,Công văn 6581 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg,Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu,Phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

186

Công văn 77/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

77/TTg-NN,Công văn 77 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Tỉnh Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

187

Công văn 76/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

76/TTg-NN,Công văn 76 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Thực hiện dự án,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

188

Công văn 23/TTg-NN năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

điều được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 tại Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

189

Công văn 1212/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

1212/UBDT-CSDT,Công văn 1212 2020,Uỷ ban Dân tộc,Hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số,Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg,Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

190

Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

4512/UBND-KT,Công văn 4512 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg Hà Nội,Giảm tiền thuê đất của năm 2020,Giảm tiền thuê đất ảnh hưởng bởi dịch Covid 19,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

191

Công văn 1696/TTg-KGVX năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1696/TTg-KGVX,Công văn 1696 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Sốt xuất huyết ,Dịch sốt xuất huyết,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/TTg-KGVX V/v phòng,

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

192

Công văn 1668/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1668/TTg-NN,Công văn 1668 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Dự án,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1668/TTg-NN V/v chuyển

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

193

Công văn 1666/TTg-TCCB năm 2019 về kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1666/TTg-TCCB,Công văn 1666 2019,Thủ tướng Chính phủ,Kéo dài thời gian ,Giữ chức vụ lãnh đạo ,Tuổi nghỉ hưu,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1666/TTg-TCCB V/v kéo

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

194

Công văn 882/TTg-KGVX năm 2016 về thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 882/TTg-KGVX V/v thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

195

Công văn 1567/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1567/TTg-NN,Công văn 1567 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Đất trồng lúa ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1567/TTg

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

196

Công văn 1568/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1568/TTg-NN,Công văn 1568 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất chuyển mục đích sử dụng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

197

Công văn 1563/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1563/TTg-NN,Công văn 1563 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Sử dụng đất trồng lúa,Dự án có sử dụng đất trồng lúa,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

198

Công văn 1562/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1562/TTg-NN,Công văn 1562 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Đất trồng lúa ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

199

Công văn 1560/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1560/TTg-NN,Công văn 1560 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

200

Công văn 4074/BYT-MT năm 2020 về triển khai Quyết định 659/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

4074/BYT-MT,Công văn 4074 2020,Bộ Y tế,Triển khai Quyết định 659/QĐ-TTg,Nâng cao sức khỏe người lao động,Phòng chống bệnh nghề nghiệp ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213