Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34174 công văn

1

Công văn 2867/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2018 thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------------- Số: 2867/LĐTBXH-QLLĐNN V/v thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Triển khai thực hiện

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

2

Công văn 1722/TTg-KTN năm 2013 điều chỉnh các mỏ tại quy hoạch khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1722/TTg-KTN,Công văn 1722 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/TTg-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung các mỏ tại QH khoáng

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

3

Công văn 1722/TTg-V.I năm 2014 về chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1722/TTg-V.I,Công văn 1722 2014,Thủ tướng Chính phủ,Công tác tiếp công dân,hoạt tiếp công dân,Tăng cường công tác tiếp công dân,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

4

Công văn 1722/TCHQ-GSQL năm 2020 một số điều lưu ý về mã số, mã vạch do Tổng cục Hải quan ban hành

1722/TCHQ-GSQL,Công văn 1722 2020,Tổng cục Hải quan,Mã số,Mã vạch,Ghi nhãn hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/TCHQ-GSQL V/v một số điều lưu ý về mã

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

5

Công văn 1722/LĐTBXH-KHTC năm 2018 quy định về đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1722/LDTBXH-KHTC,Công văn 1722,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Hoạt động đấu thầu,Giám sát hoạt động đấu thầu,Kiểm tra hoạt động đấu thầu ,Thương mại BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

6

Công văn 1722/UBND-VX năm 2015 tăng cường biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

1722/UBND-VX,Công văn 1722,Thành phố Hà Nội,Xử lý nợ bảo hiểm xã hội ,Xử lý nợ bảo hiểm,Xử lý nợ bảo hiểm y tế ,Xử lý nợ BHXH BHYT BHTN ,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

7

Công văn 1722/LĐTBXH-VL năm 2014 hướng dẫn thực hiện việc giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1722/LDTBXH-VL,Công văn 1722 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1722/LĐTBXH-VL V/v hướng dẫn thực

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

8

Công văn 1722/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý đề nghị của các tỉnh: Ninh Thuận, Nam Định, Bình Dương, Hậu Giang, Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

1722/VPCP-KTTH,Công văn 1722,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/VPCP-KTTH V/v xử lý đề nghị của các tỉnh: Ninh Thuận, Nam Định,

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

9

Công văn 1722/BXD-KTXD cho phép lập định mức xây dựng cơ bản trong công tác thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục khung cốt tượng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng do Bộ Xây dựng ban hành

1722/BXD-KTXD,Công văn 1722 2012,Bộ Xây dựng,Lập định mức xây dựng cơ bản,Công tác thiết kế bản vẽ thi công ,Dự toán hạng mục khung cốt tượng ,Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

10

Công văn 1722/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất hàng hóa do Bộ Công thương ban hành

1722/BCT-XNK,Công văn 1722,Bộ Công thương,Tạm nhập tái xuất hàng hóa ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1722/BCT-XNK V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/10/2012

Cập nhật: 14/03/2012

11

Công văn 1722/SXD-KTTH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo văn bản 920/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành

1722/SXD-KTTH,Công văn 1722,Tỉnh Bình Thuận,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1722/SXD-KTTH V/v Hướng dẫn điều

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

12

Công văn số 1722/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 do Tổng cục Hải quan ban hành

1722/TCHQ-GSQL,Công văn 1722 2009,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1722/TCHQ-GSQL V/v Thủ tục hải quan đối với

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 03/06/2009

Cập nhật: 08/04/2009

13

Công văn số 1722/VPCP-KTTH về việc xin lùi tiến độ xây dựng tiêu chí phân bổ của các chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

1722/VPCP-KTTH, Công văn 1722, Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1722/VPCP-KTTH V/v thời hạn xây dựng tiêu chí phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2009

14

Công văn số 1722/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương và phụ cấp lương theo Tổng công ty hạng đặc biệt do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1722/LDTBXH-LDTL,Công văn 1722 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1722/LĐTBXH-LĐTL V/v Xếp lương và phụ cấp lương

Ban hành: 23/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

15

Công văn số 1722/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc bổ sung hồ sơ

1722/TCT-PCCS,Công văn 1722 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1722/TCT-PCCS V/v: Bổ sung hồ sơ Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

16

Công văn 1200/VPCP-KSTT thực hiện giai đoạn 3 Đề án 30 và Chỉ thị 1722/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

1722/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực thi các phương

Ban hành: 01/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

17

Công văn số 1722/LĐTBXH-TBLS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày TBLS (27/7/2005).

1722/LDTBXH-TBLS,Công văn 1722 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1722/LĐTBXH-TBLS V/v: Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm

Ban hành: 06/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn số 1722/TCHQ-GSQL ngày 19/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc cải cách thủ tục hành chính

1722/TCHQ-GSQL,Công văn 1722 2004,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1722/TCHQ-GSQL V/v cải cách thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2004 Kính gửi: Cục

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

19

Công văn 3722/BHXH-TST năm 2020 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

20

Công văn 4673/LĐTBXH-VPQGGN về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 4673/LĐTBXH-VPQGGN V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123