Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 33954 công văn

161

Công văn 1696/TTg-KGVX năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1696/TTg-KGVX,Công văn 1696 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Sốt xuất huyết ,Dịch sốt xuất huyết,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/TTg-KGVX V/v phòng,

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

162

Công văn 1668/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1668/TTg-NN,Công văn 1668 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Dự án,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1668/TTg-NN V/v chuyển

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

163

Công văn 1666/TTg-TCCB năm 2019 về kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1666/TTg-TCCB,Công văn 1666 2019,Thủ tướng Chính phủ,Kéo dài thời gian ,Giữ chức vụ lãnh đạo ,Tuổi nghỉ hưu,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1666/TTg-TCCB V/v kéo

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

164

Công văn 1567/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1567/TTg-NN,Công văn 1567 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Đất trồng lúa ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1567/TTg

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

165

Công văn 1568/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1568/TTg-NN,Công văn 1568 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất chuyển mục đích sử dụng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

166

Công văn 1562/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1562/TTg-NN,Công văn 1562 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Đất trồng lúa ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

167

Công văn 1563/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1563/TTg-NN,Công văn 1563 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Sử dụng đất trồng lúa,Dự án có sử dụng đất trồng lúa,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

168

Công văn 1560/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1560/TTg-NN,Công văn 1560 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

169

Công văn 882/TTg-KGVX năm 2016 về thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 882/TTg-KGVX V/v thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

170

Công văn 4074/BYT-MT năm 2020 về triển khai Quyết định 659/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

4074/BYT-MT,Công văn 4074 2020,Bộ Y tế,Triển khai Quyết định 659/QĐ-TTg,Nâng cao sức khỏe người lao động,Phòng chống bệnh nghề nghiệp ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

171

Công văn 1441/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1441/TTg-CN,Công văn 1441,Thủ tướng Chính phủ,Khung chính sách bồi thường dự án ,Công trình,Tái định cư,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1441/TTg-CN V/v Phê

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

172

Công văn 1440/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1440/TTg-CN,Công văn 1440,Thủ tướng Chính phủ,Bồi thường,Khung chính sách ,Tái định cư,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1440/TTg-CN V/v Phê duyệt Khung chính sách

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

173

Công văn 1432/TTg-CN năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề trong Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dung điều chỉnh quy hoạch phát triển Cảng biển Sóc Trăng và Bến cảng Trần Đề để tổ chức thẩm định cùng với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2018; trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

174

Công văn 1426/TTg-CN năm 2019 về phương án xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1426/TTg-CN,Công văn 1426 2019,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý tài sản,Đầu tư nâng cấp,Cảng thủy nội địa,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1426/TTg-CN V/v phương án xử lý

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

175

Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1351/TTg-CN,Công văn 1351 2019,Thủ tướng Chính phủ,Cơ quan nhà nước,Dự án đầu tư,Dự án xây dựng đường cao tốc ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

176

Công văn 1350/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1350/TTg-CN,Công văn 1350 2019,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ tái định cư,Dự án,Bồi thường tái định cư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1350/TTg-CN V/v phê duyệt Khung

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

177

Công văn 1286/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1286/TTg-NN,Công văn 1286 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất,Sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

178

Công văn 1220/TTg-KGVX năm 2019 về thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1220/TTg-KGVX,Công văn 1220 2019,Thủ tướng Chính phủ,Bảo tồn phát huy giá trị di tích,Bảo tồn tôn tạo,Di tích lịch sử Điện Biên Phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

179

Công văn 1193/TTg-CN năm 2019 triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1193/TTg-CN,Công văn 1193 2019,Thủ tướng Chính phủ,Đảo Phú Quốc,Phát triển đảo Phú Quốc,Khu kinh tế,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1193/TTg-CN V/v triển khai lập

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

180

Công văn 1189/TTg-CN năm 2019 rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1189/TTg-CN,Công văn 1189 2019,Thủ tướng Chính phủ,Mua bán tàu biển,Tàu thuyền,Quản lý Tàu thuyền,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1189/TTg-CN V/v rà soát, hoàn thiện

Ban hành: 18/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98