Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 33943 công văn

141

Công văn 345/TTg-CN năm 2020 về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

345/TTg-CN,Công văn 345 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương đầu tư Dự án ,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tỉnh Phú Thọ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 345/TTg-CN V/v chủ

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

142

Công văn 310/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

310/TTg-NN,Công văn 310 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng,Đất trồng lúa ,Thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 310/TTg-NN V/v chuyển mục

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

143

Công văn 309/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

309/TTg-CN,Công văn 309 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh cục bộ,Quy hoạch,Quốc lộ 1,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 309/TTg-CN V/v điều chỉnh cục bộ quy

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

144

Công văn 287/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

287/TTg-NN,Công văn 287 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất Nam Định ,Quản lý đất trồng lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 287/TTg-NN V/v

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

145

Công văn 228/TTg-PL năm 2020 về ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

228/TTg-PL,Công văn 228 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban hành văn bản,Quy định chi tiết,Thi hành luật ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 228/TTg-PL V/v ban hành văn bản quy

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

146

Công văn 227/TTg-CN năm 2020 về xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

227/TTg-CN,Công văn 227 2020,Thủ tướng Chính phủ,Vật tư thu hồi ,Bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt,Thực hiện nhiệm vụ công ích ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

147

Công văn 167/TTg-NN năm 2020 về chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hấp cấp do nCoV gây ra; khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm theo đúng nội dung tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025", ngăn chặn không cho dịch Cúm gia cầm vào Việt Nam. 2. Bộ

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

148

Công văn 164/TTg-KGVX năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

164/TTg-KGVX,Công văn 164 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Bệnh do virus Corona ,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 164/TTg-KGVX V/v tăng cường

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

149

Công văn 147/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

147/TTg-NN,Công văn 147 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Thực hiện dự án,Tỉnh Hải Dương,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/TTg-NN V/v chuyển mục

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

150

Công văn 146/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

146/TTg-NN,Công văn 146 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Thực hiện dự án,Tỉnh Bắc Giang,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/TTg-NN V/v chuyển

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

151

Công văn 123/TTg-KGVX năm 2020 về gia hạn thực hiện nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định 371/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nội dung đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc và Đức tại Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng CP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

152

Công văn 6639/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6639/TCHQ-GSQL,Công văn 6639 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg,Hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan,Danh mục hàng hóa không được gửi kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

153

Công văn 117/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

117/TTg-NN,Công văn 117 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng,Đất trồng lúa ,Thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/TTg-NN V/v chuyển mục

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

154

Công văn 114/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

114/TTg-NN,Công văn 114 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Tỉnh Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

155

Công văn 6581/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

6581/TCHQ-GSQL,Công văn 6581 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Quyết định 28/2020/QĐ-TTg,Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu,Phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

156

Công văn 77/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

77/TTg-NN,Công văn 77 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Tỉnh Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

157

Công văn 76/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

76/TTg-NN,Công văn 76 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Thực hiện dự án,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

158

Công văn 23/TTg-NN năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

điều được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 tại Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

159

Công văn 1212/UBDT-CSDT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

1212/UBDT-CSDT,Công văn 1212 2020,Uỷ ban Dân tộc,Hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số,Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg,Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

160

Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

4512/UBND-KT,Công văn 4512 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg Hà Nội,Giảm tiền thuê đất của năm 2020,Giảm tiền thuê đất ảnh hưởng bởi dịch Covid 19,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98