Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 33934 công văn

121

Công văn 650/TTg-ĐMDN năm 2020 về chủ trương thành lập công ty cấp 4 thuộc Viettel tại nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

650/TTg-DMDN,Công văn 650 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương thành lập công ty cấp 4 thuộc Viettel,Thành lập công ty thuộc Viettel tại nước ngoài,Công ty cấp 4 thuộc Viettel tại nước ngoài,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

122

Công văn 625/TTg-KGVX về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

625/TTg-KGVX,Công văn 625 2020,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy,Chương trình hành động phòng chống ma túy,Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

123

Công văn 623/TTg-KTTH về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

623/TTg-KTTH,Công văn 623 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tiến độ giải ngân vốn đầu tư,Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công,Công tác giải ngân vốn đầu tư công 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

124

Công văn 622/TTg-KTTH về tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

622/TTg-KTTH,Công văn 622 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải ngân vốn đầu tư công ,Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công,Công tác giải ngân vốn đầu tư công 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

125

Công văn 604/TTg-CN về bổ sung khu kinh tế Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

604/TTg-CN,Công văn 604 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch khu kinh tế Quảng Yên,Bổ sung khu kinh tế Quảng Yên vào Quy hoạch,Quy hoạch khu kinh tế ven biển 2020,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

126

Công văn 571/TTg-CN năm 2020 triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

571/TTg-CN,Công văn 571 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc tỉnh An Giang,Triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc,Hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Châu Đốc,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

127

Công văn 543/TTg-CN năm 2020 trình Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

543/TTg-CN,Công văn 543 2020,Thủ tướng Chính phủ,Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường bộ cao tốc,Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông,Báo cáo tiền khả thi đường bộ cao tốc giai đoạn 2017-2020,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

128

Công văn 37/UBDT-DTTS năm 2021 về thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

37/UBDT-DTTS,Công văn 37 2021,Uỷ ban Dân tộc,Thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg,Xác định tiêu chí các dân tộc gặp khó khăn,Xác định dân tộc có khó khăn đặc thù 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

129

Công văn 461/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

461/TTg-NN,Công văn 461 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Phú Thọ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

130

Công văn 456/TTg-CN về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2), tỉnh Bình Định vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thực hiện theo các văn bản số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014; số 514/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: - Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác về số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2)

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

131

Công văn 438/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

438/TTg-NN,Công văn 438 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Long An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

132

Công văn 437/TTg-CN về triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

437/TTg-CN,Công văn 437 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II ,Triển khai bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

133

Công văn 426/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

426/TTg-CN,Công văn 426 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh bổ sung,Đề án quy hoạch ,Khu công nghiệp,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 426/TTg-CN V/v Đề án điều chỉnh,

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

134

Công văn 427/TTg-CN về bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

427/TTg-CN,Công văn 427 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung quy hoạch,Quy hoạch phát triển,Khu công nghiệp,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 427/TTg-CN V/v bổ sung quy

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

135

Công văn 396/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

396/TTg-NN,Công văn 396 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển đổi mục đích đất trồng lúa ,Hồ chứa nước,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 396/TTg

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

136

Công văn 394/TTg-NN năm 2020 về sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định tại các Quyết định số: 91/2002/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2002, số 12/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2002, không gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước. - Chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát mới, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

137

Công văn 1766/UBDT-CSDT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

1766/UBDT-CSDT,Công văn 1766 2020,Uỷ ban Dân tộc,Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg,Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội,Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

138

Công văn 387/TTg-KGVX năm 2020 về gửi Hồ sơ quốc gia “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO do Thủ tướng Chính phủ ban hành

387/TTg-KGVX,Công văn 387 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hồ sơ,Gửi Hồ sơ trình UNESCO,Di sản văn hóa,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 387/TTg-KGVX V/v gửi Hồ sơ quốc gia

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

139

Công văn 349/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

349/TTg-NN,Công văn 349 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng,Đất trồng lúa ,Thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 349/TTg-NN V/v chuyển mục

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

140

Công văn 347/TTg-CN năm 2020 về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

347/TTg-CN,Công văn 347 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đường thủy,Tai nạn giao thông,Phương tiện thô sơ ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 347/TTg-CN V/v ngăn ngừa, hạn chế

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144