Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 33943 công văn

21

Công văn 2685/BNN-TY về kinh phí mua vắc xin thực hiện Chương trình lở mồm long móng quốc gia và Chương trình 30a năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, nội dung “hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo” có “hỗ trợ thú y”. Ngày 21/3/2017, Bộ Tài chính có công văn số 3654/BTC-HCSN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp kinh phí mua vắc xin thực hiện

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

22

Công văn 5081/LĐTBXH-VPQGGN báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------------- Số: 5081/LĐTBXH-VPQGGN V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

23

Công văn 4206/LĐTBXH-VPQGGN năm 2020 về lập kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021 do Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, các

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

24

Công văn 130/UBDT-VP135 về thực hiện Chương trình 135 năm 2017 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chương trình 135 năm 2017 Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………………. Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2017

25

Công văn 2287/LĐTBXH-VPQGGN năm 2017 về rà soát, đề xuất chính sách, phương thức hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017 (Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017) và chính sách hỗ trợ về sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo đã được quy định cụ thể trong Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị áp dụng một số

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

26

Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN năm 2017 triển khai dự toán ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

định số 615/QĐ-TTg, thời gian hỗ trợ cho 07 huyện chỉ đến năm 2015 (thực tế kéo dài đến năm 2016 do năm đầu thực hiện chưa được phân bổ vốn), do đó để đảm bảo nguồn lực trung hạn thực hiện Chương trình được phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các tỉnh: Thái Nguyên, Hà Tỉnh, Quảng Nam, Đắk Nông,

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

27

Công văn 4347/BKHĐT-KTĐPLT năm 2018 về hướng dẫn đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

nghèo); Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

28

Công văn 2512/BTC-HCSN năm 2018 về kinh phí mua vắc xin và hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 do Bộ Tài chính ban hành

định. 2. Về bố trí kinh phí chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng Giai đoạn 2018- 2020, kinh phí chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng tại các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a được bố trí trong CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 đã được phê duyệt theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; kinh phí chăm

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

29

Công văn 4760/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 2. Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

30

Công văn 24/TTg-NN năm 2020 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chính Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

31

Công văn 757/LĐTBXH-VPQGGN về hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. - Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

32

Công văn 403/BNN-TY về bố trí kinh phí vắc xin thực hiện Chương trình 30a năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

lục gửi kèm) 2. Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (tại điểm a) Khoản 6 Điều 1 quy định nội dung hỗ trợ về thú y và nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 30a thuộc Tiểu dự án 3); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

33

Công văn 1792/TTg-CN năm 2017 về đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-CN V/v đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao;

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

34

Công văn 1422/TTg-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1422/TTg-KGVX,Công văn 1422 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 235/QĐ-TTg,Thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg,Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình ở nông thôn,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

35

Công văn 45/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

45/TTg-CN,Công văn 45 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp,Bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Bình Phước,Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bình Phước,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

36

Công văn 35/TTg-KGVX năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

35/TTg-KGVX,Công văn 35 2021,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng chống dịch Covid-19,Thực hiện công tác phòng chống Covid-19,Tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

37

Công văn 27/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/TTg-CN,Công văn 27 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp,Bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp Tây Ninh,Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch Tây Ninh,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

38

Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Căn cứ tình hình triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đối với các dự án thủy lợi, thủy điện trên toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

39

Công văn 16/TTg-KTTH năm 2021 về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh về bất cập trong áp thang bảng lương cho nghệ sỹ, diễn viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/TTg-KTTH,Công văn 16 2021,Thủ tướng Chính phủ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho nghệ sỹ,Trả lời chất vấn của Đại biểu về bảng lương cho diễn viên,Trả lời chất vấn về áp thang bảng lương cho nghệ sỹ,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

40

Công văn 03/TTg-CN năm 2021 về bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 và công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014 không thay đổi. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La: a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55