Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1722/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 33943 công văn

181

Công văn 1112/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đi qua tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1112/TTg-CN,Công văn 1112 2019,Thủ tướng Chính phủ,Cải tạo nâng cấp,Đầu tư nâng cấp,Đầu tư nâng cấp mở rộng,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1112/TTg-CN V/v phê

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

182

Công văn 1094/TTg-CN năm 2019 thực hiện dự án cầu thay thế phà Cát Lái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1094/TTg-CN,Công văn 1094 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện dự án,Đất thực hiện dự án,Phân công thực hiện dự án,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1094/TTg-CN V/v

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

183

Công văn 1075/TTg-CN năm 2019 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1075/TTg-CN,Công văn 1075 2019,Thủ tướng Chính phủ,Cải tạo nâng cấp,Dự án đầu tư nâng cấp ,Đầu tư nâng cấp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1075/TTg-CN V/v phê duyệt

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

184

Công văn 1015/TTg-CN năm 2019 về lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1015/TTg-CN,Công văn 1015 2019,Thủ tướng Chính phủ,Khu du lịch,Công nhận Khu Du lịch quốc gia ,Khu du lịch sinh thái ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1015/TTg-CN V/v lập

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

185

Công văn 975/TTg-CN năm 2019 về nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

975/TTg-CN,Công văn 975 2019,Thủ tướng Chính phủ,Dịch vụ vận tải biển,Lĩnh vực Vận tải biển,Hiệp định Vận tải biển ,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

186

Công văn 950/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

950/TTg-NN,Công văn 950 2019,Thủ tướng Chính phủ,Cấp quyền sử dụng đất,Chậm nộp tiền sử dụng đất ,Chuyển mục đích sử dụng đất ở,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 950/TTg

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

187

Công văn 935/TTg-CN năm 2019 về tiến độ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thanh giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

935/TTg-CN,Công văn 935 2019,Thủ tướng Chính phủ,Cảng hàng không quốc tế,Thực hiện dự án đầu tư xây dựng ,Dự án đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

188

Công văn 914/TTg-CN năm 2019 về chủ trương lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

914/TTg-CN,Công văn 914 2019,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung đô thị,Chủ trương lập Quy hoạch,Phê duyệt quy hoạch,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 914/TTg-CN V/v chủ

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

189

Công văn 1317/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về triển khai Quyết định 1299/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1317/BGDDT-GDCTHSSV,Công văn 1317 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg ,Văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 2025,Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trường học ,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

190

Công văn 850/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

850/TTg-NN,Công văn 850 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Thực hiện dự án,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 850/TTg-NN V/v

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

191

Công văn 801/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

801/TTg-NN,Công văn 801 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/TTg-NN V/v

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

192

Công văn 802/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

802/TTg-NN,Công văn 802 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Đất trồng lúa ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 802/TTg-NN V/v

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

193

Công văn 800/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

800/TTg-NN,Công văn 800 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Chuyển mục đích sử dụng đất lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 800/TTg-NN V/v

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

194

Công văn 788/TTg-CN năm 2019 về chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tại Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

788/TTg-CN,Công văn 788 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại,Quy hoạch chung xây dựng,Quy hoạch chung,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 788/TTg-CN V/v chủ trương bổ sung

Ban hành: 02/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

195

Công văn 771/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

771/TTg-CN,Công văn 771 2019,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch,Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng ,Xây dựng Khu kinh tế Hòn La ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

196

Công văn 710/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

710/TTg-NN,Công văn 710 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng,Đất trồng lúa ,Tiền sử dụng đất,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 710/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

197

Công văn 705/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

705/TTg-NN,Công văn 705 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng,Đất trồng lúa ,Tiền sử dụng đất,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 705/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

198

Công văn 698/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

698/TTg-NN,Công văn 698 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 698/TTg-NN V/v chuyển mục đích

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

199

Công văn 689/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

689/TTg-NN,Công văn 689 2019,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Đất trồng lúa ,Đất phi nông nghiệp,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 689/TTg-NN V/v chuyển mục đích

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

200

Công văn 825/BNG-CNV năm 2020 về đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg do Bộ Ngoại giao ban hành

06/2020/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78