Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1721/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203743 văn bản

1

Quyết định 1721/2006/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng tỉnh Bắc Kạn

1721/2006/QD-UBND,Quyết định 1721 2006,Tỉnh Bắc Kạn,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/2006/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 24 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 24/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

2

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Ninh Thuận

1721/QD-UBND,Quyết định 1721,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

3

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2018,Tỉnh Quảng Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

4

Quyết định 1721/QĐ-UBND về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Trà Vinh

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2017,Tỉnh Trà Vinh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 13 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 13/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

5

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1721/QD-UBND,Quyết định 1721,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 26 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

6

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2016 công bố chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2016,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 16/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

7

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi Quyết định 418/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2015,Tỉnh Quảng Nam,Tiền thu từ xử lý tang vật,Quản lý, sử dụng số tiền thu được,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

8

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2014 về tập định mức dự toán chuyên ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2014,Thành phố Hà Nội,Định mức dự toán,Chuyên ngành vận tải hành khách,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

9

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2013 Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1721/QD-UBND,Quyết định 1721,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 27 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

10

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Lâm Đồng

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

11

Quyết định 1721/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

12

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2011 công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

1721/QD-UBND,Quyết định 1721,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 09 tháng 9 năm 2011

Ban hành: 09/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2015

13

Quyết định 1721/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Tran Tieu Mui (Trần Tiểu Mùi) do Chủ tịch nước ban hành

1721/QD-CTN,Quyết định 1721 2018,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Lệ phí nhập quốc tịch,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

14

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2010 về công bố sửa đổi Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2010,Thành phố Cần Thơ,Sở Khoa học và Công nghệ,Sửa đổi bộ thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1721/QĐ-UBND

Ban hành: 29/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2011

15

Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

1721/QD-UBND,Quyết định 1721 2009,Tỉnh Bến Tre,Công bố bộ thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1721/QĐ-UBND Bến Tre,

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

16

Kế hoạch 1721/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN do tỉnh Gia Lai ban hành

1721/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/KH-UBND Gia Lai, ngày 15 tháng 5 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

17

Quyết định 1721/QĐ-TCT năm 2014 ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

1721/QD-TCT,Quyết định 1721 2014,Tổng cục Thuế,Quy chế kiểm tra nội bộ,Ngành thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/QĐ

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

18

Quyết định 1721/2008/QĐ-UBND quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bản tỉnh Quảng Ninh

1721/2008/QD-UBND,Quyết định 1721 2008,Tỉnh Quảng Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 04/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

19

Quyết định 1721/2007/QĐ-UBND ban hành “Qui định mức thưởng vật chất đối với vận động viên lập thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh”

1721/2007/QD-UBND,Quyết định 1721 2007,Tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/2007/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 24 tháng 9 năm

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

20

Quyết định 1721/QĐ-TCHQ năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1721/QD-TCHQ,Quyết định 1721 2011,Tổng cục Hải quan,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội đồng tư vấn,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa nhập khẩu,Áp dụng mức thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122