Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1719/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203742 văn bản

1

Quyết định 1719/2006/QĐ-UBND về Quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

1719/2006/QD-UBND,Quyết định 1719 2006,Tỉnh Quảng Ninh,Đơn giá thuê đất,Đơn giá thuê mặt nước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 20/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

2

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá thuê đất tại Quyết định 1719/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

07 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1719/2006/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp

Ban hành: 07/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2011

3

Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2019 Quy chế nội bộ về tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1719/QD-UBND,Quyết định 1719 2019,Tỉnh Đắk Nông,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 16 tháng 10

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

4

Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1719/QD-UBND,Quyết định 1719 2019,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

5

Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

1719/QD-UBND,Quyết định 1719 2018,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

6

Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang

1719/QD-UBND,Quyết định 1719 2017,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2017

7

Quyết định 1719/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

1719/QD-UBND,Quyết định 1719 2016,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất 2016,Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội ,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

8

Quyết định 1719/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

1719/QD-UBND,Quyết định 1719 2013,Tỉnh Bắc Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 11

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

9

Quyết định 1719/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2 (COVID-19) do Bộ Y tế ban hành

1719/QD-BYT,Quyết định 1719 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh do Covid-19,Tài liệu hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh hô hấp cấp,Bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

10

Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2011 về Quy định quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

1719/QD-UBND,Quyết định 1719 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Kinh doanh giống gia súc,Sản xuất giống gia súc UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1719/QĐ-UBND Thái

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2011

11

Quyết định 1719/QĐ-BXD năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2019

1719/QD-BXD,Quyết định 1719 2018,Bộ Xây dựng,Ứng dụng công nghệ thông tin,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/QĐ

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

12

Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

1719/QD-UBND,Quyết định 1719 2009,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố bộ thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính năm 2009 ,Thủ tục hành chính của Sở TN&MT,Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Tài nguyên và Môi trường Huế,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 15/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

13

Quyết định 1719/QĐ-BTP năm 2016 Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1719/QD-BTP,Quyết định 1719 2016,Bộ Tư pháp,Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật,Phối hợp công tác,Quy chế phối hợp công tác,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

14

Quyết định 1719/QĐ-BGDĐT năm 2016 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (giai đoạn 2016-2020) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1719/QD-BGDDT,Quyết định 1719 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Củng cố phát triển,Đề án củng cố phát triển,Trường phổ thông dân tộc nội trú,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

15

Quyết định 1719/QĐ-TCT năm 2014 Quy trình giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan thuế các cấp do Tổng cục Thuế ban hành

1719/QD-TCT,Quyết định 1719 2014,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

16

Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1719/QD-TTg,Quyết định 1719 2011,Thủ tướng Chính phủ,Tiêu chí đánh giá,Ứng phó biến đổi khí hậu,Chương trình hỗ trợ ứng phó ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

17

Quyết định 1719/QĐ-TCHQ năm 2011 về thành lập Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Bến Lức trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1719/QD-TCHQ,Quyết định 1719 2011,Tổng cục Hải quan,Thành lập Đội Nghiệp vụ ,Chi cục Hải quan Bến Lức,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1719/QĐ

Ban hành: 08/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

18

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2017 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

19

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2006/QD-UBND,Quyết định 2006,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

20

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 12 tháng 09

Ban hành: 12/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122