Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 171/1998/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3878 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 114.635 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 56.806 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-171:1998 về đồng hồ chủ trong mạng đồng bộ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-171:1998 ĐỒNG HỒ CHỦ TRONG MẠNG ĐỒNG BỘ - YÊU CẦU KỸ THUẬT MÃ SỐ: TCN 68-171:1998. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện 1. Phạm vi áp dụng 2. Định nghĩa và thuật ngữ 2.1. Định nghĩa, thuật ngữ 2.2. Các từ viết tắt 3.

Ban hành: 29/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-171:2014/BNNPTNT về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh gỉ sắt (Puccinia chrysanthemi Roze) hại cây hoa cúc của các thuốc trừ bệnh

Lời nói đầu QCVN 01 - 171 : 2014/BNNPTNT do Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật biên soạn, Cục Bảo vệ thực vật trình duyệt, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành tại Thông tư số 16/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 6 năm 2014. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ BỆNH GỈ SẮT

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

3

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 về Thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án của thủy lợi

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 171:2006 THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI Work and Content Requirements for establishing Investment Report, Investment Project and Economic – Technical Report of Water Resources Development Projects Lời nói đầu Tiêu

Ban hành: 17/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

4

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 171:2001 về quy trình công nghệ nuôi thâm canh tôm sú do Bộ Thủy sản ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 171:2001 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ The procedure for intensive culture of Tiger shrimp 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng 1.1 Quy trình này quy định trình tự, nội dung và những yêu cầu kỹ thuật để nuôi thâm canh tôm sú (Penaeus monodon Fabricus 1798). 1.2 Quy trình áp

Ban hành: 21/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9705:2013 (CODEX STAN 171-1989, Rev.1-1995) về Đậu đỗ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9705:2013 CODEX STAN 171-1989, Rev.1-1995 ĐẬU ĐỖ Certain pulses Lời nói đầu TCVN 9705:2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 171-1989, Rev.1-1995; TCVN 9705:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

6

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 171:1989 về Bêtông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 171 : 1989 BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HOẠI SỬ DỤNG KẾT HỢP MÁY ĐO SIÊU ÂM VÀ SÚNG BẬT NẨY ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN Heavy concrete - Non_destructive testing by using combination of ultrasonic equipment and hammer gun for determination of compressive strength Tiêu chuẩn này hướng

Ban hành: Năm 1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 171:1993 về Vec ni dùng trong đồ hộp thực phẩm

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 171:1993 VEC NI DÙNG TRONG ĐỒ HỘP THỰC PHẨM Tiêu chuẩn này áp dụng cho vec - ni và sắt lá tráng vec - ni dùng để chế tạo bao bì đựng đồ hộp thực phẩm. 1. Yêu cầu kỹ thuật Vec - ni và màng tráng vec - ni trên sắt lá làm bao bì đựng đồ hộp rau quả, thịt cá phải đạt những yêu cầu sau:

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 171:1987 về Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có trượt, sụt lở

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 171-87 QUY TRÌNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT KẾ BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH NỀN ĐƯỜNG VÙNG CÓ HOẠT ĐỘNG TRƯỢT, SỤT LỞ (Ban hành theo Quyết định số 2259-KHKT ngày 11 – 12 - 1987) 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung và phạm vi áp dụng tiêu chuẩn Sau giai đoạn khảo sát tổng hợp để thiết

Ban hành: 11/12/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

9

Tiêu chuẩn ngành TCN 17:1998 về tiêu chuẩn công nhận giống cây lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 17:1998 TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP (Ban hành theo Quyết định số 124/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 31 tháng 8 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Bản tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở Nghị định 07/CP ngày 5 tháng 2 năm 1996 của Chính phủ về Quản lý giống cây trồng,

Ban hành: 31/08/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 206:1998 về cọc khoan nhồi – yêu cầu về chất lượng thi công do Bộ Xây dựng ban hành

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 206 : 1998 CỌC KHOAN NHỒI – YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG Bored piles – Requirements for quality of construction 1. Nguyên tắc chung 1.1. Tiểu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật chính và tối thiểu trong kiểm tra chất lượng thi công cọc khoan nhồi, dùng làm tài liệu để nghiệm

Ban hành: 06/01/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6442:1998 (ISO 9565:1990 (E)) về môtô hai bánh - độ ổn định khi đỗ của chân chống bên và chân chống giữa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6442:1998 ISO 9565:1990 (E) MÔTÔ HAI BÁNH - ĐỘ ỔN ĐỊNH KHI ĐỖ CỦA CHÂN CHỐNG BÊN VÀ CHÂN CHỐNG GIỮA Two-wheeled motorcycles - Parking stability of side- and centre-stands Lời nói đầu TCVN 6442:1998 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 9565:1990 (E); TCVN 6442:1998 do

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6443:1998 (ISO 8644:1988) về mô tô - vành bánh hợp kim nhẹ - phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6443:1998 ISO 8644:1988 MÔ TÔ- VÀNH BÁNH HỢP KIM NHẸ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Motocycles - Light-alloy wheels - Test method Lời nói đầu TCVN 6443:1998 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 8644:1988. TCVN 6443:1998 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC22 Phương tiện giao thông

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6429:1998 (ISO 2448 : 1973) về các sản phẩm rau, quả - xác định hàm lượng etanol do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6429:1998 ISO 2448 : 1973 CÁC SẢN PHẨM RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOL Fruit and vegetable products - Determination of ethanol Lời nói đầu TCVN 6429 : 1998 hoàn toàn tương đương với ISO 2448 : 1973 TCVN 6429 : 1998 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/F10 Rau quả và sản

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6433:1998 về phương tiện giao thông đường bộ khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ xăng - phương pháp đo trong thử công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6433:1998 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM PHÁT RA TỪ MÔ TÔ LẮP ĐỘNG CƠ XĂNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO TRONG THỬ CÔNG NHẬN KIỂU Road vehicles - Gaseous pollutants emitted by motorcycles equipped with a gasoline engine- Measurement method in type approval test Lời nói đầu

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 208:1998 về Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 208 : 1998 ĐÁ BAZAN LÀM PHỤ GIA CHO XI MĂNG - YÊU CẦU KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Basalt - additive for cement – Technical requirements and test method 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đá bazan vùng mỏ Nghệ An- Thanh Hoá nguyên khai, sử dụng làm phụ gia cho xi

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6432:1998 về phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô lắp động cơ xăng - phương pháp đo trong thử công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6432 : 1998 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM PHÁT RA TỪ Ô TÔ LẮP ĐỘNG CƠ XĂNG PHƯƠNG PHÁP ĐO TRONG THỬ CÔNG NHẬN KIỂU Road vehicles - Gasecus pollutants emitted from automobiles equipped with gasoline engine - Measurement method in type approval tets Lời nói

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6431:1998 về phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô và mô tô lắp động cơ xăng - yêu cầu phát thải trong thử công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6431 : 1998 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM PHÁT RA TỪ Ô TÔ VÀ MÔ TÔ LẮP ĐỘNG CƠ XĂNG - YÊU CẦU PHÁT THẢI TRONG THỬ CÔNG NHẬN KIỂU Road vehicle - Gaseous pollutants emitted from automobiles and motorcycles equipped with gasoline engine - Emission requirements in type

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6408:1998 (ISO 2023:1994) về Giầy, ủng cao su - Ủng công nghiệp bằng cao su lưu hoá có lót - Yêu cầu Kỹ thuật

TCVN 6408:1998 ISO 2023:1994 GIẦY, ỦNG CAO SU - ỦNG CÔNG NGHIỆP BẰNG CAO SU LƯU HÓA CÓ LÓT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Rubber footwear - Lined industrial vulcanized-rubber boots - Specification Lời nói đầu TCVN 6408:1998 tương đương với ISO 2023:1994 với các thay đổi biên tập cho phép; TCVN 6408:1998 do

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6437:1998 về Công nghệ thông tin - Bộ ký tự dùng cho nhận dạng quang học OCR-VN - Hình dạng và kích cỡ chữ in

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6437 : 1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – BỘ KÝ TỰ DÙNG CHO NHẬN DẠNG QUANG HỌC OCR-VN - HÌNH DẠNG VÀ KÍCH CỠ CHỮ IN Information Technology − Character Set for Optical Recognition OCR-VN − Shapes and Dimentions of the Printed Image Lời nói đầu TCVN 6437 : 1998 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status