Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30046 văn bản

1

Nghị quyết 17/NQ-CP về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021 do Chính phủ ban hành

Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ CHI HỖ TRỢ TIỀN ĂN VÀ BỒI DƯỠNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG 05 NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM TÂN SỬU 2021 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

2

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2019,Chính phủ,Phát triển chính phủ điện tử ,Chính phủ điện tử,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-CP

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

3

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định ASEAN về Trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2016,Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Hiệp định ASEAN thiết bị y tế,Hiệp định ASEAN ,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

4

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2014 gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2014,Chính phủ,Đa dạng sinh học CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

5

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2013,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ 1/2013,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

6

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2010,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2010

Ban hành: 02/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

7

Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

17/2021/ND-CP,Nghị định 17 2021,Chính phủ,Chính sách đối với thanh niên xung phong,Chính sách đối với thanh niên tình nguyện,Chính sách thanh niên xung phong thanh niên tình nguyện CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

8

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Chương trình phát triển đô thị Khánh Hòa 2021 2025,Chương trình phát triển đô thị Khánh Hòa đến 2030,Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa 2021,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

9

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Cà Mau 2021 2025,Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Cà Mau,Kế hoạch tài chính tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

10

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội,Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính 5 năm Hà Nội 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

11

Nghị quyết 17/NQ-HĐND về điều chỉnh nội dung của Nghị quyết 44/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh Nghị quyết 44/NQ-HĐND tỉnh Bình Dương,Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Bình Dương,Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bình Dương,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

12

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch giường cách ly và giường bệnh theo cấp độ dịch để phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Kế hoạch giường cách ly theo cấp độ dịch chống COVID 19,Kế hoạch giường bệnh theo cấp độ để chống COVID 19,Phòng chống dịch COVID 19 tỉnh Thái Nguyên,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

13

Nghị quyết 17/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn Thừa Thiên Huế,Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020,Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

14

Nghị quyết số 17/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2008 do Chính phủ ban hành

17/2008/NQ-CP,Nghị quyết 17 2008,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 17/2008/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 08/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2008

15

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

17/2020/ND-CP,Nghị định 17 2020,Chính phủ,Đầu tư kinh doanh,Lĩnh vực quản lý nhà nước ,Sửa đổi Nghị định,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2020/NĐ-CP

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

16

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Danh mục công trình, dự án phát sinh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Lai Châu ban hành

đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

17

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2019,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

18

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2020

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2019,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-HĐND An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

19

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 về giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2019,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

20

Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2019 thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

17/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173