Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204555 văn bản

1

Nghị định 17-CP năm 1997 về việc chia huyện Phù Tiên, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

17-CP,Nghị định 17-CP 1997,Chính phủ,Chia huyện,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Thị xã Hưng Yên,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-CP

Ban hành: 24/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

2

Nghị định 17-CP năm 1996 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Ân Thi, Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng

17-CP,Nghị định 17-CP 1996,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Ân Thi,Huyện Thanh Miện,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 17-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1996

Ban hành: 23/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

3

Nghị định 17-CP năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng

17-CP,Nghị định 17-CP 1994,Chính phủ,Bộ Công nghiệp nặng,Chức năng nhiệm vụ,Tổ chức bộ máy,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-CP

Ban hành: 07/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

4

Nghị định 17-CP sửa đổi Nghị định 4-CP năm 1993 Hướng dẫn Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt nam

17-CP,Nghị định 17-CP 1993,Chính phủ,Xuất nhập cảnh,Cư trú,Người nước ngoài tại Việt Nam,Xuất nhập cảnh của người nước ngoài,Cư trú của người nước ngoài,Đi lại của người nước ngoài,Sửa đổi,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Nghị định 17-CP năm 1992 về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt

17-CP,Nghị định 17-CP 1992,Chính phủ,Nghề kinh doanh đặc biệt,Quản lý nghề kinh doanh đặc biệt,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1992

Ban hành: 23/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

6

Nghị định 17/CP năm 1995 ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

17/CP,Nghị định 17 1995,Chính phủ,Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế,Hành lý xuất nhập cảnh,Hành lý miễn thuế xuất nhập cảnh,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/CP Hà Nội,

Ban hành: 06/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

7

Quyết định 17-CP năm 1979 phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

17-CP,Quyết định 17-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới hành chính,Phân vạch địa giới thị xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Đổi tên thị trấn,Đổi tên xã,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

8

Nghị định 17-CP năm 1963 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Khai hoang do Hội đồng Chính phủ ban hành

17-CP,Nghị định 17-CP 1963,Hội đồng Chính phủ,Quy định nhiệm vụ,Quy định quyền hạn,Tổng cục Khai hoang,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-CP Hà Nội,

Ban hành: 21/02/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

9

Nghị định 17-CP năm 1962 về điều lệ quy định chế độ giám đốc phụ trách quản lý xí nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

17-CP,Nghị định 17-CP 1962,Hội đồng Chính phủ,Chế độ giám đốc quản lý xí nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 17-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 1962 NGHỊ

Ban hành: 10/02/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

10

Nghị định 79/1998/NĐ-CP sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 17/CP năm 1995

năm 1998 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79/1998/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ MIỄN THUẾ CỦA KHÁCH XUẤT, NHẬP CẢNH TẠI CÁC CỬA KHẨU VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/CP NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Ban hành: 29/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

11

Thông tư 03/TT-BNV năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 17/CP năm 1992 về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt do Bộ Nội vụ ban hành

tháng 3 năm 1993 THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 03/TT-BNV NGÀY 27 NGÀY 3 THÁNG 1993 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 17-CP NGÀY 23-12-1992 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUẢN LÝ CÁC NGHỀ KINH DOANH ĐẶC BIỆT Ngày 23 tháng 12 năm 1992 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17-CP về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt. Bộ Nội

Ban hành: 27/03/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

12

Thông tư 07/1998/TT-TCHQ hướng dẫn Nghị định 17/CP-1995 và Nghị định 79/1998/NĐ-CP về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 07/1998/TT-TCHQ NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/CP NGÀY 6-2-1995 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/1998/NĐ-CP NGÀY 29-9-1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ MIỄN THUẾ CỦA KHÁCH XUẤT, NHẬP CẢNH TẠI CÁC CỬA KHẨU VIỆT NAM Thi

Ban hành: 14/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

13

Thông tư 63/TCHQ-GSQL-1995 hướng dẫn Nghị định 17/CP-1995 về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam do Tổng Cục Hải Quan ban hành

63/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 63/TCHQ-GSQL NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/CP NGÀY 6-2-1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ MIỄN THUẾ CỦA KHÁCH XUẤT NHẬP CẢNH TẠI CÁC CỬA KHẨU VIỆT NAM Thi hành Nghị định số 17/CP ngày 06

Ban hành: 06/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

14

Chỉ thị 49/CT-UB năm 1993 về quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt theo Nghị định 17/CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ CÁC NGHỀ KINH DOANH ĐẶC BIỆT THEO NGHỊ ĐỊNH 17/CP NGÀY 23-12-1992 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Ngày 23 tháng 12 năm 1992, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/CP về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt và ngày 27-3-1993 Bộ Nội vụ đã có thông tư 03/TT-BNV hướng dẫn thi hành. Để thực

Ban hành: 07/10/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

15

Nghị quyết 17/NQ-CP về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021 do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2021,Chính phủ,Hỗ trợ tiền ăn bồi dưỡng chống dịch COVID-19,Hỗ trợ tiền ăn bồi dưỡng chống dịch COVID-19 Tết Tân Sửu 2021,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

16

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2019,Chính phủ,Phát triển chính phủ điện tử ,Chính phủ điện tử,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-CP

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

17

Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

17/2021/ND-CP,Nghị định 17 2021,Chính phủ,Chính sách đối với thanh niên xung phong,Chính sách đối với thanh niên tình nguyện,Chính sách thanh niên xung phong thanh niên tình nguyện CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

18

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

17/2020/ND-CP,Nghị định 17 2020,Chính phủ,Đầu tư kinh doanh,Lĩnh vực quản lý nhà nước ,Sửa đổi Nghị định,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2020/NĐ-CP

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

19

Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

17/2019/ND-CP,Nghị định 17 2019,Chính phủ,Cấp thị thực,Hướng dẫn cấp thị thực,Cấp thị thực nhập xuất quá cảnh,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

20

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định ASEAN về Trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2016,Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Hiệp định ASEAN thiết bị y tế,Hiệp định ASEAN ,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/NQ-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209