Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/VBHN-VPQH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 104273 văn bản

1

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Thương mại do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2019,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật,Văn bản hợp nhất Luật,Luật Thương mại,Thương mại VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-VPQH

Ban hành: 05/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

2

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Hải quan do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2018,Văn phòng quốc hội,Luật Hải quan,Hướng dẫn Luật hải quan ,Thực hiện Luật Hải quan,Xuất nhập khẩu VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-VPQH

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

3

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Viễn thông do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2017,Văn phòng quốc hội,Luật viễn thông,Ngành viễn thông,Viễn thông,Công nghệ thông tin VĂN PHÒNG QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-VPQH

Ban hành: 12/12/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

4

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành

Số: 17/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014 LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ

Ban hành: 11/12/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

5

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật phòng cháy và chữa cháy do Văn phòng Quốc hội ban hành

17/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 17 2013,Văn phòng quốc hội,Luật phòng cháy chữa cháy,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 13 tháng 12

Ban hành: 13/12/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

6

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Văn phòng Quốc hội ban hành

28/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 28 2019,Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật,Sử dụng vũ khí quân dụng,Công tác quản lý sử dụng vũ khí,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

7

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Hàng không dân dụng Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

36/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 36 2019,Văn phòng quốc hội,Hàng không dân dụng Việt Nam,Cảng hàng không,An ninh hàng không,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

8

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Kiểm toán nhà nước do Văn phòng Quốc hội ban hành

29/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 29 2019,Văn phòng quốc hội,Kiểm toán Nhà nước,Nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức và hoạt động,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

9

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Văn phòng Quốc hội ban hành

22/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 22 2019,Văn phòng quốc hội,Tổ chức chính quyền địa phương,Tổ chức hoạt động,Đơn vị hành chính cấp tỉnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

10

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản do Văn phòng Quốc hội ban hành

37/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 37 2019,Văn phòng quốc hội,Trưng dụng tài sản,Luật trưng mua trưng dụng tài sản,Văn bản hợp nhất Luật,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

11

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

20/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 20 2019,Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật,Bộ luật Tố tụng dân sự,Tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

12

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

19/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 19 2019,Văn phòng quốc hội,Bảo hiểm xã hội,An toàn vệ sinh lao động,Chế độ lao động,Bảo hiểm VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

13

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

27/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 27 2019,Văn phòng quốc hội,Người nhập cảnh xuất cảnh,Người nước ngoài,Quá cảnh,Quyền dân sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

14

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Người khuyết tật do Văn phòng Quốc hội ban hành

35/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019 LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

15

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

24/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 24 2019,Văn phòng quốc hội,Sĩ quan quân đội,Quân đội nhân dân Việt Nam,Công tác quân sự,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

16

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Cán bộ, công chức do Văn phòng Quốc hội ban hành

25/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 25 2019,Văn phòng Chính phủ,Cán bộ công chức,Quy chế hoạt động công vụ,Quản lý cán bộ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

17

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Bảo hiểm tiền gửi do Văn phòng Quốc hội ban hành

31/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 31 2019,Văn phòng quốc hội,Bảo hiểm tiền gửi,Tổ chức bảo hiểm tiền gửi,Tổ chức tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Bảo hiểm VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

18

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ do Văn phòng Quốc hội ban hành

21/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 21 2019,Văn phòng quốc hội,Tổ chức Chính phủ,Cơ quan hành chính,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

19

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

23/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 23 2019,Văn phòng quốc hội,Nghĩa vụ quân sự,Dân quân tự vệ,Gọi nhập ngũ,Quyền dân sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/VBHN-VPQH Hà Nội,

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

20

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Công nghệ cao do Văn phòng Quốc hội ban hành

32/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 32 2019,Văn phòng quốc hội,Luật công nghệ cao,Hợp nhất Luật công nghệ cao,Hoạt động công nghệ cao VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/VBHN-VPQH

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117