Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/9-2008 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 197266 văn bản

1

Chỉ thị 9/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 tại tỉnh Gia Lai

9/CT-UBND,Chỉ thị 9 2021,Tỉnh Gia Lai,Tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Gia Lai,Tăng cường chỉ đạo tuyển sinh đại học Gia Lai,Chỉ đạo tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp Gia Lai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

2

Thông báo 9/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020-2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành

9/TB-VPCP,Thông báo 9 2021,Văn phòng Chính phủ,Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020 2024,Kết luận tại buổi làm việc Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia,Kết luận Phó Thủ tướng tại buổi làm việc Di sản văn hóa,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

3

Chỉ thị 9/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Lào Cai

9/CT-UBND,Chỉ thị 9 2020,Tỉnh Lào Cai,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020,Lào Cai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Thực hiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học Lào Cai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

4

Chỉ thị 9/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

9/CT-UBND,Chỉ thị 9 2020,Tỉnh Hòa Bình,Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Hòa Bình,Sử dụng vốn đầu tư công Hòa Bình,Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

5

Chỉ thị 9/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

9/CT-UBND,Chỉ thị 9 2020,Tỉnh Hải Dương,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Phòng chống thiên tai Hải Dương 2020,Tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn Hải Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

6

Chỉ thị 9/CT-TTg năm 2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

9/CT-TTg,Chỉ thị 9 2020,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,Tạo điều kiện thuận lợi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9/CT-TTg Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

7

Nghị quyết 9/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2020

9/NQ-HDND,Nghị quyết 9 2019,Tỉnh Kon Tum,Chương trình giám sát năm 2020,Chương trình giám sát của tỉnh Kon Tum,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

8

Quyết định 9/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

9/2021/QD-UBND,Quyết định 9 2021,Tỉnh Bắc Giang,Bãi bỏ một số văn bản pháp luật Ủy ban tỉnh Bắc Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Bắc Giang,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

9

Quyết định 9/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

9/2021/QD-UBND,Quyết định 9 2021,Tỉnh Nam Định,Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định,Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

10

Quyết định 9/2020/QĐ-UBND về hàng hóa, dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

9/2020/QD-UBND,Quyết định 9 2020,Tỉnh Bắc Giang,Hàng hóa dịch vụ đặc thù kê khai giá Bắc Giang,Hàng hóa dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá,Dịch vụ đặc thù thực hiện kê khai giá Bắc Giang,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

11

Quyết định 9/2020/QĐ-UBND bổ sung nội dung Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định 16/2017/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

9/2020/QD-UBND,Quyết định 9 2020,Tỉnh Nam Định,Bổ sung Quyết định 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Nam Định,Bổ sung Quy định chế độ miễn tiền thuê đất,Bổ sung Quy định chế độ giảm tiền thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

12

Quyết định 17/2008/QĐ-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

17/2008/QD-BTNMT,Quyết định 17 2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Khí tượng thủy văn,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2009

13

Quyết định 17/2008/QĐ-BXD sửa đổi chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng kèm theo Quyết định 01/2008/QĐ-BXD và quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng kèm theo Quyết định 06/2008/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

17/2008/QD-BXD,Quyết định 17 2008,Bộ Xây dựng,Nghiệp vụ định giá xây dựng,Chương trình khung,Chương trình đào tạo,Chương trình,Bồi dưỡng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

14

Thông tư 17/2008/TT-BCT hướng dẫn áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng do Bộ Công thương ban hành

17/2008/TT-BCT,Thông tư 17 2008,Bộ Công thương,Cấp phép nhập khẩu tự động,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2008/TT-BCT  Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

15

Quyết định 17/2008/NQ-HĐND phê chuẩn phương án giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2009

17/2008/NQ-HDND,Quyết định 17 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

16

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND sửa đổi, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân do tỉnh Hà Nam ban hành

17/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2008,Tỉnh Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 11

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

17

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, trên địa bàn tỉnh Cà Mau

17/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2008,Tỉnh Cà Mau,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2008/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

18

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 15 ban hành

17/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Thu lệ phí trước bạ,Xe ô tô chở người,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2008

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

20

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trong tỉnh Trà Vinh do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

17/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 17 2008,Tỉnh Trà Vinh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2008/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171