Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/2009/TT-BTNMTquy "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183992 văn bản

1

Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

17/2009/TT-BTNMT,Thông tư 17 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Tài sản gắn liền với đất,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

2

Thông tư 17/2009/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế do Bộ Y tế ban hành

17/2009/TT-BYT,Thông tư 17 2009,Bộ Y tế,Hướng dẫn,Kiểm tra,Thanh tra,Giải quyết khiếu nại,Tố cáo,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2009/TT-BYT Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2009

3

Thông tư 17/2009/TT-NHNN hủy bỏ Quyết định 49/2006/QĐ-NHNN và Quyết định 19/2007/QĐ-NHNN về quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

17/2009/TT-NHNN,Thông tư 17 2009,Ngân hàng Nhà nước,Hủy bỏ quyết định,Quy chế quản lý tài chính,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

4

Thông tư 17/2009/TT-BGTVT về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

17/2009/TT-BGTVT,Thông tư 17 2009,Bộ Giao thông vận tải,Điều tra tai nạn hàng hải,Báo cáo tai nạn hàng hải,Tai nạn hàng hải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

5

Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

17/2009/TT-BGDDT,Thông tư 17 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2009

6

Thông tư 17/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

17/2009/TT-BXD,Thông tư 17 2009,Bộ Xây dựng,Xác định giá cho thuê,Nhà ở sinh viên,Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách,Nguồn vốn ngân sách nhà nước,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2009

7

Thông tư 17/2009/TT-BCT sửa đổi Quyết định 02/2007/QĐ-BTM ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn Dân quốc do Bộ Công thương

17/2009/TT-BCT,Thông tư 17 2009,Bộ Công thương,Quy chế cấp Giấy chứng nhận,Xuất xứ hàng hóa,Mẫu AK,Hưởng ưu đãi,Hiệp định thương mại hàng hóa,ASEAN Hàn Quốc,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

8

Thông tư 17/2009/TT-BKHCN hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

17/2009/TT-BKHCN,Thông tư 17 2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu,Trách nhiệm quản lý Bộ KHCN,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

9

Thông tư 17/2009/TT-BTTTT thi hành Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

17/2009/TT-BTTTT,Thông tư 17 2009,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích,Hướng dẫn,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG    ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/2009/TT

Ban hành: 27/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

10

Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hợp đồng lao động,Sửa đổi,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/2009/TT

Ban hành: 26/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2009

11

Thông tư 17/2009/TT-BNN ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

17/2009/TT-BNN,Thông tư 17 2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục bổ sung phân bón,Danh mục phân bón được phép sản xuất,Danh mục phân bón được phép sử dụng,Được phép sản xuất,Được phép sử dụng,Được phép kinh doanh,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2009

12

Thông tư 17/2009/TT-BTC hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

17/2009/TT-BTC,Thông tư 17 2009,Bộ Tài chính,Trích nộp kinh phí công đoàn,Kinh phí công đoàn,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Văn phòng điều hành phía nước ngoài,Hợp đồng hợp tác kinh doanh,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2009

13

Thông tư 17/2020/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

17/2020/TT-BYT,Thông tư 17 2020,Bộ Y tế,Chi phí xác định giá một đơn vị máu toàn phần,Xác định giá chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn,Giá tối đa một đơn vị máu toàn phần,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

14

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

17/2020/TT-BTTTT,Thông tư 17 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn thiết bị thu truyền hình số mặt đất,Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị thu truyền hình số,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

15

Thông tư 17/2020/TT-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

17/2020/TT-BGTVT,Thông tư 17 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố vùng nước cảng biển thuộc Kiên Giang,Công bố vùng nước cảng biển thuộc Cà Mau,Vùng nước cảng biển thuộc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

16

Thông tư 17/2020/TT-BCT quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

17/2020/TT-BCT,Thông tư 17 2020,Bộ Công thương,Hủy bỏ giếng khoan dầu khí,Hủy bỏ giếng khoan dầu khí bảo vệ môi trường,Bảo quản giếng khoan dầu khí,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

17

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

17/2020/TT-BGDDT,Thông tư 17 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chuẩn quốc gia ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật,Quy định ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật,Ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

18

Thông tư 17/2020/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính và liên tịch ban hành

17/2020/TT-BTC,Thông tư 17 2020,Bộ Tài chính,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực dự trữ nhà nước,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực quản lý tài chính,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực quản lý tài chính đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

19

Thông tư 17/2020/TT-BCA về Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân do Bộ Công an ban hành

17/2020/TT-BCA,Thông tư 17 2020,Bộ Công An,Kiểm sát cơ sở giam giữ,Phạm nhân,Trại tạm giam,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

20

Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

17/2019/TT-BXD,Thông tư 17 2019,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Đo bóc khối lượng xây dựng ,Công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2019/TT-BXD Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211