Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/2009/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 187788 văn bản

1

Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hợp đồng lao động,Sửa đổi,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/2009/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 26/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2009

2

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sản phẩm dịch vụ công ích,Chi phí tiền lương ,Xác định chi phí tiền lương,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

3

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện pháp luật lao động,Thực hiện pháp luật,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

4

Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH về Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Học sinh Sinh viên,Quy chế công tác,Quy chế công tác học sinh sinh viên,Trường trung cấp,Trường cao đẳng,Học sinh sinh viên trường trung cấp,Học sinh sinh viên trường cao đẳng ,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

5

Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy trình rà soát hộ nghèo,Rà soát hộ nghèo hàng năm,Rà soát hộ nghèo cận nghèo ,Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

6

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Xây dựng thang lương,Xây dựng bảng lương ,Chuyển xếp lương,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2013

8

Thông tư 17/2012/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề: Công nghệ kỹ thuật - Sản xuất và chế biến - Nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình khung,Trình độ trung cấp cao đẳng nghề ,Công nghệ kỹ thuật ,Nhóm nghề sản xuất và chế biến,Nhóm nghề nghệ thuật,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 26/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2012

9

Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH về quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Trợ cấp xã hội hằng tháng,Hỗ trợ chi phí mai táng,Tiếp nhận người cao tuổi ,Cơ sở bảo trợ xã hội,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

10

Thông tư 17/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Danh mục nghề đào tạo,Trình độ trung cấp,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

11

Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định 83/2008/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Điều chỉnh tiền lương,Điều chỉnh tiền công,Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội,Tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội,Người lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

12

Thông tư 44/2009/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

44/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 44 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

13

Thông tư 43/2009/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề Hàn đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

43/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 43 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Trình độ trung cấp nghề,Thiết bị dạy nghề Hàn,Trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2010

14

Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

45/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 45 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn,Công tác thi đua khen thưởng,Cơ sở dạy nghề,Học sinh Sinh viên,Lao động - Tiền lương,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

15

Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1 và điểm c, khoản 2, Điều 3 Thông tư này chấm dứt hợp đồng lao động thì giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc (nếu có) theo quy định tại khoản 1, Điều 42 của Bộ luật Lao động, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2010

16

Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

41/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 41 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Sửa đổi,Bổ sung,Hướng dẫn,Luật bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2010

17

Thông tư 40/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

40/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 40 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn,Cách tính lao động sử dụng thường xuyên,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

18

Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

39/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 39 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn,Mức trợ cấp,Trợ cấp mất việc,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 18/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2009

19

Thông tư 37/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn,Chế độ ăn giữa ca,Công nhân viên chức,Công trình thủy điện Sơn La,Tỉnh Sơn La,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2009

20

Thông tư 38/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ thưởng an toàn đối với cán bộ, công chức, viên chức của cảng vụ hàng không do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

38/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 38 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn,Chế độ thưởng an toàn,Cán bộ công chức,Viên chức,Cảng vụ hàng không,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55