Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 17/2007/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210468 văn bản

1

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Hà Nam,Thu quản lý sử dụng,Phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Phủ Lý,

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2010

2

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá thuộc Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Hưng Yên,Trung tâm tư vấn,Sở Tài chính,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 17/2007/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 14

Ban hành: 14/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2007

3

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao do tỉnh Sơn La ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Sơn La, ngày 14 tháng 9 năm 2007

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

4

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Đắk Nông,Phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 13 tháng 9 năm 2007

Ban hành: 13/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2010

5

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xây dựng, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 11 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP XÂY DỰNG, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn

Ban hành: 11/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

6

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức đi học do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Điện Biên,Chính sách hỗ trợ,Cán bộ công chức,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Điện

Ban hành: 10/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

7

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về Quy định công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 07 tháng 9 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 07/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

8

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp biển số nhà trong tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Trà Vinh,Lệ phí cấp biển số nhà,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 04 tháng 9 năm

Ban hành: 04/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2010

9

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND điều chỉnh, quy định mới mức thu và tỷ lệ sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Quảng Bình,Phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 15 tháng 8

Ban hành: 15/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

10

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Vĩnh Long,Bảo vệ môi trường,Chăn nuôi gia súc,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 17/2007/QĐ-UBND Vĩnh

Ban hành: 13/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

11

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu vực do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

17/2007/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 10 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở ẤP, KHU VỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

12

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiện toàn mạng lưới thú y thủy sản và khuyến ngư cơ sở do tỉnh Bình Định ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 09 tháng 8

Ban hành: 09/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

13

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quàng Nam ban hành

Số: 17/2007/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 27 tháng 6 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày

Ban hành: 27/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

14

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, hai bánh gắn máy, tàu, thuyền và máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Sóc Trăng,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 27 tháng 6 năm 2007

Ban hành: 27/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

15

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp do tỉnh Cà Mau ban hành

Số: 17/2007/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 30 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban

Ban hành: 30/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

16

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về Quy chế Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính UBND TỈNH ĐẮKLẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 05 năm 2007

Ban hành: 29/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

17

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về quy chế làm việc của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Tân An, ngày 18

Ban hành: 18/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

18

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động Văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Chỉ Đạo,Phòng chống tệ nạn xã hội,Quận 8,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 17/2007/QĐ-UBND

Ban hành: 16/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2007

19

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh do Thành phố Cần Thơ ban hành

17/2007/QD-UBND,Quyết định 17 2007,Thành phố Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày

Ban hành: 14/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

20

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND về quy định phong trào thi đua phát triển sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2007/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 07 tháng 5 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122