Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1699/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 150382 văn bản

1

Quyết định 1699/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1699/QD-TTg,Quyết định 1699,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung xây dựng,Đồ án quy hoạch chung ,Quy hoạch chung,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-TTg

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

2

Quyết định 1699/QĐ-TTg năm 2009 về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1699/QD-TTg,Quyết định 1699 2009,Thủ tướng Chính phủ,Thủ tục hành chính,Cơ sở dữ liệu quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1699/QĐ-TTg

Ban hành: 20/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

3

Quyết định 1699/QĐ-TTg năm 2007 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1699/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

4

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

1699/QD-UBND,Quyết định 1699 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 21 tháng 6 năm

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

5

Quyết định 1699/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1699/QD-UBND,Quyết định 1699 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

6

Quyết định 1699/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

1699/QD-BTC,Quyết định 1699,Bộ Tài chính,Bổ nhiệm lại công chức,Trình tự bổ nhiệm lại,Công chức lãnh đạo,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

9

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

1699/QD-UBND,Quyết định 1699 2018,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 16 tháng 7 năm

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

10

Quyết định 1699/QĐ-TLĐ năm 2016 Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

1699/QD-TLD,Quyết định 1699 2016,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Tài chính công đoàn,Quản lý Tài chính Công đoàn ,Phân phối tài chính công đoàn,Giao dự toán ,Hướng dẫn xây dựng dự toán ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2016

11

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang

1699/QD-UBND,Quyết định 1699 2016,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 02 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

12

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2025

1699/QD-UBND,Quyết định 1699 2014,Tỉnh Bắc Giang,Công nghiệp dệt ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 28 tháng 10 năm

Ban hành: 28/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

13

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2014 về phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

1699/QD-UBND,Quyết định 1699,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2014

14

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2014 về quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1699/QD-UBND,Quyết định 1699 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phối hợp thực hiện pháp luật về BH,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

15

Quyết định 1699B/QĐ-BKHĐT năm 2016 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1699B/QD-BKHDT,Quyết định 1699B 2016,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quyết định đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

16

Quyết định 1699/QĐ-BYT năm 2013 quy định phân cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

1699/QD-BYT,Quyết định 1699 2013,Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1699/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 16/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

17

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

1699/QD-UBND,Quyết định 1699 2012,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính ,Sửa đổi bổ sung,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ-UBND Bạc Liêu,

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

18

Quyết định 1699/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt lại Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

1699/QD-UBND,Quyết định 1699 2009,Tỉnh Bình Thuận,Phê duyệt lại,Đề án cải cách thủ tục hành chính,Cơ chế một cửa,Chi cục Thủy sản,Tỉnh Bình Thuận,Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

19

Quyết định 1699/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 công bố mức định mức, đơn giá trong thiết kế quy hoạch xây dựng thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

1699/QD-BNN-KHCN,Quyết định 1699 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1699/QĐ

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

20

Quyết định 1699/QĐ-TCHQ năm 2007 về quy trình thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

1699/QD-TCHQ,Quyết định 1699 2007,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan điện tử,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1699/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60