Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1696/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22548 công văn

1

Công văn 1696/TCT-CS năm 2017 về thuế suất Thuế giá trị gia tăng mặt hàng bao đay do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/TCT-CS V/v thuế suất mặt hàng bao đay Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Cục

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

2

Công văn 1696/LĐTBXH-PC về việc đôn đốc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quý I và quý II năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/LĐTBXH-PC V/v đôn đốc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quý I và quý II năm 2015 Hà Nội,

Ban hành: 13/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2015

3

Công văn 1696/TCT-KK năm 2014 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/TCT-KK V/v kê khai, nộp thuế TNDN Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: Văn phòng

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

4

Công văn 1696/TCT-TTr xác minh, đối chiếu hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/TCT-TTr V/v xác minh, đối chiếu hóa đơn Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013 Kính

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

5

Công văn 1696/TCHQ-TXNK hướng dẫn phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1696/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn phí bản quyền Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

6

Công văn 1696/KTNN-TCCB về đánh giá công, viên chức và người lao động năm 2012 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/KTNN-TCCB Về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm 2012 Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

7

Công văn 1696/TCT-CS ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1696/TCT-CS V/v Ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa. Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

8

Công văn 1696/BHXH-PT hướng dẫn nghiệp vụ Thu , cấp sổ thẻ, chế độ Bảo hiểm xã hội của thành phố Hà Nội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/BHXH-PT V/v: Hướng dẫn nghiệp vụ Thu , cấp sổ thẻ, chế độ BHXH. Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm

Ban hành: 17/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

9

Công văn 1696/BXD-HĐXD về cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án của Công ty cổ phần xây dựng số 1 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1696/BXD-HĐXD V/v cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

10

Công văn 1696/TTg-KTN về chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đường liên huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1696/TTg-KTN V/v chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án đường liên huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

11

Công văn 2310/TCTHADS-GQKNTC năm 2014 thực hiện Luật Tiếp công dân do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BTP ngày 18/7/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật tiếp công dân của Bộ Tư pháp. Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

12

Công văn 1696/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1696/TCT-CS V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái

Ban hành: 21/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2010

13

Công văn 1696/KBNN-KHTH năm 2008 quy định thu ngân sách nhà nước trong ngày làm việc thứ bảy do Kho bạc Nhà nước ban hành

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/KBNN-KHTH V/v quy định thu NSNN trong ngày làm việc thứ bảy. Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008. Kính

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

14

Công văn số 1696/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ cho ô tô dự án do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1696/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ cho ô tô dự án Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008 Kính gửi: Trung tâm nước sạch và vệ

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2008

15

Công văn số 1696/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á về khoản vay hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo IV đồng tài trợ cho Chương trình PRSC 6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1696/TTg-QHQT V/v báo cáo kết quả đàm phán với ADB về khoản vay hỗ trợ thực hiện Chương trình giảm nghèo IV đồng tài trợ cho Chương trình PRSC 6

Ban hành: 12/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

16

Công văn 1696/CLTY-CL về danh sách doanh nghiệp chế biến thủy sản được phép xuất khẩu, nhập khẩu do Cục quản lý chất lượng,an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản ban hành

BỘ THUỶ SẢN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ THÚ Y THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1696/CLTY-CL V/v Danh sách Doanh nghiệp CBTS được phép XK, NK Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

17

Công văn số 1696/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1696/LĐTBXH-LĐVL V/v: Tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 Kính gửi: - Các bộ,

Ban hành: 19/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

18

Công văn số 1696/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1696/TCT-TS V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

19

Công văn số 1696/VPCP-QHQT ngày 02/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác du lịch với Tây Ban Nha

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1696/VPCP-QHQT V/v hợp tác du lịch với Tây Ban Nha Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002 Kính gửi: - Tổng cục Du lịch, - Bộ Ngoại giao. Xét đề nghị của Tổng cục Du

Ban hành: 02/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

20

Công văn 3150/BTP-PLDSKT năm 2019 về Ban Quản lý khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3150/BTP-PLDSKT V/v Ban Quản lý khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132