Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1696/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1568 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 174.148 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.874 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1696:1987 về đường tinh luyện và đường cát trắng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1696:1987,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1696:1987,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,TCVN 1696:1987,Đường tinh luyện,Đường cát trắng,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1696:1987 ĐƯỜNG TINH LUYỆN VÀ ĐƯỜNG CÁT TRẮNG Phương pháp thử White and Refined sugar Testing methods Tiêu chuẩn này thay thế cho

Ban hành: 11/02/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6961:2001 về đường thô do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

sunfua dioxit. TCVN 5603 : 1998 [CAC/RCP 1 - 1969, REV 3 (1997)] Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm. TCVN 1696 - 1987 Đường tinh luyện và đường cát trắng. Phương pháp thử. 3. Định nghĩa Đường Sacaroza được làm sạch, kết tinh có độ Pol từ 96% đến 99%, tinh thể có bám một lớp mật đường màu vàng hoặc

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6958:2001 về đường tinh luyện do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN 6333 : 2001 (CAC/RM 6 - 1969) Đường – Xác định độ màu. TCVN 6960 : 2001 (GS 2/3- 5 : 1997) Đường trắng – Xác định đường khử bằng phương pháp Knight và Allen EDTA – Phương pháp chính thức. TCVN 5603 : 1998 [CAC/RCP 1 - 1969, REV 3 (1997)] Qui phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm. TCVN 1696 - 1987 Đường

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6959:2001 về đường trắng

về vệ sinh thực phẩm. TCVN 1696 - 1987 Đường tinh luyện và đường cát trắng. Phương pháp thử. 3. Định nghĩa Đường trắng: là đường sacaroza (saccharose) được tinh chế và kết tinh. 4. Phân hạng Đường trắng được phân thành hai hạng: hạng A và hạng B. 5. Thành phần chính và các chỉ tiêu chất lượng 5.1. Các chỉ tiêu

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7167-3:2009 (ISO 7296-3:2006) về Cần trục - Ký hiệu bằng hình vẽ - Phần 3: Cần trục tháp

Telescopic boom retract. ISO 7000-1687 36 Khung di chuyển cần trục - lắp đặt trên ray. Crane base - rail mounted. ISO 7000-2759 37 Kẹp chặt kẹp ray. Rail clamp engaged. ISO 7000-1696 (TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7167-1:2002 (ISO 7296-1:1991, Amd.1:1996) về Cần trục - Ký hiệu bằng hình vẽ - Phần 1: Quy định chung

châm giữ tải 041 ISO 7000-1695 Ngắt nam châm giữ tải 042 ISO 7000-1696 Kẹp chặt kẹp ray 043 ISO 7000-1697 Nhả kẹp ray 2.3 Các ký hiệu thông tin (theo bảng 3)

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10555:2014 (ISO 4299:1989) về Quặng mangan - Xác định hàm lượng ẩm

Khối lượng Chênh lệch 1 169,6 1 161,9 1 161,7 (5) – (6) = 7,7 (6) – (7) = 0,2 1 167,0 1 158,6 1 158,3 (5) – (6) = 8,4 (6) – (7) = 0,3 Hao hụt cuối cùng do sấy (g) (8) = (1) – (7) 66,7

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

9

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 458:2001 về chè đen sơ chế - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

theo bảng 2. 3.3 Các chỉ tiêu vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quyết định 867/1998/-BYT. 4. Phương pháp thử 4.1. Theo TCVN 1458 - 86. 4.2. Xác định hàm lượng chất hoà tan theo TCVN 5610 - 1991. 4.3. Xác định hàm lượng tanin theo phương pháp chuẩn độ bằng KMnO4. 5. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản 5.1.

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1695:1987 về Đường tinh luyện và đường cát trắng - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

trắng phải phù hợp với yêu cầu quy định trong bảng 1 2.2. Các chỉ tiêu hóa - lý của đường tinh luyện và đường cát trắng phải phù hợp với các mức quy định trong bảng 2 3. PHƯƠNG PHÁP THỬ Theo TCVN 1696 - 87 4. BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN 4.1. Bao gói Đường tinh luyện và đường cát trắng được chứa trong bao

Ban hành: 11/02/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

11

Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 04:2004 về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân ngành giầy do Bộ Công nghiệp ban hành

chính và đơn vị đo đếm các loại nguyên liệu chính và các phụ liệu chủ yếu dùng trong ngành sản xuất giầy. - Các hình thức ký hiệu cỡ số thể hiện trên dao chặt và các chi tiết mũ giầy, đế giầy còn gọi là bán thành phẩm pha cắt - viết tắt: BTP pha cắt. - Cấu tạo, công dụng, cách sử dụng, bảo quản... các công cụ pha cắt thủ công (dưỡng

Ban hành: 05/05/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6960:2001 (ICUMSA GS 2/3 – 5:1997) về đường trắng - xác định đường khử bằng phương pháp Knight và Allen EDTA - phương pháp chính thức do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

sugar – Determination of reducing sugars by the Knight and Allen EDTA method – Official Lời nói đầu TCVN 6960 : 2001 thay thế điều 2.5 của TCVN 1696 – 1987; TCVN 6960 : 2001 hoàn toàn tương đương với GS2/3 – 5 (1997) của ICUMSA Đường trắng – Xác định đường khử bằng phương pháp EDTA của Knight và Allen – Phương pháp chính thức;

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4548:2009 về Thống kê ứng dụng - Loại bỏ các giá trị bất thường

suất a 0,100 0,050 0,010 0,005 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1,497 1,696 1,835 1,939 2,022

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6805:2001 (ISO 10226 : 1991) về Quặng nhôm – Phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ lệch lấy mẫu

1,696 1,694 1,692 1,691 1,690 1,688 1,687 1,686 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 61 81 121 241 ¥ 1,685 1,684 1,683 1,682 1,681 1,680 1,679 1,679 1,678 1,677

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2015

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7888:2014 về Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

7358,0 1821,0 2601,0 1821,0 B 1165,0 2009,0 1595,0 2516,0 2024,0 2748,0 2024,0 C 1264,0 2277,0 1696

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

Ban hành: 07/12/1976

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219