Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1696/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 1568 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 172.142 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.736 CÔNG VĂN
161

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 484:2001 về tiêu chuẩn rau quả - Ngô ngọt nguyên hạt đóng hộp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3974 - 84, không quá 0,6 % 3.2.4. Tiêu chuẩn vệ sinh theo quyết định 867 – /BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y Tế về việc ban hành ”Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm ” Vi sinh vật Giới hạn cho phép trong 1g hay 1ml thực phẩm E.coli 0

Ban hành: 11/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9713:2013 về Lợn giống nội - Yêu cầu kỹ thuật

khối lượng lợn con của cả ổ lúc mới đẻ, được cân trong khoảng thời gian từ 12 h đến 18 h sau khi được đẻ ra chia cho số lượng lợn con đẻ ra. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quyết định số 66/2002/-BNN ngày 16/7/2002 về việc ban hành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với giống vật nuôi phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. [2]

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

163

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08: 2012/BCT về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

khoản 1, điều 5 Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”. 3.1.2. Tổ chức đánh giá hợp quy: Đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thực hiện hoặc do tổ

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

164

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2008/BTNMT về chất lượng nước ngầm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

theo Quyết định số 16/2008/-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM National technical regulation on underground water quality 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số

Ban hành: 31/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

165

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9715:2013 về Dê giống - Yêu cầu kỹ thuật

(%) = x 100 Tỷ lệ thịt xẻ (%): Là tỷ lệ giữa khối lượng thịt xẻ so với khối lượng sống Tỷ lệ thịt xẻ (%) = x 100 Tỷ lệ thịt lọc (%): Là tỷ lệ thịt giữa khối lượng thịt tinh lọc ra từ thân so với khối lượng thịt xẻ Tỷ lệ thịt lọc (%) = x 100 THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quyết định số 61/2002/-BNN của Bộ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

166

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTNMT về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

HÀ NỘI – 2008 QCVN 02:2008/BTNMT Lời nói đầu QCVN 02:2008/BNTMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế biên soạn, Vụ Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và

Ban hành: 18/07/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

167

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:1992 về tôm mực đông lạnh - Yêu cầu vi sinh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Khoa học - Công nghệ và Môi trường ban hành theo Quyết định số 136/ ngày 12 tháng 12 năm 1992 TÔM MỰC ĐÔNG LẠNH - YÊU CẦU VI SINH Frozen shrimp, cuttle Fish and quid - Microbiological criteria 1. Yêu cầu vi sinh đối với tôm, mực đông lạnh theo quy định trong bảng. Tên chỉ tiêu Mức

Ban hành: 12/12/1992

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

168

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 423:2000 về đậu tương và sản phẩm đậu tương - Phương pháp xác định protein tan trong Kali hydroxyt 0,2% do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 423:2000 \ĐẬU TƯƠNG VÀ SẢN PHẨM ĐẬU TƯƠNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PROTEIN HOÀ TAN TRONG KALI HYDROXIT 0,2% 10TCN 423-2000 (Ban hành theo 57/2000//BNN-KHCN ngày 23/5/2000) Tiêu chuẩn này áp dụng cho đậu tương, sản phẩm chế biến từ đậu tương và quy định phương pháp xác định protein tan

Ban hành: 23/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 193:2004 về vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Thuỷ sản ban hành

đồng Bộ trưởng về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản). 3.3 Quyết định số 640/1999/-BTS ngày 22/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản (Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ). 3.4 Quyết định số 863/1999/-BTS ngày 30/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản (sửa đổi Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu

Ban hành: 14/01/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

170

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 318:2003 về Hạt giống cải bắp - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 318-2003 HẠT GIỐNG CẢI BẮP YÊU CẦU KỸ THUẬT Seed Standard of Cabbage Technical requirements Soát xét lần 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 /BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2003) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

171

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 317:2003 về hạt giống su hào - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 317:2003 HẠT GIỐNG SU HÀO YÊU CẦU KỸ THUẬT Seed Standard of Kohlrabi Technical requirements (Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 /BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2003) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất lượng các lô

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 314:2003 về hạt giống đậu tương - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 314:2003 HẠT GIỐNG ĐẬU TƯƠNG YÊU CẦU KỸ THUẬT Seed Standard of Soybean Technical requirements (Ban hành kèm theo Quyết định số 5799 /BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2003) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất lượng các

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

173

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 321:1998 về hạt giống cà chua - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hạt/kg 0 0 - Tỷ lệ nảy mầm (tối thiểu) % số hạt 85 85 - Độ ẩm (tối đa) % khối lượng 10,0 10,0 1 Ban hành kèm theo quyết định số 32/1998/ -

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 319:1998 về hạt giống dưa chuột - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

% số hạt 80 80 - Độ ẩm (tối đa) % khối lượng 10,0 10,0 1 Quyết định ban hành số 32/1998/-BNN-KHCN ngày 24 tháng 2 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 314:1998 về hạt giống đậu tương - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tỷ lệ nảy mầm (tối thiểu) % số hạt 70 70 - Độ ẩm (tối đa) % khối lượng 12,0 12,0 1 Ban hành kèm theo quyết định số 32/1998/-BNN-KHCN ngày 24 tháng 2 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy » ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 3.1.2. Bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14387 : 2004(E)

Ban hành: 25/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10737:2015 về Trứng tằm giống - Yêu cầu kỹ thuật

định tỷ lệ bệnh gai Xác định bệnh tằm gai theo TCVN 3245:1979. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quyết định 675/-BNN-CN ngày 04 tháng 4 năm 2014 Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho các đàn vật nuôi giống gốc. [2] QCVN 01-74:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định tằm

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

178

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 526:2002 về phân hữu cơ vi sinh vật từ rác thải sinh hoạt - yêu cầu kỹ thuật - phương pháp kiểm tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 526:2002 PHÂN HỮU CƠ VI SINH VẬT TỪ RÁC THẢI SINH HOẠT YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Organic-Biofertilizer from housewast - Technical parameters and testing methods Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2002/-BNN-KHCN ngày 16 tháng 5 năm 2002 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: 17/05/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

179

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5509:2009 về không khí vùng làm việc - Silic dioxit trong bụi hô hấp - Giới hạn tiếp xúc tối đa

đương hiện hành. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  [1] TCVN 5966 : 2009 (ISO 4225 : 1994), Chất lượng không khí – Những khái niệm chung – Thuật ngữ và định nghĩa.  [2] TCVSLĐ số 3733/2002/-BYT, ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2002.  [3] OSHA Standard applies to Free Silica dust 29 CFR 1910.1000 Table Z-3  [4] CPL-02-07-007 CPL

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 486:2001 về quy trình sản xuất sữa ngô ngọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

bệnh, thối, vỡ nát; không dùng những bắp ngô già. Ngô thu hoạch về, cần đưa vào chế biến ngay, có thể bảo quản trong kho lạnh 1- 2 ngày, nhiệt độ kho lạnh từ 5 -10oC . 2.1.2. Đường kính: Sử dụng đường kính trắng loại I, theo TCVN 1695 – 87 2.1.3. Phụ gia thực phẩm Dùng phụ gia thực phẩm theo quyết định số 867/ 1998/ -BYT của Bộ

Ban hành: 11/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44