Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1696/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1568 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 172.376 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.739 CÔNG VĂN
101

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 475:2001 về cây giống măng cụt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 475:2001 CÂY GIỐNG MĂNG CỤT The planting materials of mangosteen (Ban hành theo quyết định số: 106/2001/-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 12 tháng 11 năm 2001) 1. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cây giống măng cụt (Garcinia mangostana

Ban hành: 12/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–27:2010/BNNPTNT về nhân hạt điều – các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

quy thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 4.2. Các tổ chức, cá nhân tham gia nhập khẩu, chế biến và tiêu thụ nhân hạt điều phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn này tại cơ quan

Ban hành: 25/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTTTT về dịch vụ bưu chính công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

HÀ NỘI - 2008 Lời nói đầu QCVN 01 : 2008/BTTTT do Vụ Bưu chính biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 50/2008/-BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. QCVN 01: 2008/BTTTT được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: 12/11/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH về mũ an toàn công nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 5 trong Phụ lục II của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/ – BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 4.1.2. Mũ sản xuất trong nước trước khi đưa ra

Ban hành: 16/02/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 611:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Ngô ngọt nguyên hạt lạnh đông nhanh

bắp (sau khi đã bóc bẹ): 41¸ 50mm. Chiều cao của hạt ngô: 5 ¸ 8mm. Chiều dày của hạt ngô: 3 ¸ 5mm. 2.1.6. Hàm lượng chất khô hoà tan (đo bằng khúc xạ kế ở 20oC) Từ 14 ¸ 16% 2.1.7. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04-4-0998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

107

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 609:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Dứa lạnh đông nhanh

lượng chất khô hoà tan (đo bằng khúc xạ kế ở 200 C) - Dứa Queen: Không nhỏ hơn 10%. - Dứa Cayenne: Không nhỏ hơn 10%. 2.1.7. Tạp chất - Không cho phép 2.1.8. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Theo Quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04-04-1998 của Bộ Y tế về việc ban hành: “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 608:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Dứa quả tươi – Nguyên liệu cho chế biến

450 600 đến dưới 800 2.4. Hàm lượng kim loại nặng theo quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04-4-1998 của Bộ Y Tế về việc ban hành"Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. Kim loại nặng                Giới hạn cho phép (tính theo mg/kg) không lớn hơn

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 647:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Dưa chuột tươi cho chế biến - Yêu cầu kỹ thuật

chuột bao tử Chiều dài:                                              40¸ 70mm Đường kính mặt cắt lớn nhất: Không lớn hơn 17mm 2.6. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 2.6.1. Hàm lượng kim loại nặng Theo Quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực,

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 443:2001 về quy trình sản xuất đậu cô ve leo an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH: 10 TCN 443:2001 QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐẬU CÔ VE LEO AN TOÀN The technical procedure of safe pole bean production (Ban hành theo quyết định số: 116 //BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001) 1. Phạm vi áp dụng: - Quy trình sản xuất

Ban hành: 04/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

thức đánh giá sự phù hợp và nguyên tắc áp dụng đối với LPG được quy định như sau: a) Việc đánh giá sự phù hợp của LPG với các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn này được thực hiện theo một trong các phương thức được quy định tại Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau: Phương thức 5: “Thử

Ban hành: 12/04/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 419:2000 về ngô bao tử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thon đều. - Màu vàng sáng. - Không dùng những bắp dị dạng, mất đỉnh, rỗ hạt, giập nát, sâu, thối, màu sắc lạ. 1.2.2. Muối ăn: Theo TCVN 3974 - 84. 1.2.3. Chất phụ gia thực phẩm: Theo quy định 867 - 1998 / BYT, ngày 04/4/1998 của Bộ Y Tế về tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. 1. 3. Tiêu chuẩn cảm

Ban hành: 23/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Quy chuẩn quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chuẩn này. 4.3. Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

114

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 577:2004 về tiêu chuẩn ngô ngọt nguyên liệu cho chế biến

trên 8 3,8-5,0 4,5-6,0 5-25 2.3. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Theo quyết định 867/1998/ -BYT ngày 04/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. - Chỉ tiêu vi sinh Vi sinh vật

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2012/BLĐTBXH về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - bộ lọc bụi do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

(Phương thức 3 Phụ lục II của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 3.1.2. Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – bộ lọc bụi sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải

Ban hành: 16/04/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 844:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến hỗn hợp cà chua bi và dưa chuột bao tử giầm dấm

2.1.5. Muối ăn Theo TCVN 3974-84. 2.1.6. Axit axetic Loại dùng cho thực phẩm. 2.1.7. Lọ thuỷ tinh Theo TCN 253-96. 2.1.8. Các chất phụ gia thực phẩm Theo Quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lư­ơng thực, thực phẩm”. 3. Quy trình chế

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

HÀ NỘI - 2008 LỜI NÓI ĐẦU QCVN 1: 2008/BTC do Dự trữ quốc gia khu vực Đông Bắc soạn thảo, Cục Dự trữ quốc gia trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 65/2008/-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC BẢO QUẢN ĐỔ RỜI TRONG

Ban hành: 04/08/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5538:2002 về sữa bột - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

867/1998/-BYT. 4.5 Các chỉ tiêu vi sinh vật của sữa bột, được qui định trong bảng 4. Bảng 4 – Chỉ tiêu vi sinh vật của sữa bột Tên chỉ tiêu Mức cho phép 1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, số khuẩn lạc trong 1 g sản phẩm 5.104 2. Nhóm coliform, số vi khuẩn

Ban hành: 30/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 483:2000 về tiêu chuẩn rau quả - Tương ớt (xốt ớt)

thực phẩm: Theo quyết định số 867 - 1998/ - BYT của Bộ Y Tế ngày 04 / 4 /1998 về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. 2.2. Tiêu chuẩn cảm quan. 2.2.1. Màu sắc: Màu đỏ hơi sẫm, hoặc đỏ vàng đặc trưng của sản phẩm. 2.2..2. Hương vị: Hương thơm, đặc trưng của sản phẩm.  Vị cay, chua, ngọt,

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35