Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1696/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 1568 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 174.210 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.876 CÔNG VĂN
381

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-176:2006 về dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

định mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng" được xây dựng trên cơ sở soát xét, bổ sung Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-176: 2003 "Dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng" ban hành theo Quyết định số 161/2003/-BBCVT ngày 30/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 176: 2006 do Cục Quản lý

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

382

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 518:2002 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng - Hiệu lực phòng trừ bọ xít muỗi hại chè của các thuốc trừ sâu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

của các thuốc trừ sâu đã có và chưa có trong danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam. 1.2. Các khảo nghiệm phảiؠđược tiến hànhؠtại cÑc cơ sở có đủؠđiều kiệnؠnhư điều 11 của Quy định về kiểm định chất lượng, dư lượngؠthuốc BVTV và khảo nghiệm thuốc BVTV mớiؠnhằm mục đích đăng ký tại Việt Nam được ban hành kèm theo số

Ban hành: 04/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

383

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4911:1989 (ST SEV 1118-78) về Công tắc tơ điện từ hạ áp - Kích thước lắp ráp do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan trình duyệt và đề nghị ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 697/ ngày 25 tháng 12 năm 1989. CÔNG TẮC TƠ ĐIỆN TỪ HẠ ÁP

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

384

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-246:2006 về thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ trường do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

27/2006/-BBCVT ngày 25/7/2006. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 246: 2006 được ban hành dưới dạng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng. THIẾT BỊ PHÁT HÌNH QUẢNG BÁ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ YÊU CẦU VỀ PHỔ TẦN VÀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (Ban

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

385

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 513:2002 về ngô hạt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

cháy...). 5.2. Yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm Dư lượng chất bảo vệ thực vật, hàm lượng aflatoxin và các chất nhiễm bẩn khác không được vượt quá mức tối đa theo 867 - - BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “ Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm” Ngô không được có côn trùng sống có thể quan sát bằng mắt thường.

Ban hành: 15/04/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

386

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN13-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

ở mục 3.1. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 13:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm

Ban hành: 31/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

387

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.1. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 12:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 31/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

388

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-MT:2015/BTNMT về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.1. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 01:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT ngày

Ban hành: 31/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

389

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8793:2011 về trường tiểu học - yêu cầu thiết kế

Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe. [3] - QCVN 01 : 2008/BXD, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng. [4] - QCVN 01: 2009/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống. [5] - QCVN 02: 2009/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt. - Quyết định 51/2007/-BGDĐT ngày 31/8/2007,

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

390

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3907:2011 về trường mầm non - yêu cầu thiết kế

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt. [6]- Điều lệ trường mầm non, Quyết định số 14/2008/-BGDĐT ngày 07/4/20008. - Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, Quyết định số 36/2008/-BGD&ĐT ngày 16/7/2008. - Vệ sinh trường học, Quyết định số 1221/2000/-BYT ngày 18/4/2000 - Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ngày

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

391

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-15:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - chất xử lý bột do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

CẦU QUẢN LÝ 1. Công bố hợp quy 1.1. Các chất xử lý bột phải được công bố phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này. 1.2. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/

Ban hành: 22/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

392

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-33:2010/BNNPTNT về quy trình giám định bệnh cây hương lúa là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật (viết tắt là KDTV) thực hiện giám định bệnh cây hương lúa (Balansia oryzae- sativae Hashioka)- là dịch hại kiểm dịch thực vật (KDTV) nhóm II thuộc Danh mục dịch hại KDTV của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 73/2005/-BNN ngày

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

393

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 311:1998 về giống lúa lai - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ban hành kèm theo quyết định số 32/1998/-BNN-KHCN ngày 24 tháng 2 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

394

Tiêu chuẩn ngành 28TCN175:2002 về cơ sở sản xuất nước mắm - đều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Thủy sản ban hành

- CONDITIONS FOR FOOD SAFETY LỜI NÓI ĐẦU: 28 TCN 175 : 2002 (Cơ sở sản xuất nước mắm - Ðiều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm) do Viện Nghiên cứu Hải sản biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Thuỷ sản ban hành theo Quyết định số : 02/2002/-BTS ngày 23 tháng 01 năm 2002. 1. Ðối tượng và phạm vi áp dụng

Ban hành: 23/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

395

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4737:1989 về Vật liệu dệt - Vải may mặc - Danh mục chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

ngày 25 tháng 7 năm 1989 VẬT LIỆU DỆT VẢI MAY MẶC DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG Textile materials Clothing fabric List of quality characteristies 1.Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải dệt thoi và dệt kim dùng để may các sản phẩm may mặc thông dụng và quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng làm cơ sở để xây dựng

Ban hành: 25/07/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

396

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 282:1996 về quy phạm khảo nghiệm hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật vệ sinh kho trừ côn trùng

định nội dung và phương pháp chủ yếu đánh giá hiệu lực của thuốc BVTV dùng để vệ sinh kho bãi các sản phẩm nông nghiệp trừ côn trùng gây hại. 1.2. Cơ quan khảo nghiệm: Được quy định tại Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 150/NN-BVTV/ ngày 10/03/1995 của Bộ Nông nghiệp và CNTP cũ nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

397

Tiêu chuẩn ngành 16TCN5:2002 về máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 5: Yêu cầu về ghi nhãn, bao bì

and package Tiêu chuẩn ngành số 16TCN-5-02 do Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam biên soạn và được ban hành kèm theo Quyết định số…………/2002/-BCN ngày……….tháng 11 năm 2002 MÁY TÍNH CÁ NHÂN ĐỂ BÀN KHỐI HỆ THỐNG - PHẦN 5: YÊU CẦU VỀ GHI NHÃN, BAO BÌ Desktop Personal Computer-System Unit - Part 5: Requirement of marking

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

398

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3584:1981 về nguyên liệu dệt - Xơ len - Phương pháp xác định hàm lượng chất béo

Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ công nghiệp nhẹ Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà nước Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 80/ ngày 2 tháng 5 năm 1981 NGUYÊN LIỆU DỆT - XƠ LEN

Ban hành: Năm 1981

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

399

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-205:2001 về thiết bị đầu cuối hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu - GMDSS - Bộ phát đáp ra đa cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề nghị và được Tổng cục Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 1059/2001/-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001. Tiêu chuẩn TCN 68-205: 2001 được ban hành kèm theo bản dịch tiếng Anh tương đương không chính thức. Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản tiếng Việt được áp dụng.

Ban hành: 21/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

400

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-3:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 3: Nắp và song chắc rác

các sản phẩm bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) được Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận và cho phép áp dụng rộng rãi trên toàn quốc (theo Quyết định số 885/-BXD ngày 30/09/2011) và được

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144