Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1696/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 1568 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 174.210 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.876 CÔNG VĂN
361

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12241-1:2018 (IEC 62660-1:2018) về Pin lithium - ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 1: Thử nghiệm tính năng

đó phóng điện bằng phương pháp quy định trong 7.3 ở nhiệt độ phòng. e) Tính lượng điện lượng phóng và lượng điện nạp Lượng điện lượng trong phóng và nạp có thể tính toán bằng cách sử dụng phương pháp sau: đọc dòng điện phóng và nạp / cách nhau s giây (s ≤ 30) từ lúc bắt đầu phóng điện: sau đó, tính điện lượng phóng Qd và điện lượng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

362

Tiêu chuẩn ngành TCN68-186:2003 về dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

1999 “Dịch vụ viễn thông trên mạng di động mặt đất công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng” ban hành theo Quyết định số 834/1999/-TCBĐ ngày 24/12/1999 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông). Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-186:2003 do Cục Quản lý Chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa

Ban hành: 30/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

363

Tiêu chuẩn ngành TCN68-176:2003 về dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

.................................................................. Lời nói đầu Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-176: 2003 "Dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng" được xây dựng trên cơ sở soát xét, bổ sung Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-176: 1998 "Dịch vụ viễn thông trên mạng điện thoại công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng" ban hành theo Quyết định số 811/1998/-TCBĐ ngày

Ban hành: 30/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

364

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-218:2003 về dịch vụ Internet - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

trên cơ sở soát xét, sửa đổi “Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Internet” ban hành theo Quyết định số 683/1997/-TCBĐ ngày 14/11/1997 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông). Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-218: 2003 do Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học - Công nghệ

Ban hành: 30/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

365

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 183:2003 về axit boric và muối borat trong sản phẩm thủy sản - Phương pháp định tính do Bộ Thuỷ sản ban hành

nhà hóa học phân tích quốc tế AOAC 970.33 -1995 (AOAC official method 970.33 - Boric acid and borates in food) và Thường quy kỹ thuật định tính và bán định lượng xít boric hoặc natri borat trong thực phẩm (Quyết định số 3390/-BYT ngày 28/9/2000 của Bộ Y tế). 3. Nguyên tắc Mẫu sản phẩm được chiết thử sơ bộ bằng dung dịch nước cất hoặc

Ban hành: 30/05/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

366

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5611:1991 (ST SEV 6253 - 88) về chè – phương pháp xác định hàm lượng tro chung do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Nông sản thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được uỷ ban khoa học nhà nước ban hành theo quyết định số 894/ ngày 31 tháng 12 năm 1991. Tiêu chuẩn thay thế TCVN 1456- 83 điều 2.3. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 6253 - 88. 1. Bản chất của phương pháp Đốt cháy và nung mẫu chè ở

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

367

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5613:1991 (ST SEV 6255 - 88) về chè – phương pháp xác định độ ẩm do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Tiểu ban Nông sản thựuc phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Uỷ ban Khoa học nhà nước ban hành theo quyết định số 894/ ngày 31 tháng 12 năm 1991. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1456-83, điều 2.2. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 6255 - 88. 1. Bản chất phương pháp Phương pháp dựa trên

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

368

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5616:1991 (ST SEV 6258 - 88) về chè - phương pháp xác định hàm lượng vụn và bụi do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

contents TCVN 5616-1991 do tiểu ban Nông sản thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 894/ ngày 31/12/1991. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1456 - 83 mục 2.4. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 6258 - 88. 1. Bản chất của phương pháp

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

369

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5248:1990 về cà phê - thuật ngữ và giải thích về thử nếm do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 733/ ngày 31 tháng 12 năm 1990 CÀ PHÊ - THUẬT NGỮ VÀ GIẢI THÍCH VỀ THỬ NẾM

Ban hành: 31/12/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

370

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5091:1990 về Vật liệu dệt - Vải - Phương pháp xác định độ hút nước do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Ủy ban Khoa học nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 643/ ngày 28 tháng 11 năm 1990 VẬT LIỆU

Ban hành: 28/11/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

371

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 281:1997 về quy phạm khảo nghiệm - Hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật - Trừ côn trùng gây hại trong bảo quản

1.1 Phạm vi áp dụng: Quy phạm này quy định phương pháp chủ yếu đánh giá hiệu lực của thuốc bảo vệ thực vật trừ côn trùng gây hại hạt cây trồng Nông, Lâm nghiệp trong bảo quản bằng phương pháp trộn thuốc với hạt. 1.2. Cơ quan khảo nghiệm: Được quy định tại điều 11 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 150/NN-BVTV/ ngày

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

373

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 132:1998 về Cá nước ngọt - Cá bột - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thuỷ sản ban hành

thuật" do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I biên soạn, Vụ khoa học Công nghệ đề nghị, Bộ thuỷ sản ban hành theo Quyết định số 733/1998/-BTS ngày 17-12-1998. 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 1.1. Đối tượng Tiêu chuẩn này qui định chỉ tiêu chất lượng đối với cá bột của 7 loài cá nuôi nước ngọt là: - Mè trắng (Hypophthalmichthys

Ban hành: 17/12/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

374

Tiêu chuẩn ngành 12 TCN 14:1982 về thông nhựa (p.merkusii) - Cây con đem đi trồng - Yêu cầu chất lượng do Bộ Lâm nghiệp ban hành

12TCN14:1982,Tiêu chuẩn ngành 12TCN14:1982,Bộ Lâm nghiệp,Cây con đem đi trồng,Yêu cầu chất lượng,Thông nhựa ,12 TCN 14:1982 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 12 TCN 14:1982 THÔNG NHỰA (P.MERKUSII). CÂY CON ĐEM ĐI TRỒNG YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Có hiệu lực từ ngày 1/6/1982 (Ban hành kèm theo Quyết định số 409-/Kth ngày

Ban hành: 29/04/1982

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

375

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 74:2014/BGTVT về hệ thống chống hà tàu biển

hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 2 Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 3 AFS 2001: Công ước

Ban hành: 30/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

376

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 126:2006 về hướng dẫn kỹ thuật trồng cây gỗ lá rộng dưới tán rừng trồng để cung cấp gỗ lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

vực này. 4.2.2.Tiêu chuẩn chất lượng hạt giống Tiêu chuẩn chất lượng hạt giống được vận dụng theo các tiêu chuẩn ban hành theo Quyết định số 3918/-BNN-KHCN ngày 22 tháng 8 năm 2001 (04-TCN-34-2001 đến 04-TCN-45-2001) và Quyết định số 3497/-BNN-KHCN ngày 27 tháng 8 năm 2002 (04-TCN-46-2001 đến 04-TCN-50-2001) của Bộ trưởng Bộ Nông

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

377

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 860:2006 về thức ăn chăn nuôi - độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

LƯỢNG Animal feeding stuffs – Accepted analytical variation for feed quality criteries (Ban hành kèm theo Quyết định số 4099//BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Mục đích của tiêu chuẩn này là đưa ra nguyên tắc hướng dẫn để hỗ trợ các cơ quan kiểm

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

378

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 862:2006 về thức ăn chăn nuôi - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4099//BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định một số thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến thức ăn chăn nuôi Tiêu chuẩn này bao gồm các phần: khái niệm chung, các chất dinh dưỡng, các nguyên liệu thức

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

379

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 865:2006 về thức ăn chăn nuôi - khô dầu đậu tương - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Specification  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4099//BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với khô dầu đậu tương dùng làm thức ăn chăn nuôi. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn Để xây dựng tiêu chuẩn này đã

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

380

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 868:2006 về thức ăn chăn nuôi - quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ĂN CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (Ban hành kèm theo Quyết định số 4099//BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi áp dụng Quy trình này được áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp trong phạm vi cả nước. 2. Nội

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144