Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1696/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 1568 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 174.148 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.874 CÔNG VĂN
281

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 869:2006 về thức ăn chăn nuôi - sắn khô - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hành kèm theo Quyết định số 4099//BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với sắn khô dùng làm thức ăn chăn nuôi. 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 4325-86. Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

282

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 259:1996 về chè hương và chè hoa - yêu cầu kỹ thuật

gói sẵn, ban hành theo qui định của Tổng cục TC-ĐL-CL số 23 TĐC/ ngày 20/2/1995. Vật liệu làm bao gói phải đảm bảo chống được ẩm và không có mùi ảnh hưởng đến chất lượng chè

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

283

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-1:2010/BYT về các sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. 3.2. Kiểm tra đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật. 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC,

Ban hành: 02/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

284

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-2:2010/BYT về các sản phẩm sữa dạng bột do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

3.1.2. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. 3.2. Kiểm tra đối với các sản

Ban hành: 02/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

285

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-3:2010/BYT về các sản phẩm phomat do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. 3.2. Kiểm tra đối với các sản phẩm phomat Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các sản phẩm phomat phải được thực hiện theo các quy định của pháp

Ban hành: 02/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

286

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-4:2010/BYT về các sản phẩm chất béo từ sữa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. 3.2. Kiểm tra đối với các sản phẩm chất béo

Ban hành: 02/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

287

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-2:2010/BYT về phụ gia thực phẩm - chất làm ẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật. 2. Kiểm tra đối với chất làm ẩm Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất làm ẩm phải thực hiện theo các quy định của pháp luật. IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 1. Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù

Ban hành: 20/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

288

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-2:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 2: Giếng thăm hình hộp

885/-BXD ngày 30/09/2011); đồng thời áp dụng giải pháp cho “Công nghệ chế tạo các thiết bị bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 827 theo

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

289

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-1:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 1: Hố thu nước mưa và hố ngăn mùi

toàn quốc (theo Quyết định số 885/-BXD ngày 30/09/2011); đồng thời áp dụng giải pháp “Hệ thống ngăn mùi” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 957 theo Quyết định số 1275/-SHTT ngày 29/01/2007. HỐ GA BÊ TÔNG

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

290

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-132:2013/BNNPTNT về rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nặng trong thực phẩm. 1.4.4. QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 1.4.5. QCVN 01:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – Điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh. 1.4.6. Quyết định số 46/2007/-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa

Ban hành: 22/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

291

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-186:2006 về dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Ngành TCN 68 - 186: 2006 “Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng” được xây dựng trên cơ sở soát xét, bổ sung Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 -186: 2003 “Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng - Tiêu chuẩn chất lượng” ban hành theo Quyết định số 161/2003/-BBCVT ngày 30/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

292

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-218: 2006 về dịch vụ truy nhập internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối internet - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối Internet - Tiêu chuẩn chất lượng” được xây dựng trên cơ sở soát xét, sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn ngành TCN 68 - 218: 2003 “Dịch vụ Internet - Tiêu chuẩn chất lượng” ban hành theo Quyết định số 161/2003/-BBCVT ngày 30/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 -

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

293

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 672:2006 về bột sắn thực phẩm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

quyết định số 867/1998/ - BYT đối với mặt hàng này. 5. Vệ sinh 5.1. Khuyến cáo, sản phẩm bột sắn thực phẩm áp dụng theo các qui định của tiêu chuẩn này phải được sản xuất phù hợp với các mục tương ứng của TCVN 5603:1998 (CAC/ RCP 1 -1969; REV 3 - 1997) - Qui phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm. 5.2. Bột

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

294

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 122:2002 về tiêu chuẩn phòng, chống lũ đồng bằng sông Hồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN122:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN122:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 122:2002,Đồng bằng sông Hồng,Tiêu chuẩn phòng chống lũ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 122:2002 TIÊU CHUẨN PHÒNG, CHỐNG LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (Ban hành theo quyết định số 60/2002/-BNN ngày 5 tháng 7

Ban hành: 05/07/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

295

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6057:1995 về bia hộp - Yêu cầu kỹ thuật

qui định số 23/TĐC ngày 20/2/1995 của Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng. 5.3. Vận chuyển Bia hộp được vận chuyển bằng các phương tiện khô, sạch. Khi bốc xếp bia phải nhẹ nhàng tránh quăng quật vì có thể làm bẹp, méo hoặc hỏng hộp bia. 5.4. Bảo quản Bia được bảo quản ở nơi mát. Không nên để bia ở gần nguồn nóng

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

296

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2009/BTNMT về một số chất độc hại trong không khí xung quanh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thay thế tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5938:2005 – Chất lượng không khí – Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Trường hợp các tiêu chuẩn

Ban hành: 07/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

297

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 422:2000 về nông sản thực phẩm - Xác định hàm lượng Lizin trong các loại hạt - Phương pháp quang phổ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(Ban hành theo 57/2000//BNN-KHCN ngày 23/5/2000) Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại hạt ngũ cốc (gạo, mỳ, ngô...), hạt đậu đỗ (đậu tương, đậu xanh...) và quy định phép thử xác định hàm lượng lizin bằng phương pháp quang phổ. 1. Lấy mẫu thử Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 5451-91 (ISO 950-1979) 2. Nguyên tắc Dựa trên phản

Ban hành: 23/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

298

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 391:1999 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh bạc lá lúa của các thuốc trừ bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỆNH BẠC LÁ LÚA CỦA CÁC THUỐC TRỪ BỆNH Ban hành theo quyết định số: 116/1999/-BNN-KHCN Ngày 4 tháng 8 năm 1999 Quy định chung: Qui phạm này qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu lực phòng trừ bệnh bạc lá lúa gây ra bởi vi khuẩn và các đối tượng khác của các thuốc trừ bệnh đã có và chưa có

Ban hành: 04/08/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

299

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 392:1999 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh đốm lá hại cây lạc, đậu đỗ của các thuốc trừ bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ĐẬU ĐỖ CỦA CÁC THUỐC TRỪ BỆNH Ban hành theo quyết định số: 116/1999/-BNN-KHCN Ngày 4 tháng 8 năm 1999 Quy định chung: Qui phạm này qui định những nguyên tắc, nội dung và phương pháp chủ yếu để đánh giá hiệu phòng trừ bệnh đốm lá hại cây lạc, đậu đỗ của các thuốc trừ bệnh đã có và chưa có trong danh mục các loại thuốc BVTV được

Ban hành: 04/08/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219