Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1696/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 1568 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 174.453 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.880 CÔNG VĂN
221

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2008/BTNMT về chất lượng nước biển ven bờ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

đầu QCVN 10:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 16/2008/-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ 

Ban hành: 31/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

222

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 568:2003 về Chuối tiêu tươi xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN568:2003,Tiêu chuẩn ngành 10TCN568:2003,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN568:2003,Chuối tiêu tươi xuất khẩu ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 568- 2003 CHUỐI TIÊU TƯƠI XUẤT KHẨU Fresh Cavendish Banana for export Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2003/-BNN ngày 23 tháng 7 năm 2003 1. Phạm vi

Ban hành: 23/07/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

223

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 411:1999 về quy phạm khảo nghiệm trên đồng ruộng - Hiệu lực phòng trừ sâu xanh hại cà chua của các thuốc trừ sâu

có đủ điều kiện như điều 11 của Quy định về kiểm định chất lượng, dư lượng thuốc BVTV và khảo nghiệm thuốc BVTV được ban hành kèm theo số 193/1998//BNN-BVTV ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 1.3. Những điều kiện khảo nghiệm: Các khảo nghiệm được bố trí trên những ruộng cà chua thường bị sâu xanh gây hại, tại các vụ

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

224

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2015/BGTVT về Báo hiệu hàng hải

2.3.2.5. Độ chênh góc đứng giữa hai nguồn sáng Tại bất cứ điểm nào nằm trong vùng định hướng của chập tiêu, độ chênh góc đứng giữa hai nguồn sáng g (tính bằng radian) tại vị trí người quan sát ít nhất phải lớn hơn hoặc bằng 1,5x10-3 radian. 2.3.2.6. Độ chênh góc ngang Độ chênh góc ngang của hai tiêu (qD) mà tại đó người quan sát nhận

Ban hành: 24/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2015

225

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 350:2005 về gạch chịu lửa cho lò quay - kích thước cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số..18/2005../-BXD ngày .20.tháng 6 năm 2005. 1. Phạm vi áp dụng  Tiêu chuẩn này quy định kích thước cơ bản của gạch kiềm tính, samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay. 2.Kích thước  Kích thước cơ bản của gạch kiềm tính, samốt và cao alumin sử dụng trong lò quay được thể hiện ở

Ban hành: 20/06/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

226

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5300:2009 về Chất lượng đất - Phân loại đất bị ô nhiễm hóa chất

Quyết định số 46/2007/-BYT, ngày 19 tháng 2 năm 2007 của Bộ Y tế); [2] QCVN 3 : 2008, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; (Ban hành theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT, ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) [3] QCVN 15 : 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

227

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 584:2003 về quy trình kiểm dịch côn trùng thiên địch nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thiên địch nhập khẩu phải có: + Giấy phép nhập khẩu; + Giấy chứng nhận Kiểm dịch do cơ quan Kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cấp; + Giấy đăng ký KDTV(theo mẫu tại Quyết định số 82/2002/-BNN ) + Một bộ hồ sơ giấy tờ kèm theo trong đó có các thông tin: Tên khoa học của côn trùng nhập khẩu, xuất xứ, phân bố địa lý, khả

Ban hành: 15/10/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

228

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8794:2011 về trường trung học - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

07/2007/-BGDĐT ngày 02/4/2007, Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. - Quyết định 27/2001/-BGDĐT ngày 05/7/2001, Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. - Quyết định 37/2008/-BGDĐT ngày 16/7/2008, Quy định về phòng học bộ môn. - Quyết định 01/2003/-BGDĐT ngày 02/01/2003, Quy định tiêu

Ban hành: 23/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

230

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7047:2002 về thịt lạnh đông - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chuẩn này áp dụng cho thịt gia súc, gia cầm và thịt chim, thú nuôi, được cấp đông và bảo quản lạnh đông dùng làm thực phẩm. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định số 178/1999/-TTg: “Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. TCVN 3699 : 1990 Thủy sản. Phương pháp thử định tính hydro sulphua và

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

231

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7046:2002 về thịt tươi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

gia cầm và thịt chim, thú nuôi ở trạng thái tươi dùng làm thực phẩm. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định số 178/1999/ - TTg: “Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”. TCVN 3699 : 1990 Thuỷ sản. Phương pháp thử định tính hydro sulphua và amoniac. TCVN 4833 - 1 : 2002 (ISO 3100 - 1 : 1991)

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

232

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BTNMT về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này. 4.3. Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

233

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.2. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6773:2000 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho thủy lợi trong Danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

234

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 117:1998 về Sản phẩm thuỷ sản đông lạnh - Cá basa phi lê do Bộ Thuỷ sản ban hành

phẩm thuỷ sản đông lạnh - Cá basa phi lê 'do Trung tâm Kiểm tra Chất lượng và Vệ sinh thuỷ sản biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ đề nghị, Bộ Thuỷ sản ban hành theo Quyết định số : 535/1998/-BTS ngày 10 tháng 9 năm 1998. 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng và an toàn vệ sinh cho sản phẩm

Ban hành: 10/09/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

235

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9713:2013 về Lợn giống nội - Yêu cầu kỹ thuật

quân khối lượng lợn con lúc sơ sinh Bình quân khối lượng lợn con lúc sơ sinh được tính bằng tổng khối lượng lợn con của cả ổ lúc mới đẻ, được cân trong khoảng thời gian từ 12 h đến 18 h sau khi được đẻ ra chia cho số lượng lợn con đẻ ra. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quyết định số 66/2002/-BNN ngày 16/7/2002 về việc ban

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

236

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09: 2012/BCT về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol, xăng sinh học (xăng E5, E10) tại kho xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

lý theo quy định tại điểm e, khoản 1, điều 5 Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy. 3.1.1.2. Tổ chức đánh giá hợp quy: Đánh giá hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

237

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

và băng tải chở người chế tạo trong nước; 3.2.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy đinh tại 3.1 của Quy chuẩn này 3 2 2. Được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 (quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng

Ban hành: 19/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

238

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 607:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Măng tre tươi – Nguyên liệu cho chế biến

Loại 2: Không nhỏ hơn 1500gam. Loại 3: Không nhỏ hơn 500gam. 2.6. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm 2.6.1. Chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 867/1988/-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. Vi sinh vật                     Giới hạn cho phép trong 1g

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

239

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 831:2006 về quy trình chế biến bột máu làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

processing procedure of blood meal for animal feed ingredient (Ban hành kèm theo Quyết định số 4099//BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Máu của động vật sau khi giết mổ được làm khô và nghiền thành bột, bột máu chỉ dùng làm nguyên liệu phối chế trong

Ban hành: 29/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.23.15