Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 169/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 198684 văn bản

1

Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2021 về Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 169/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

2

Quyết định 169/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 169/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2018 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

3

Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ Logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

169/QD-TTg,Quyết định 169 2014,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Thương mại,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

4

Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2012 về giao dự toán thu, chi của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

169/QD-TTg,Quyết định 169 2012,Thủ tướng Chính phủ,Giao dự toán thu chi ,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2012

5

Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Thông tin viễn thông điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

169/QD-TTg,Quyết định 169 2011,Thủ tướng Chính phủ,Cổ phần hóa,Công ty Thông tin viễn thông điện lực ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 169/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

6

Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

169/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU AN GIANG, TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2010

7

Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2008 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

169/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2004-2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2008

8

Quyết định 169/QĐ-TTg năm 2002 về việc chuyển Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 2 thành Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

169/QD-TTg,Quyết định 169 2002,Thủ tướng Chính phủ,Công ty công nghiệp nhẹ số 2,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 02

Ban hành: 25/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

9

Quyết định 169/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

169/QD-UBND,Quyết định 169 2021,Tỉnh Bắc Giang,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

10

Quyết định 169/QĐ-BTC năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021-2023 do Bộ Tài chính ban hành

169/QD-BTC,Quyết định 169 2021,Bộ Tài chính,Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg,Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu,An toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu 2021 2023,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

11

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

169/QD-UBND,Quyết định 169 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Quy chế phối hợp quản lý điểm du lịch,Thực hiện quản lý điểm du lịch Bạc Liêu,Phối hợp Thực hiện quản lý điểm du lịch Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

12

Quyết định 169/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

169/QD-BCDCCHC,Quyết định 169 2020,Ban Chỉ đạo cải cách hành chín,Kế hoạch hoạt động,Cải cách hành chính,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

13

Quyết định 169/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

169/QD-UBND,Quyết định 169 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch sử dụng đất huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

14

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2019 về đính chính thời gian có hiệu lực của Quyết định 06/2019/-UBND sửa đổi Quyết định 13/2016/-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

169/QD-UBND,Quyết định 169 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 04 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

15

Quyết định 169/QĐ-VKSTC năm 2019 về biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma túy do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

169/QD-VKSTC,Quyết định 169 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phòng chống ma túy,Biểu mẫu thống kê,Phòng chống tệ nạn ma túy ,Văn hóa - Xã hội VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

16

Quyết định 169/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2019

169/QD-UBND,Quyết định 169 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

17

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

169/QD-UBND,Quyết định 169 2019,Tỉnh Gia Lai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 05 tháng 04 năm

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

18

Quyết định 169/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2019 - Đợt 164 (tiếp theo) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

169/QD-QLD,Quyết định 169 2019,Cục Quản lý dược,Thuốc sản xuất trong nước,Danh mục thuốc sản xuất trong nước,Cấp số đăng ký ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

19

Quyết định 169/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

169/QD-UBND,Quyết định 169 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 01 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

20

Quyết định 169/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

169/QD-UBND,Quyết định 169 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 169/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165