Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1689/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31800 công văn

1

Công văn 1689/TCT-TNCN năm 2017 về bán hóa đơn quyển cho hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

1689/TCT-TNCN,Công văn 1689 2017,Tổng cục Thuế,Bán hóa đơn ,Hộ kinh doanh,Đăng ký thuế,Hóa đơn bán hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

2

Công văn 1689/BGDĐT-KHTC năm 2017 báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư 219/2015/TT-BTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1689/BGDDT-KHTC,Công văn 1689 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cổ phần hóa doanh nghiệp ,Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ,Tái cơ cấu doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

3

Công văn 1689/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 1689/BXD-KTXD V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD. Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 736/UBND-XDCB ngày 02/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày

Ban hành: 31/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

4

Công văn 1689/TCT-DNL năm 2015 vướng mắc khi sử dụng biểu mẫu quyết toán thuế tài nguyên đính kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1689/TCT-DNL,Công văn 1689 2015,Tổng cục Thuế,Quyết toán thuế tài nguyên ,Quyết toán thuế,Quyết toán thuế doanh nghiệp ,Thuế Tài nguyên,Biểu mẫu quyết toán thuế ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

5

Công văn 1689/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế đối với lô hàng viện trợ nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành

1689/TCHQ-TXNK,Công văn 1689,Tổng cục Hải quan,Hàng viện trợ nhân đạo,Miễn thuế hàng viện trợ nhân đạo ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1689/TCHQ-TXNK V/v miễn

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

6

Công văn 1689/BXD-QLN năm 2013 đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

1689/BXD-QLN,Công văn 1689 2013,Bộ Xây dựng,xây dựng dự án nhà ở xã hội Hà Nội,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1689/BXD-QLN V/v đầu tư xây dựng các

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

7

Công văn 1689/TCT-CS về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

1689/TCT-CS,Công văn 1689 2012,Tổng cục Thuế,Xác định thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1689/TCT-CS V/v thời điểm xác định thuế GTGT.

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

8

Công văn 1689/TCHQ-GSQL thông báo kết quả xác minh C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

1689/TCHQ-GSQL,Công văn 1689 2012,Tổng cục Hải quan,Thông báo kết quả xác minh C/O,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1689/TCHQ-GSQL V/v Thông báo

Ban hành: 06/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

9

Công văn 1689/BCT-XNK về cấp phép nhập khẩu chất HCFC (Phụ lục I) do Bộ Công thương ban hành

1689/BCT-XNK,Công văn 1689 2012,Bộ Công thương,Cấp phép nhập khẩu chất HCFC ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1689/BCT-XNK V/v cấp phép nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

Ban hành: 05/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2013

Cập nhật: 14/03/2012

10

Công văn 1689/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với thanh ray trượt ngăn kéo do Tổng cục Thuế ban hành

1689/TCT-CS,Công văn 1689 2010,Tổng cục Thuế,Thuế suất,Thuế giá trị gia tăng,Thanh ray trượt ngăn kéo ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1689/TCT-CS V/v thuế suất

Ban hành: 21/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2010

11

Công văn 1689/TCHQ-KTTT về giá tính thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

1689/TCHQ-KTTT,Công văn 1689 2010,Tổng cục Hải quan,Giá tính thuế nhập khẩu,Tổng cục Hải quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1689/TCHQ-KTTT V/v giá

Ban hành: 01/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

12

Công văn 1689/BYT-VPB8 cập nhật thông tin cho Danh bạ điện thoại ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

1689/BYT-VPB8,Công văn 1689,Bộ Y tế,Công nghệ thông tin,Thể thao- Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1689/BYT-VPB8 V/v cập nhật thông tin cho Danh bạ điện thoại ngành Y tế Hà

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

13

Công văn số 1689/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

1689/TCT-TS,Công văn 1689 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1689/TCT-TS V/v:thu tiền sử dụng đất Hà Nội, ngày 04 tháng 05

Ban hành: 04/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

14

Công văn số 1689/CP-QHQT ngày 16/12/2003 của Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án HTKT của ADB

1689/CP-QHQT, Công văn 1689, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1689/CP-QHQT V/v tiếp nhận Dự án HTKT của ADB Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Ngân

Ban hành: 16/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

15

Công văn số 1689 TM/ĐT ngày 06/05/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu thành phẩm

1689TM/DT, Công văn 1689TM, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1689 TM/ĐT V/v: NK thành phẩm Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Công ty Shell Việt Nam TNHH Trả lời đề nghị của Công ty Shell

Ban hành: 06/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

16

Công văn về việc thực hiện chế độ ưu tiên qua cầu, phà đường bộ đối với đại biểu Quốc hội

1689/GTVT-VP, Công văn 1689, Bộ Giao thông vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1689/GTVT-VP Về việc thực hiện chế độ ưu tiên qua cầu, phà đường bộ đối với đại biểu Quốc hội Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2000

Ban hành: 30/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

17

Công văn về việc thực hiện đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu

1689/TCHQ-THTK,Công văn 1689 1999,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1689/TCHQ-THTK Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 1999

Ban hành: 01/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

18

Công văn số 1689TCT/NV6 ngày 16/05/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc sử dụng chứng từ khi vận chuyển hàng hoá

1689TCT/NV6,Công văn 1689TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1689TCT/NV6 V/v Sử dụng chứng từ khi vận chuyển hàng hoá Hà

Ban hành: 16/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

19

Công văn 3825/TCT-CS năm 2013 gia hạn nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Ngọc Sương được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở xây dựng biệt thự để bán; chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND và Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 12/07/2012

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

20

Công văn 2420/VPCP-NC năm 2017 kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh liên quan đến thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2420/VPCP-NC V/v kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh liên quan đến thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: - Bộ trưởng Bộ Công an; - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79