Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1685/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6323 văn bản

1

Quyết định 1685/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

1685/QD-BTTTT,Quyết định 1685 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công bố thủ tục hành chính Bộ Thông tin,Thủ tục hành chính quản lý Bộ Thông tin,Công bố thủ tục hành chính mới thuộc Bộ Thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

2

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bạc Liêu

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 11 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

3

Quyết định 1685/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1685/QD-TTg,Quyết định 1685 2018,Thủ tướng Chính phủ,Ngành du lịch,Ngành kinh tế mũi nhọn,Du lịch,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

4

Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1685/QD-LDTBXH,Quyết định 1685 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Việc làm,Danh mục thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

5

Quyết định 1685/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1685/QD-TTg,Quyết định 1685 2017,Thủ tướng Chính phủ,Giống cây trồng,Giống cây trồng dự trữ quốc gia,Hỗ trợ địa phương,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

6

Kế hoạch 1685/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành

1685/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/KH-UBND Quảng Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2017

7

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2017 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2017,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 06 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

8

Quyết định 1685/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1685/QD-BKHCN,Quyết định 1685 2017,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn,Gia cố nền đất yếu,Tiêu chuẩn quốc gia,Xây dựng - Đô thị BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

9

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 62-KH/TU và Nghị quyết 35/NQ-CP về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2016,Tỉnh An Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/QĐ-UBND An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 21/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

10

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung Quyết định 1184/QĐ-UBND về phân cấp chủ sở hữu và phê duyệt Đề án tiếp nhận chức năng chủ sở hữu, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đô thị thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2016,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/QĐ-UBND Bình Định, ngày 18 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

11

Quyết định 1685/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2016,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất 2016,Kế hoạch sử dụng đất Hà Nội ,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

12

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2015,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685

Ban hành: 29/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

13

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Khu công nghiệp Trung Hà do tỉnh Phú Thọ ban hành

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2015,Tỉnh Phú Thọ,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

14

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Chỉ thị 29-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2013,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 29 tháng 8 năm 2013

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

15

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

16

Quyết định 1685/QĐ-BTP năm 2013 về Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp

1685/QD-BTP,Quyết định 1685 2013,Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

17

Quyết định 1685/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của Kiểm toán Nhà nước

1685/QD-KTNN,Quyết định 1685 2012,Kiểm toán Nhà nước,Quy trình một cuộc thanh tra,Quy trình thanh tra,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685

Ban hành: 18/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

18

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2020

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2012,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng xã hội học tập,Thành lập ban chỉ đạo,Đề án Xây dựng xã hội học tập ,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

19

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bến Tre

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2012,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục hành chính ,Ban hành mới ,Bị bãi bỏ ,Lĩnh vực xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

20

Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án thu hút đầu tư phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 - 2015

1685/QD-UBND,Quyết định 1685 2012,Tỉnh Hà Giang,Thu hút đầu tư,Phát triển thương mại,Chuyển đổi kinh tế ,Chuyển đổi sang kinh tế thị trường ,Đầu tư,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171