Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1682/2008/HC-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 67105 văn bản

1

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2020,Tỉnh Phú Yên,Công tác quản lý người nước ngoài cư trú,Công tác quản lý người nước ngoài hoạt động,Quản lý người nước ngoài cư trú tỉnh Phú Yên,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

2

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình hành động duy trì và củng cố Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2019,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 05 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

3

Kế hoạch 1682/KH-UBND năm 2018 về quản lý, chấn chỉnh và ra quân tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1682/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682/KH-UBND Kon Tum, ngày 27 tháng 6 năm 2018 KẾ HOẠCH QUẢN

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

4

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

5

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

6

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2017,Tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 15 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

7

Quyết định 1682/QĐ-BTP ban hành Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành

1682/QD-BTP,Quyết định 1682 2015,Bộ Tư pháp,Bộ Tư pháp,Cơ quan thi hành án dân sự,Tiêu chí chấm điểm thi đua khen thưởng,Ngành tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2015

8

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động Liên hiệp Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do tỉnh Quảng Trị ban hành

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2015,Tỉnh Quảng Trị,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 13 tháng 08

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

9

Quyết định 1682/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Công tác phía Nam với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

1682/QD-BTP,Quyết định 1682 2014,Bộ Tư pháp,Phối hợp công tác,Cục Công tác phía Nam ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

10

Hướng dẫn 1682/HD-SNV năm 2013 về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước

1682/HD-SNV,Hướng dẫn 1682 2013,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682/HD-SNV Đồng Xoài, ngày 14 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

11

Quyết định 1682/QĐ-TCĐBVN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

1682/QD-TCDBVN,Quyết định 1682 2013,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ,Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng ,Công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

12

Quyết định 1682/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1682/QD-BGTVT,Quyết định 1682 2013,Bộ Giao thông vận tải,Công bố xếp loại doanh nghiệp,Tổng công ty Tư vấn thiết kế ,Tư vấn thiết kế giao thông vận tải,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

13

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2013,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1682/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

14

Quyết định 1682/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 1682/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2008/QH12 NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII

Ban hành: 27/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2011

15

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đến ngày 30/6/2011 hết hiệu lực thi hành

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2011,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:1682/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 05 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

16

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010-2015 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phát triển kinh tế dịch vụ nông nghiệp,Phát triển kinh tế dịch vụ thủy sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

17

Quyết định 1682/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ Quyết định 1284/2006/QĐ-UBND quy định về việc chi kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1682/QD-UBND,Quyết định 1682 2011,Tỉnh Bến Tre,Phổ biến giáo dục pháp luật,Mức chi phổ biến giáo dục pháp luật,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

18

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND-HC về Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

56/2008/QD-UBND-HC,Quyết định 56 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Thu phí bảo vệ môi trường,Khai thác khoáng sản,Địa bàn tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

19

Quyết định 16/2008/QĐ-UBND-HC về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

16/2008/QD-UBND-HC,Quyết định 16 2008,Tỉnh Đồng Tháp,Giải quyết công việc,Giải quyết công việc của công dân,Cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa liên thông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2009

20

Hướng dẫn 431/HD-STS về quản lý giống và nuôi tôm chân trắng (p.Vannamei) ở Cà Mau do Sở Thủy sản ban hành

431/HD-STS,Hướng dẫn 431 2008,Tỉnh Cà Mau,Giống tôm chân trắng,Nuôi tôm chân trắng,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH CÀ MAU SỞ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 431/HD-STS

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155