Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 168/2008/DS-KN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 69513 văn bản

1

Quyết định 3969/QĐ-BNN-KN năm 2020 về phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021-2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3969/QD-BNN-KN,Quyết định 3969 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự án khuyến nông Trung ương 2021 2023,Danh mục dự án khuyến nông Trung ương,Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

2

Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND về Quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ do tỉnh Phú Thọ ban hành

168/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2008,Tỉnh Phú Thọ,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2008/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

3

Quyết định 168/2008/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

168/2008/QD-TTg,Quyết định 168 2008,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước độ Tối mật,Học viện chính trị hành chính quốc gia THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 168/2008

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

4

Quyết định 168/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

168/2008/QD-UBND,Quyết định 168 2008,Tỉnh Bắc Ninh,Phân cấp quản lý,Phân công quản lý,Kiến trúc đô thị,Quy hoạch xây dựng,Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2010

5

Nghị quyết 168/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

168/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2008,Tỉnh Tiền Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 168/2008/NQ-HĐND Mỹ Tho, ngày 03

Ban hành: 03/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

6

Quyết định 168/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh một số khu vực thu học phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

168/2008/QD-UBND,Quyết định 168 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh học phí,Điều chỉnh học phí Ninh Thuận,Học phí Ninh Thuận ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

7

Quy chế 1082/QCPH-ĐS-KL năm 2015 phối hợp giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Kiểm lâm kiểm tra việc vận chuyển lâm sản trên đường sắt quốc gia

1082/QCPH-DS-KL,Quy chế 1082 2015,Cục Kiểm lâm,Tổng công ty Đường sắt Việt Na,Đường sắt quốc gia,Vận chuyển lâm sản,Kiểm tra vận chuyển lâm sản,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TCT ĐƯỜNG SẮT VN - CỤC KIỂM LÂM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

8

Quyết định 140/QĐ-ĐS năm 2012 về Quy chế quản lý, cấp và sử dụng Thẻ công vụ do Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam ban hành

140/QD-DS,Quyết định 140 2012,Đường sắt Việt Nam,Sử dụng Thẻ công vụ ,Cấp Thẻ công vụ ,Quy chế quản lý,Bộ máy hành chính ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-ĐS

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

9

Quyết định 168/QĐ-BCĐ năm 2020 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

168/QD-BCD,Quyết định 168 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống COVID 19,Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong chống COVID 19,Đánh giá mức độ an toàn COVID 19 tại cơ sở game online,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

10

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025” do thành phố Hà Nội ban hành.

168/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hà Nội xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học,Văn hóa ứng xử trong trường học Hà Nội 2020 2025,Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trường học ,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

11

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 về rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

168/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Rà soát phân loại đơn vị hành chính xã,Rà soát phân loại đơn vị hành chính phường,Phân loại đơn vị hành chính thị trấn Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

12

Quyết định 168/QĐ-BXD năm 2020 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng

168/QD-BXD,Quyết định 168 2020,Bộ Xây dựng,Phân công nhiệm vụ,Lãnh đạo Bộ Xây dựng,Phân công công tác,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

13

Quyết định 168/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng - Đoàn thể do Bộ Tư pháp ban hành

168/QD-BTP,Quyết định 168 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Nhiệm vụ công tác,Nhiệm vụ chính trị,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

14

Nghị quyết 168/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Trà Vinh ban hành

168/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2019,Tỉnh Trà Vinh,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

15

Nghị quyết 168/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Yên

168/NQ-HDND,Nghị quyết 168 2019,Tỉnh Phú Yên,Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã,Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên,Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã Phú Yên,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

16

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2019 về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Sơn La ban hành

168/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/KH-UBND Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2019 KẾ HOẠCH BIÊN SOẠN

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

17

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2019 về điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế

168/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

18

Quyết định 168/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

168/QD-UBDT,Quyết định 168 2019,Uỷ ban Dân tộc,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

19

Quyết định 168/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm - Đợt 164 (tiếp theo) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

168/QD-QLD,Quyết định 168 2019,Cục Quản lý dược,Thuốc sản xuất trong nước,Danh mục thuốc sản xuất trong nước,Cấp số đăng ký ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

20

Quyết định 168/QĐ-VPCP năm 2019 về phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

168/QD-VPCP,Quyết định 168 2019,Văn phòng Chính phủ,Hệ thống thông tin,Hệ thống thông tin Quản lý,Quy chế tạm thời xử lý công việc,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255