Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 168/1999/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 179408 văn bản

1

Quyết định 168/1999/QĐ-UB về bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước

168/1999/QD-UB,Quyết định 168 1999,Tỉnh Bình Phước,Bộ đơn giá xây dựng cơ bản,Tỉnh Bình Phước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/1999/QĐ-UB

Ban hành: 19/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2012

2

Quyết định 168/QĐ-BXD năm 2020 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng

168/QD-BXD,Quyết định 168 2020,Bộ Xây dựng,Phân công nhiệm vụ,Lãnh đạo Bộ Xây dựng,Phân công công tác,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-BXD Hà Nội,

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

3

Quyết định 168/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng - Đoàn thể do Bộ Tư pháp ban hành

168/QD-BTP,Quyết định 168 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Nhiệm vụ công tác,Nhiệm vụ chính trị,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

4

Quyết định 168/QĐ-UBDT năm 2019 về Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

168/QD-UBDT,Quyết định 168 2019,Uỷ ban Dân tộc,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

5

Quyết định 168/QĐ-QLD năm 2019 về danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm - Đợt 164 (tiếp theo) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

168/QD-QLD,Quyết định 168 2019,Cục Quản lý dược,Thuốc sản xuất trong nước,Danh mục thuốc sản xuất trong nước,Cấp số đăng ký ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

6

Quyết định 168/QĐ-VPCP năm 2019 về phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

168/QD-VPCP,Quyết định 168 2019,Văn phòng Chính phủ,Hệ thống thông tin,Hệ thống thông tin Quản lý,Quy chế tạm thời xử lý công việc,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

7

Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị thay thế trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

168/QD-UBND,Quyết định 168,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

8

Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

168/QD-UBND,Quyết định 168 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

9

Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa

168/QD-UBND,Quyết định 168 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 11

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

10

Quyết định 168-QĐ/TW năm 2018 về Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

168-QD/TW,Quyết định 168-QD 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Quy chế làm việc,Quy chế làm việc mẫu,Ban hành quy chế làm việc ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 168-QĐ/TW Hà Nội, ngày 28 tháng 12

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

11

Quyết định 168/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

168/QD-TCHQ,Quyết định 168,Tổng cục Hải quan,Ban cải cách hiện đại hóa hải quan,Quyền hạn trách nhiệm Tổ nghiệp vụ,Cải cách hiện đại hóa hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2018

12

Quyết định 168/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018

168/QD-UBND,Quyết định 168 2018,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 16 tháng 01 năm

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

13

Quyết định 168/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

168/QD-TTg,Quyết định 168 2017,Thủ tướng Chính phủ,Tái cơ cấu ngành điện lực ,Đề án tái cơ cấu ,Tái cơ cấu,Cải cách Ngành điện,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

14

Quyết định 168/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020

168/QD-BCD,Quyết định 168,Tỉnh Ninh Bình,Văn hóa - Xã hội BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN, XÂY DỰNG NTM TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2020 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

15

Quyết định 168/QĐ-SXD năm 2016 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng tỉnh Phú Yên

168/QD-SXD,Quyết định 168,Tỉnh Phú Yên,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-SXD Phú Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

16

Quyết định 168/QĐ-BĐMDN bổ sung Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016

168/QD-BDMDN,Quyết định 168 2016,Chương trình công tác,Phát triển doanh nghiệp,Môi trường kinh doanh ,Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

17

Quyết định 168/QĐ-UBDT năm 2016 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016 - 2020

168/QD-UBDT,Quyết định 168,Uỷ ban Dân tộc,Phát triển thanh niên ,Chiến lược phát triển thanh niên,Chương trình phát triển thanh niên,Phát triển thanh niên Ủy ban Dân tộc,Kế hoạch thực hiện,Kế hoạch thực hiện chương trình ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

18

Quyết định 168/2004/QĐ-UB về phê duyệt Đề án khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính của huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

168/2004/QD-UB,Quyết định 168,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/2004/QĐ-UB Bình Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 15/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

19

Quyết định 168/2004/QĐ-UB Về việc ủy quyền cho UBND quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

168/2004/QD-UB,Quyết định 168 2004,Thành phố Hà Nội,Ủy quyền,Cấp giấy phép kinh doanh rượu,Thuốc lá,Hộ kinh doanh cá thể,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:168/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm

Ban hành: 16/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

20

Quyết định 168/2004/QĐ-UB về tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

168/2004/QD-UB,Quyết định 168 2004,Tỉnh Khánh Hòa,Phí bảo vệ môi trường,Nước thải sinh hoạt,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 168/2004/QĐ-UB Nha

Ban hành: 19/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122