Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 167/Q��-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13491 văn bản

1

Quyết định 167/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

167/QD-TTg,Quyết định 167 2021,Thủ tướng Chính phủ,Mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại địa phương,Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới,Mô hình hợp tác xã kiểu mới tại các địa phương,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

2

Quyết định 167/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

167/QD-TTg,Quyết định 167 2017,Thủ tướng Chính phủ,Kết cấu hạ tầng,Chính sách phát triển,Mạng lưới hạ tầng,Liên kết khu vực,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 167/QĐ-TTg

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

3

Công điện 167/CĐ-TTG về ưu tiên tập trung chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ điện

167/CD-TTG,Công điện 167 2011,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 167/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011 CÔNG ĐIỆN

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

4

Quyết định 167/QĐ-TTg năm 2010 về tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

167/QD-TTg,Quyết định 167 2010,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ,Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 167/QĐ-TTg

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

5

Quyết định 167/QĐ-TTg năm 2008 phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

167/QD-TTg,Quyết định 167 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn miễn nhiệm,Phó Chủ tịch,Ủy ban nhân dân,Tỉnh Thái Nguyên,Nhiệm kỳ 2004 2009,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 167/QĐ-TTg

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2008

6

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

7

Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

167/2008/QD-TTg,Quyết định 167 2008,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách hỗ trợ hộ nghèo,Hỗ trợ hộ nghèo,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

8

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2021 về phục hồi hoạt động du lịch do tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

167/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Phục hồi hoạt động du lịch tỉnh Bạc Liêu,Phục hồi hoạt động du lịch do dịch Covid19 tỉnh Bạc Liêu,Phục hồi du lịch do tác động của dịch Covid19 tỉnh Bạc Liêu,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2021

9

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do tỉnh Tuyên Quang ban hành

167/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thu hồi tài sản vụ án hình sự về tham nhũng Tuyên Quang,Thu hồi tài sản vụ án hình sự về kinh tế Tuyên Quang,Thu hồi tài sản thất thoát vụ án hình sự về kinh tế,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2021

10

Quyết định 167/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

167/2007/QD-TTg,Quyết định 167 2007,Thủ tướng Chính phủ,Quặng bauxit,Quy hoạch thăm dò khai thác,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 167/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

11

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2021 triển khai Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội

--------------- Số: 167/KH-UBND Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ 2020 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thực hiện Luật Cư trú năm 2020, Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

12

Thông báo 167/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

167/TB-VPCP,Thông báo 167 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống Covid 19,Kết luận về công tác phòng chống dịch COVID 19,Kết luận của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID 19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

13

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

167/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Chương trình phòng chống mua bán người tỉnh Hà Tĩnh,Chương trình phòng chống mua bán người 2021 2025,Thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

14

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

--------------- Số: 167/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

15

Quyết định 167/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động văn hoá - thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

167/2006/QD-TTg,Quyết định 167 2006,Thủ tướng Chính phủ,Đồng bằng sông Cửu Long,Đến 2010,Phát triển hoạt động văn hóa thông tin,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 167/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2006

16

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 167/KH-UBND Kiên Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2020 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2021-2025 Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

17

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông và tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Sơn La ban hành

167/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý tỉnh Sơn La,Đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông,Tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

18

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020

167/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chiến lược phát triển thanh niên Thừa Thiên Huế,Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên ,Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

19

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2020 về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GMC) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

167/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư an toàn,Di cư hợp pháp an toàn và trật tự tỉnh Hà Tĩnh,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

20

Thông báo 167/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

167/TB-VPCP,Thông báo 167 2020,Văn phòng Chính phủ,Thu hồi đất Cảng hàng không quốc tế Long Thành,Dự án tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành,Vấn đề kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219