Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1657/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 147798 văn bản

1

Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1657/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 13 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC THỦ

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

2

Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án giải phóng mặt bằng QL279 đoạn nối QL3 với QL279 địa phận thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1657/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 09 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2013

3

Quyết định 1657/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập quy hoạch thủy lợi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 1657/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 05 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU

Ban hành: 05/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

4

Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1657/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

5

Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1657/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIỂU DỰ ÁN BỒI

Ban hành: 11/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

6

Quyết định 1657/2011/QĐ-UBND về Quy định giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đầu tư do tỉnh Phú Yên quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1657/2011/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

7

Quyết định 1657/QĐ-BCT năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1657/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 46-CT/TW

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

8

Quyết định 1657/QĐ-TTg về Thành lập Ban Tổ chức quốc gia Đại hội biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1657/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA ĐẠI HỘI BIỂN

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

9

Quyết định 1657/2005/QĐ-TTCP về quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành thanh tra do Tổng thanh tra Chính phủ ban hành

THANH TRA CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1657/2005/QĐ-TTCP Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ

Ban hành: 06/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Hướng dẫn liên ngành 1657/LN-TC-GDĐT năm 2014 thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ TÀI CHÍNH - SỞ GIÁO DỤC & ĐT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1657/LN-TC-GDĐT V/v thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số

Ban hành: 08/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

11

Thông tư 1657-VT/QL-1977 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 160-TTg-1975 về việc thu hồi và sử dụng săm lốp ô-tô cũ do Bộ Vật tư ban hành

BỘ VẬT TƯ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 1657-VT/QL Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 1977 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 160-TTg NGÀY 29-4-1975 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH

Ban hành: 09/08/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

12

Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1689/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

13

Quyết định 687/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 687/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

14

Quyết định 253/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 253/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

15

Quyết định 677/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 677/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 09 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

16

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 09 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 02

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

17

Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 246/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 09 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

18

Quyết định 1454/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1454/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

19

Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 350/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 08 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

20

Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Lâm Đồng trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1459/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 05 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.234.236