Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 165/TTr-SNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7471 công văn

1

Công văn 3207/SNN-TTBVTV năm 2021 về tập trung tiêu úng, tăng cường chăm sóc cây rau, màu đã trồng và tiếp tục gieo trồng mở rộng diện tích cây vụ Đông do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội ban hành

3207/SNN-TTBVTV,Công văn 3207 2021,Thành phố Hà Nội,Tập trung tiêu úng chăm sóc cây rau đã trồng Hà Nội,Tăng cường chăm sóc cây rau màu đã trồng Hà Nội,Gieo trồng mở rộng diện tích cây vụ Đông Hà Nội UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

2

Công văn 1475/SNN-TL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai ban hành

1475/SNN-TL,Công văn 1475 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP Đồng Nai,Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Đồng Nai,Kế hoạch khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi,Tài chính nhà nước UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

3

Công văn 165/UBDT-CSDT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 92-KL/TW do Ủy ban Dân tộc ban hành

165/UBDT-CSDT,Công văn 165 2021,Uỷ ban Dân tộc,Kế hoạch triển khai Kết luận 92-KL/TW,Chính sách xã hội giai đoạn 2012 2020,Kế hoạch thực hiện chính sách xã hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

4

Công văn 165/XTTM-QLXT năm 2021 kiến nghị của doanh nghiệp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia về hoạt động khuyến mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

165/XTTM-QLXT,Công văn 165 2021,Cục Xúc tiến thương mại,Hoạt động khuyến mại,Phản ánh của doanh nghiệp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia,Kiến nghị của doanh nghiệp về hoạt động khuyến mại,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

5

Công văn 165/LS-QHLS năm 2021 về cung cấp danh sách hộp thư điện tử của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Cục Lãnh sự ban hành

165/LS-QHLS,Công văn 165 2021,Cục Lãnh sự,Danh sách hộp thư điện tử của Cơ quan đại diện Việt Nam,Hộp thư điện tử Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài,Cung cấp hộp thư điện tử của Cơ quan đại diện Việt Nam,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

6

Công văn 165/BVHTTDL-TCDL về đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

165/BVHTTDL-TCDL,Công văn 165 2021,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp Tết,Đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp Tết 2021,Các hoạt động du lịch trong dịp Tết Tân Sửu,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

7

Công văn 165/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

165/TCHQ-GSQL,Công văn 165 2019,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu tàu chở dầu,Thủ tục tạm nhập tái xuất,Thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

8

Công văn 4555/BGDĐT-TTr năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4555/BGDDT-TTr,Công văn 4555 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kiểm tra nội bộ năm học 2021 2022,Thực hiện nhiệm vụ thanh tra với cơ sở giáo dục đại học,Kiểm tra nội bộ đối với trường cao đẳng sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2021

9

Công văn 10190/BGTVT-TTr năm 2021 báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10190/BGTVT-TTr,Công văn 10190 2021,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống tham nhũng,Theo dõi thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng,Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về tham nhũng,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2021

10

Công văn 3270/LĐTBXH-TTr năm 2021 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

3270/LDTBXH-TTr,Công văn 3270 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn công tác thanh tra 2022,Thực hiện công tác thanh tra 2022,Kế hoạch công tác thanh tra 2022,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

11

Công văn 9949/BGTVT-TTr năm 2021 về tăng cường công tác quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

9949/BGTVT-TTr,Công văn 9949 2021,Bộ Giao thông vận tải,Quản lý Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng,Công tác quản lý thu phí sử dụng đường bộ không dừng,Tăng cường quản lý thu phí sử dụng đường bộ không dừng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

12

Công văn 3356/SGDĐT-TTr năm 2021 hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

3356/SGDDT-TTr,Công văn 3356 2021,Thành phố Hà Nội,Kiểm tra nội bộ năm học đối với giáo dục mầm non Hà Nội,Công tác kiểm tra nội bộ năm học đối với giáo dục mầm non,Kiểm tra nội bộ với giáo dục thường xuyên Hà Nội,Giáo dục UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

13

Công văn 3322/SGDĐT-TTr năm 2021 về triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn kiểm tra năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

3322/SGDDT-TTr,Công văn 3322 2021,Thành phố Hà Nội,Công tác thanh tra năm học 2021 2022 Sở Giáo dục Hà Nội,Hướng dẫn kiểm tra năm học 2021 2022 Hà Nội,Triển khai công tác thanh tra năm học Hà Nội,Giáo dục UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

14

Công văn 3950/BGDĐT-TTr năm 2021 về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3950/BGDDT-TTr,Công văn 3950 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác thanh tra năm học 2021 2022 giáo dục mầm non,Thanh tra năm học 2021 2022 đối với giáo dục mầm non,Kiểm tra năm học 2021 2022 đối với giáo dục thường xuyên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

15

Công văn 165/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn cơ sở tính toán dự toán gói thầu tư vấn quản lý dự án, gói thầu PMC – Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

165/BXD-KTXD,Công văn 165 2018,Bộ Xây dựng,Quản lý dự án,Dự toán gói thầu,Chi phí quản lý dự án,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 165/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn về cơ sở tính toán

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

16

Công văn 165/TCHQ-TXNK năm 2018 về công văn 3222/HQHCM-TXNK vướng mắc phân loại linh kiện xe gắn máy do Tổng cục Hải quan ban hành

165/TCHQ-TXNK,Công văn 165,Tổng cục Hải quan,Phân loại linh kiện,Giải đáp vướng mắc,Phân loại linh kiện nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 165

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

17

Công văn 3192/BGDĐT-TTr về đảm bảo điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3192/BGDDT-TTr,Công văn 3192 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đảm bảo điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp,Điều kiện kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

18

Công văn 6314/SXD-TTr năm 2021 thực hiện việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo nội dung Chỉ thị 17/CT-UBND

6314/SXD-TTr,Công văn 6314 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hiện giãn cách xã hội Hà Nội,Giãn cách xã hội theo nội dung Chỉ thị 17/CT-UBND Hà Nội,Giãn cách xã hội để phòng COVID 19 tại công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

19

Công văn 984/TTr-TTg năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

984/TTr-TTg,Công văn 984 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Hậu Giang,Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp,Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp Hậu Giang,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

20

Công văn 2909/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra/ kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2909/BGDDT-TTr,Công văn 2909 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non,Hướng dẫn thanh tra công tác tuyển sinh trình độ đại học,Kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.224.207
server250