Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16382/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54850 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 5286/BTC-NSNN bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí do Bộ Tài chính ban hành

5286/BTC-NSNN,Công văn 5286 2022,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách Chương trình phát triển công tác xã hội,Bổ sung dự toán chi ngân sách Chương trình trợ giúp xã hội,Chương trình trợ giúp xã hội người tâm thần trẻ em tự kỷ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2022

2

Công văn 3973/BTC-NSNN năm 2022 về lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 18/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

3973/BTC-NSNN,Công văn 3973 2022,Bộ Tài chính,Dự thảo Thông tư sửa đổi 18/2016/TT-BTC,Dự thảo sửa đổi Thông tư 18/2016/TT-BTC,Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi 18/2016/TT-BTC,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2022

3

Công văn 3428/BTC-NSNN về dự toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành

3428/BTC-NSNN,Công văn 3428 2022,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách nhà nước Hải Phòng,Dự toán ngân sách Hải Phòng 2022,Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước Hải Phòng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2022

4

Công văn 2777/BTC-NSNN năm 2022 về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

2777/BTC-NSNN,Công văn 2777 2022,Bộ Tài chính,Kinh phí phòng chống Covid19 2021,Bổ sung kinh phí phòng chống Covid19 2021,Bổ sung kinh phí phòng dịch Covid19 2021,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2022

5

Công văn 2451/BTC-NSNN năm 2022 về cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí chi trả cho công tác phòng chống dịch cho các doanh nghiệp trong giai đoạn giãn cách do Bộ Tài chính ban hành

2451/BTC-NSNN,Công văn 2451 2022,Bộ Tài chính,Hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho các doanh nghiệp,Hỗ trợ kinh phí công tác phòng chống dịch của doanh nghiệp,Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2022

6

Công văn 2371/BTC-NSNN năm 2022 về cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 do Bộ Tài chính ban hành

2371/BTC-NSNN,Công văn 2371 2022,Bộ Tài chính,Cung cấp thông tin sắp xếp đơn vị hành chính,Giám sát sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã,Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

7

Công văn 2194/BTC-NSNN năm 2022 về nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

2194/BTC-NSNN,Công văn 2194 2022,Bộ Tài chính,Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương,Nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương 2020,Thực hiện chính sách an sinh xã hội 2020,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

8

Công văn 561/BTC-NSNN về hỗ trợ gạo cho người dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 của 07 tỉnh do Bộ Tài chính ban hành

561/BTC-NSNN,Công văn 561 2022,Bộ Tài chính,Hỗ trợ gạo dịp Tết Nhâm Dần 2022,Hỗ trợ gạo nguy cơ thiếu đói dịp Tết 2022,Hỗ trợ giáp hạt đầu năm 7 tỉnh,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2022

9

Công văn 13757/BTC-NSNN năm 2021 hướng dẫn về quản lý, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do Bộ Tài chính ban hành

13757/BTC-NSNN,Công văn 13757 2021,Bộ Tài chính,Hướng dẫn sử dụng nguồn vốn xã hội hóa,Nguồn vốn do nhân dân tự nguyện đóng góp,Quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2022

10

Công văn 13633/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

13633/BTC-NSNN,Công văn 13633 2021,Bộ Tài chính,Hỗ trợ kinh phí người lao động và người sử dụng lao động,Hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động do Covid 19,Hỗ trợ kinh phí cho người lao động người sử dụng lao động,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

11

Công văn 13209/BTC-NSNN năm 2021 về báo cáo kết quả thực hiện chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

13209/BTC-NSNN,Công văn 13209 2021,Bộ Tài chính,Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP,Báo cáo kết quả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid19,Chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

12

Công văn 12760/BTC-NSNN năm 2021 về báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

12760/BTC-NSNN,Công văn 12760 2021,Bộ Tài chính,Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phòng chống Covid19,Báo cáo định kỳ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid19,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

13

Công văn 11740/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên do Bộ Tài chính ban hành

11740/BTC-NSNN,Công văn 11740 2021,Bộ Tài chính,Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên,Thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên,Kinh phí nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2021

14

Công văn 10968/BTC-NSNN năm 2021 về báo cáo kinh phí phòng, chống Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

10968/BTC-NSNN,Công văn 10968 2021,Bộ Tài chính,Kinh phí phòng chống Covid19,Báo cáo kinh phí phòng chống Covid19,Công văn báo cáo kinh phí phòng chống Covid19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2021

15

Công văn 8065/BTC-NSNN năm 2021 về báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

8065/BTC-NSNN,Công văn 8065 2021,Bộ Tài chính,Thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid 19,Báo cáo định kỳ về phòng chống dịch Covid 19,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

16

Công văn 6299/BTC-NSNN về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

6299/BTC-NSNN,Công văn 6299 2021,Bộ Tài chính,Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021,Tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết 58/NQ-CP,Tiết kiệm chi năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

17

Công văn 5772/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số chế độ đặc thù do Bộ Tài chính ban hành

5772/BTC-NSNN,Công văn 5772 2021,Bộ Tài chính,Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid 19,Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid và chế độ đặc thù,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

18

Công văn 5386/BTC-NSNN năm 2021 về hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn do Bộ Tài chính ban hành

5386/BTC-NSNN,Công văn 5386 2021,Bộ Tài chính,Llực lượng tham gia phòng chống dịch Covid 19,Hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng chống Covid 19,Hỗ trợ thêm cho lực lượng tham gia phòng chống Covid 19,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2021

19

Công văn 14957/BTC-NSNN năm 2020 hướng dẫn địa phương trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành

14957/BTC-NSNN,Công văn 14957 2020,Bộ Tài chính,Quyết toán ngân sách nhà nước 2019,Hướng dẫn địa phương quyết toán ngân sách nhà nước 2019,Hướng dẫn công tác quyết toán ngân sách nhà nước 2019,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

20

Công văn 14195/BTC-NSNN về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành

14195/BTC-NSNN,Công văn 14195 2020,Bộ Tài chính,Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão,Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ,Khắc phục hậu quả bão và mưa lũ miền Trung,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228