Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16382/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 67118 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 2299/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11 tháng 11 năm 2016, ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 16382/BTC-NSNN ngày 16 tháng 11 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.959,565 tấn gạo (bao gồm 1.500 tấn gạo đã hỗ trợ theo Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2016) từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cứu đói cho

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

2

Quyết định 280/1997/QĐ-BTC-NSNN về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

280/1997/QD-BTC-NSNN,Quyết định 280 1997,Bộ Tài chính,Hệ thống mục lục,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 280/1997/QĐ-BTC-NSNN Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

3

Thông tư 56-TC/NSNN năm 1997 hướng dẫn Quyết định 100-QĐ/TW 1995 về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Bộ Tài chính ban hành

56-TC/NSNN,Thông tư 56-TC 1997,Bộ Tài chính,Trung tâm bồi dưỡng chính trị,Kinh phí hoạt động,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-TC/NSNN Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

4

Thông tư 35-TC/NSNN-1997 về việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền đóng góp, ủng hộ để lập các quỹ Nhà nước phục vụ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố an ninh quốc phòng cơ sở, hoạt động xã hội do Bộ Tài chính ban hành

35-TC/NSNN,Thông tư 35-TC 1997,Bộ Tài chính,Chứng từ thu tiền đóng góp ủng hộ,Chứng từ thu tiền đóng góp,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-TC/NSNN

Ban hành: 21/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

5

Thông tư 09 TC/NSNN-1997 hướng dẫn phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

09TC/NSNN,Thông tư 09TC 1997,Bộ Tài chính,Quyết toán ngân sách,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Chấp hành ngân sách,Phân cấp quản lý ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09 TC/NSNN

Ban hành: 18/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

6

Thông tư 38-TC/NSNN-1996 hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1997 do Bộ Tài chính ban hành

38-TC/NSNN,Thông tư 38-TC 1996,Bộ Tài chính,Xây dựng dự toán Ngân sách,Dự toán ngân sách nhà nước,Dự toán ngân sách Nhà nước 1997,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-TC/NSNN

Ban hành: 18/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

7

Thông tư 36-TC/NSNN-1996 bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

36-TC/NSNN,Thông tư 36-TC 1996,Bộ Tài chính,Mục lục ngân sách nhà nước,Bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-TC/NSNN Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

8

Thông tư 01TC/NSNN-1996 hướng dẫn cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách năm 1996 do Bộ Tài chính ban hành

01TC/NSNN,Thông tư 01TC 1996,Bộ Tài chính,Điều hành ngân sách,Điều hành ngân sách 1996,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01TC/NSNN Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1996

Ban hành: 30/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

9

Thông tư 59 TC/NSNN năm 1995 sửa đổi mục lục ngân sách Nhà Nước do Bộ Tài chính ban hành

59TC/NSNN,Thông tư 59TC 1995,Bộ Tài chính,Sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước,Mục lục ngân sách nhà nước,Mục lục ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59TC/NSNN Hà Nội ngày 25 tháng 7 năm 1995 THÔNG TƯ

Ban hành: 25/07/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

10

Thông tư 24/TC/NSNN năm 1995 sửa đổi Mục III, Thông tư 30/TC-NSNN-1994 về thưởng thu vượt kế hoạch thuế doanh thu do Bộ Tài chính ban hành

24/TC/NSNN,Thông tư 24 1995,Bộ Tài chính,Thu vượt kế hoạch thuế doanh thu,Thưởng thu vượt kế hoạch thuế doanh thu,Thưởng thu vượt kế hoạch,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/TC/NSNN Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

11

Thông tư 16-TC/NSNN năm 1995 bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

16-TC/NSNN,Thông tư 16-TC 1995,Bộ Tài chính,Sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước,Mục lục ngân sách nhà nước,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16-TC/NSNN

Ban hành: 07/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

12

Thông tư 06 TC/NSNN năm 1995 hướng dẫn về Tài chính và Ngân sách trong Quyết định 829/TTg-1994 do Bộ Tài chính ban hành

06TC/NSNN,Thông tư 06TC 1995,Bộ Tài chính,Thu chi ngân sách,Phân cấp quản lý ngân sách,Điều hành ngân sách,Tài chính và Ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06TC/NSNN

Ban hành: 06/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

13

Thông tư 30-TC/NSNN năm 1994 hướng dẫn về tài chính và ngân sách trong Quyết định 60-TTg-1994 do Bộ Tài chính ban hành

30-TC/NSNN,Thông tư 30-TC 1994,Bộ Tài chính,Tài chính và Ngân sách,Ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-TC/NSNN Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 1994

Ban hành: 05/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

14

Quyết định 119/1999/QĐ-BTC về miễn nộp thuế và các khoản nộp NSNN cho quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ Tài chính ban hành

119/1999/QD-BTC,Quyết định 119 1999,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 119/1999/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1999

Ban hành: 24/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

15

Thông tư 80-TC/NSNN năm 1993 về hướng dẫn cấp phát và quản lý khoản kinh phí uỷ quyền của ngân sách trung ương chuyển về cho các địa phương do Bộ Tài chính ban hành

80-TC/NSNN,Thông tư 80-TC 1993,Bộ Tài chính,Ngân sách Trung ương,Kế hoạch kinh phí dự án,Tiêu chuẩn chi tiêu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80-TC/NSNN Hà Nội,

Ban hành: 24/09/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

16

Thông tư 56-TC/NSNN năm 1993 bổ sung, sửa đổi Mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

56-TC/NSNN,Thông tư 56-TC 1993,Bộ Tài chính,Sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước,Bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước,Mục lục ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 08/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

17

Thông tư 10-TC/NSNN năm 1993 bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

10-TC/NSNN,Thông tư 10-TC 1993,Bộ Tài chính,Sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước,Mục lục ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-TC/NSNN Hà Nội,

Ban hành: 12/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

18

Thông tư 85-TC/NSNN năm 1992 bổ sung, sửa đổi Mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

85-TC/NSNN,Thông tư 85-TC 1992,Bộ Tài chính,Sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước,Mục lục ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85-TC/NSNN Hà Nội,

Ban hành: 18/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

19

Thông tư 24/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 43/2002/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn NSNN cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Tài chính ban hành

24/2003/TT-BTC,Thông tư 24 2003,Bộ Tài chính,Cấp phát vốn NSNN,Quản lý vốn NSNN,Quản lý cấp phát vốn NSNN,Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,Bổ sung,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

20

Thông tư 13-TC/NSNN năm 1992 sửa đổi mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

13-TC/NSNN,Thông tư 13-TC 1992,Bộ Tài chính,Sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước,Mục lục ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-TC/NSNN Hà Nội,

Ban hành: 14/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228